Videomöten är här för att stanna - fördelarna är uppenbara och det är utmaningarna också. Värden som gemenskap och engagemang hamnar lätt i bakgrunden när människor möts bakom varsin skärm, utspridda i sina egna ensamma rum. En sak är säker - digital kommunikation säller specifika krav på mötesledarens  tydlighet, dynamik och pedagogik.

Bli en bekvämare och tydligare
digital mötesledare!

Utan självklar tillgång till nickarna, ögonkasten, beröringen - allt det där som etablerar samhörighet, ger oss energi och viktig information om intentionen bakom det som sägs - riskerar videomötet att bli kraftlöst. Men - det behöver inte bli på det viset!

På vår workshop i digital kommunikation får du verktygen som hjälper dig att undvika de vanligaste missarna och att göra dina digitala möten till något deltagarna ser fram emot!

Under en halvdag, eller mer, varvar vi kortare teoretiska avsnitt med praktiska övningar som ger dig nya insikter, idéer och användbara verktyg i din roll som mötesledare. Klok kommunikation helt enkelt!

 • vad som motiverar oss, vad 
  vi uppmärksammar och minns
 • hur du får deltagarna att delta
 • få fart o kvalitet på samtalen  
 • håll energi och fokus uppe hos dig själv och de andra
 • den digitala dramaturgin och mötets struktur
 • synliggör kroppsspråket
 • rösten som resurs
 • den visuella kommunikation,
  fallgropar och möjligheter
 • tydlighet och stringens
 • formulera effektiva budskap