Med ny energi FåR DU nyA SÄTT att se på saken

skaffa dig NYA PERSPEKTIV.

Föreläsningar

Vi guidar er genom kommunikationens irrvägar och möjligheter. Infotainement på fullt allvar med värme och humor. Klok kommunikation, helt enkelt!

TÄNK ÄNDÅ OM ALLA VAR SOM JAG ..

förstå dig på andra Bättre och bli en fena på att kommunicera

En del människor begriper man sig då inte på! Hur ska man kunna samtala med en som aldrig öppnar mun? Eller komma till ett beslut med någon som har tusen idéer och ständigt byter åsikt? För att inte tala om de som fastnar i ovidkommande detaljer eller de där som vägrar att lyssna på fakta utan bara lyssnar på sig själv.
 
Vi uppfattar världen på olika sätt och gör olika prioriteringar. När vi blir mer nyfikna på och bättre begriper varför andra handlar som de gör, öppnar sig nya möjligheter för meningsfulla samarbeten och effektivare kommunikation
 
Extended DISC är en av världens mest använda modeller för att analysera och reflektera över våra olika beteendemönster och de prioriteringar vi gör. Den hjälper oss att ta medvetna beslut om hur vi på bästa sätt kan anpassa vårt sätt att kommunicera när vi vill nå fram med våra budskap till andra och varandra.
 
Det här är en inspirationsföreläsning som ger dig en inblick i de olika beteendestilarna och några goda råd för hur du kan interagera smidigare med dina kunder, medarbetare och kollegor - även med de som inte är som du. 

 

somnar din publik?

hur du får ANDRA att lyssna, FÖRSTÅ och engageras

Hur förmedlar man information så att den inte bara når ut, utan hela vägen in? Hur får man med sig andra på idéer och visioner? Hur skapar man engagemang och delaktighet? En sak är säker - det krävs mer än fakta för att övertyga. Vi behöver veta vad faktan och informationen betyder för oss först.

Konsten att övertyga handlar inte bara om vad du säjer, utan ännu mer om hur du säjer det. Vare sig du ska informera eller sälja in idéer behöver du kommunicera säkert och slagkraftigt både med ord, röst och kroppsspråk. Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint.
   
När du eller dina medarbetare behöver bli skickligare på att göra torra fakta levande och på att hålla publiken vaken och alert -  boka en föreläsning eller en workshop med Susanne Hedin & Co.

Vår 1-timmes föreläsning ger inspiration, nya perspektiv och några praktiska tips. 

► Väljer du istället en workshop tillkommer mer kunskap, övningar och tillfällen till träning i grupper.
 

feedback
föder framgång

det optimala verktyget för
effektivare arbetsplatser

Alla människor behöver bekräftelse. För att nå våra mål och komma vidare behöver vi få feedback på hur vi beter oss och presterar - på det vi gör bra och det vi kan göra bättre. I team där feedback mellan kollegor är en självklar del av arbetsrutinerna ökar trivseln, tryggheten och effektiviteten. Samarbetet stärks och nya idéer kan prövas och utvecklas.

Feedback syftar till att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt, inte till att skapa missämja och dåliga relationer. Därför behöver vi tänka på HUR vi ger varandra feedback. Människor är olika och om vi vill kommunicera framgångsrikt måste vi också behandla och bemöta varandra på olika sätt.

Feedback föder framgång är en inspirerande och interaktiv föreläsning som förser er med grundläggande kunskaper om vad feedback är, varför den är viktig, hur man ger och tar emot konstruktiv feedback för att kunna stärka både trivseln och framgångarna på jobbet. 

Är du intresserad av att införa feedback som ett strategiskt verktyg för bättre samspel inom ditt team? Kontakta oss gärna för ett samtal om hur ett kursupplägg kan se ut.

 

RÖSTEN gör JOBBET

röstens roll, uttryck och möjligheter

Det finns röster som förför, röster som förstör och röster som berör. Det finns röster som lugnar och röster som stressar. Det finns röster som får oss att somna och röster som ger oss ny energi. Med rösten färgar vi orden och ger dem en innebörd.

Varje enskild röst bär på en mängd olika nyanser och uttryck men de flesta av oss utnyttjar bara en del av paletten. Eftersom sättet vi talar på är inlärt, går rösten att utveckla. Rösten är en talande del av vår personlighet, ett sublimt medel för kommunikation och ett ovärderligt arbetsredskap. Använd dig av det!

Det tar tid och kraft att ändra invanda beteenden, dock finns det saker som du ganska snabbt kan förändra för att förebygga röstproblem och bereda väg för en funktionell och professionell röst och ett tydligt tal. Under våra föreläsningar och workshops om rösten får du reda på vad. Du får veta vad rösten kan göra för dig och vad du kan göra för din röst så att den blir ett smidigt och funktionellt verktyg både i arbets- och i privatlivet. Ingen röst är den andra lik. Så ta hand om din!

Kontakta oss för att få veta mer om hur en inspirationsföreläsning eller workshop om rösten för din verksamhet skulle kunna utformas.

storytelling

sprid dina budskap och sätt människor i rörelse

Vi tror på det vi ser. Det är en av anledningarna till att storytelling är ett så kraftfullt verktyg för att påverka och engagera: en bra story planterar bilder i våra hjärnor och gör budskapen synliga och greppbara för oss. Dessutom älskar vi att berätta saker för varandra - och om det är en bra story, sprider vi den gärna vidare. 

Corporate Storytelling har många användningsområden. Det kan användas externt i marknadsföringen av ett företags produkter och tjänster och det kan användas internt för att stärka sammanhållningen i ett team eller göra nyhetsbrevet intressantare. Det är lika gångbart som ett verktyg för ledarskap, som för att sälja in sin kompetens och bygga förtroende under kundmöten och intervjuer. 

Storytelling har en självklar plats i retorikens verktygslåda. Vi lär dig gärna att hantera det. Det finns flera alternativ:

 Under vår interaktiva 1-timmes inspirationsföreläsning får ni en inblick i berättandets värld och några användbara tips som hjälper er komma igång med berättandet.

► Under vår workshop får ni jobba med att locka och plocka fram berättelserna som finns i er verksamhet och verklighet. Ni berättar, lyssnar, analyserar och reflekterar över hur de kan användas och utvecklas för att kommunicera era budskap. Några timmar fyllda med kunskap, träning och massor av energi och skaparkraft!