Människor har olika drivkrafter. För att lyckas påverka måste man ta hänsyn till det. Människor beter sig på olika sätt. Det är inte lika självklart att ta det i beaktande. Vi har våra vanor och vi beter oss på det sätt som är enklast och mest naturligt för oss. Tänk om det bakom vårt bästa beteende döljer sig ett ännu bättre? Det kan löna sig att ta reda på det. 

Öka din
genomslagskraft

Det här är en kurs för alla som behöver stärka sin genomslagskraft  och förmåga att få igenom idéer och förslag i sina professionella möten och samtal.

Kursen hjälper dig bryta intrampade vanor, och ger dig nya resurser och verktyg för 


Att kommunicera med framgång handlar om att kunna bemöta andra, för det krävs lyhördhet och smidighet. Att sälja in en idé till någon kräver i grunden samma sak. Men du behöver dessutom både finna,  formulera och föra fram argument som biter. För det behövs medvetenhet, metoder och mod. Det är vad vi tar upp i den här kursen


medvetenhet
Du får bättre koll på ditt eget beteende och hur det påverkar andra. Du får hjälp att bryta verkningslösa vanor, att använda dina styrkor mer medvetet och utveckla sidor du sällan använder. Du lär dig mer om andra beteendestilar och hur du kan anpassa din kommunikation utifrån dem.

metod 
Du får tillgång till och testar en uppsättning retoriska verktyg, metoder och tekniker för bland annt argumentation, röst och kroppsspråk. Du inspireras och lär dig av saker som fungerar för andra. Du hittar uttrycken som gör intryck och lämnar avtryck.

mod
Om du fortsätter att göra som du alltid har gjort, kommer resultatet fortsätta att bli likadant - oavsett om du extrovert eller introvert, faktainriktad eller känslostyrd. Det som gör skillnad är att du har viljan och modet att kliva utanför din komfortzon ett par dagar, efter den här kursen kommer den zonen garanterat vara mycket större.

 • Fördjupa självinsikten
 • Få koll på hur du uppfattas
 • Kliv fram, tag plats, stå kvar
 • Kliv bakåt och lyssna
 • Sätt bilden av dig själv själv
 • Kommunicera med och till hjärta och hjärna
 • Skapa förtroende och tillit
 • Kom till saken med tyngd och
  tydlighet 
 • Argumentera övertygande
 • Tala konstruktivt och konkret
 • Hantera härskartekniker
 • Kraften i ditt kroppsspråk 
 • Rösten & artikulationen
 • Kommunicera med kurage

Process

Steg ett
Först träffas vi "one-to-one". Med
Extended DISC personprofil  som underlag, kartlägger vi din beteendestil, du bestämmer om den stämmer. Vi resonerar om din nuvarande kommunikation samt dina mål med kursen. Du får  också förbereda ett personligt case att träna på under kursen.

Steg två
Nu är det dags två dagars träning i en grupp med max 5 deltagare. Praktiska övningar och rollspel varvas med kortare genomgångar av kommunikationsstrategier,  
retoriska riktlinjer och verktyg. videoinspelningar personliga råd och rikligt med rak, utvecklande och konstruktiv feedback. 

Steg tre
Under tredje delen träffas vi igen "one-to-one" för en dryg timmes utvärdering och uppföljning av dina utvecklingsområden. Det finns chans till mer feedback,
goda råd  eller coaching . Vi gör även en enkel plan för din fortsatta utveckling. 

 

Vill du veta hur vi kan skräddarsy en kurs utifrån dina behov? Slå en signal eller skicka ett mail!