Allt du gör och säger får en innebörd för dem du möter, både orden och allt det där som blir sagt utan ord. Lär dig använda kommunikationen som ett strategiskt verktyg i ledarskapet. Hitta inspirationen som får andra att känna motivation och mening. 

Inspirera i
ledarskapet

Att leda med värderingar, mål och visioner är en nyckel till 
framgångsrikt ledarskap. Men hur gör du för att få alla att dra mot samma mål? Hur skapar du engagemang för budgetar, KPI-er och analyser? Hur förvandlar du abstrakt information till tändande budskap som motiverar och skapar mening?

Det här är en praktisk retorikkurs där du lär dig att säga rätt saker på rätt sätt för att nå rätt resultat. Du lär dig hur du bygger dina budskap så de blir tydliga och betydelsefulla. Du får kunskap och träning i att  använda orden, rösten och kroppsspråket mer konstruktivt - så att din närvaro och ditt lyssnande stärks, din naturliga auktoritet ökar och din förmåga att entusiasmera och inspirera når upp till en högre nivå.

Allt du gör och säger får en innebörd för dem du möter, både orden och allt det som blir sagt utan ord. Oavsett om du ska informera, argumentera eller föra coachande samtal blir kommunikationen mer effektiv när du har koll och kontroll på den. På den här kursen lär du dig hur du ska göra.

Det finns ju egentligen ingenting som är tråkigt i sig. Det finns bara tråkiga och oinspirerande sätt att tala om det på. 
 

 Exempel på kursinnehåll:
 • Formulera meningsfulla och tydliga budskap
 • Samtalsteknik och lyssnande
 • Storytelling för ledare
 • Skapa tillit och förtroende
 • Utmanande samtal
 • Förmedla positiv pondus 
 • Få koll på hur ditt beteende uppfattas 
 • Uttryck dig tydligt och konstruktivt 
 • Bemöt besvärliga beteenden 
 • Argumentera till hjärta och hjärna 
 • Använd kroppsspråket till din fördel och förstå andras kroppsspråk bättre
 • Rösten som resurs  

Vill du veta hur vi kan skräddarsy en kurs som matchar dina behov? Slå en signal eller skicka ett mail!