kundanpassade
möjligheter

lyhörda och erfarna kursmakare - låt oss snacka om saken
 

Efter att ha utformat kurser för våra kunder i tjugo år har vi oundvikligen ett antal klara koncept med oss i bagaget. Dock - ingen har någonsin varit den andra riktigt lik och att finjustera upplägget har blivit en självklarhet. Vill du veta hur vi kan matcha just dina 
behov? Ser fram emot att träffas!

 PRESENTATIONsteknik

praktisk retorik för proffsigare presentationer

Vare sig det handlar om att presentera lösningsförslag på kundmöten eller forskningsresultat på en konferens, utbilda kollegor via webben eller föreläsa inför hundratals människor gäller det att kommunicera tydligt och tilltalande med allt du gör och säger.  Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint.

På våra retorikkurser i presentationsteknik får du verktygen som behövs och lär dig hantverket som krävs för att lyckas. Du får rikligt med personlig feedback och goda råd - inte bara för vad du behöver förändra utan ännu mer för hur du ska göra det. 
 • nå fram med dina budskap till publiken 
 • känn större trygghet, säkerhet och glädje i talarrollen 
 • effektivisera dina förberedelser
 • framför kärnfulla presentationer 
 • fånga lyssnarnas uppmärksamhet och intresse 
 • förmedla fakta begripligt  
 • få insikt i hur du uppfattas av andra 
 • använd kroppsspråket till din fördel 
 • börja bygga din egen retoriska verktygslåda 
 

Möjligt kursinnehåll:

 • retoriska strategier för påverkan 
 • effektiva förberedelser 
 • strukturen och den röda tråden 
 • effektfulla inledningar 
 • skapa välvilja, förtroende och publikkontakt 
 • bygga tydliga och tändande budskap 
 • talarrollen och publikrelationen 
 • kroppsspråk och framförandeteknik
 • tal och tydlighet  
 • tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter 
 • individuella presentationer och framföranden 
 • feedback från kursledare och deltagare 
 • videoinspelningar och kursdokumentation 

FRÅN KUNDPANELEN:
Medarbetarna har utvecklat en större säkerhet och trygghet i sin kommunikation och blivit modigare och mer effektiva, både i förberedelser och vid framföranden av sina presentationer..." Läs mer om vad Alfa Laval säger >>

storytelling

mobilisera kraften som finns berättelserna

Hur får man med sig människor på idéer och visioner? Hur skapar man större engagemang och delaktighet?  En sak är säker - vi behöver mer än information för att låta oss övertygas, vi behöver något att tro på. Vi tror på det vi ser. En bra story visualiserar budskap och gör dem levande och greppbara. En bra story sätter människor i rörelse.

Berättandet är djupt rotat i vår natur. Sedan årtusenden är vi tränade i att lyssna, lära och minnas genom berättelser. Storytelling är ett sätt att synliggöra det vi vill förmedla - berättelser framkallar bilder i våra hjärnor som väcker känslor och får fakta att fästa.  En bra berättelse engagerar oss.

Storytelling kan användas i många sammanhang och för många syften;

 • teambuildning - fördjupa samarbete och bygga tillit mellan teammedlemmarna
 • ledarskap - kommunicera vision och strategi 
 • utbildning - förmedla fakta så att människor minns den
 • förändringsprocesser - skapa en bild av framtiden
 • rekrytering - berättelserna som lockar till sig rätt kompetens
 • marknadsföring - konkretisera värden för kunden

Storytelling är ett verktyg du kan använda vid praktiskt taget alla tillfällen då du vill sätta människor i rörelse. Och de tillfällena är många. En bra story gör intryck och sätter avtryck. En bra berättelse övertygar.

En workshop i storytelling kan innehåll:

 • vad säger vetenskapen?
 • exempel på bra berättelser
 • identifiera en storys bärande budskap
 • locka fram din medfödda berättarförmåga
 • bana väg för kreativitet och fantasi
 • idégenerering - finn material till berättelser
 • bygga berättelser och slipa på detaljerna
 • hur och var en story kan kommuniceras
 • det muntliga berättandet -  kroppsspråket, rösten och gestaltningen
 • publikkontakten och närvaron

KUNDKUNDKOMMUNIKATION

professionellt kundbemötande och effektiv samtalsteknik

Alla kunder vill känna sig sedda, unika och förstådda - precis som resten av mänskligheten. Alla företag med kundrelationer strävar efter att leva upp till de förväntningarna. Som kundkommunikatör är du en av nycklarna till att lyckas.  

 • bemöt kunderna positivt och professionellt 
 • var proaktiv i kundsamtalen
 • fråga, lyssna och föreslå lösningar 
 • använd rösten så den hörs, håller och övertygar
 • bemöt besvärliga beteenden bra
 • känn stolthet i din yrkesroll

Det är i mötet med kunderna som bilden av verksamheten etableras - både via webben, genom digitala kanaler, fysiska möten och telefon. Som medarbetare är du bärare av varumärket och ditt sätt att kommunicera är en viktig del i bygget och bevarandet av det. Samtidigt är kunder – som ju bara är människor – inte alltid förutsägbara eller på bästa humör. Som kundkommunikatör måste du också kunna hantera och bemöta obekväma beteenden, ibland i en stressig arbetsmiljö med andra uppgifter som väntar på att utföras.

Våra kurser i kundkommunikation ger dig insikter och verktyg som underlättar och effektivisera ditt jobb och ger kunderna en professionell och förtroendeingivande upplevelse. Klok kommunikation, helt enkelt. 

Möjligt innehåll:

 • kommunikationens grunder och villkor
 • olika kundstilar och hur jag hanterar dem
 • skapa förtroende och tillit 
 • frågemetodik
 • konstruktiva ordval
 • samtalstruktur
 • kroppsspråkets roll i samtalet
 • rösten som arbetsredskap
 • hantera besvärliga beteenden
 • konsten att lyssna aktivt
 • feedback mellan kollegor
 • verksamhetsapassade case, kundsamtal

FRÅN KUNDPANELEN
Efter utbildningarna har vi en tydligare kommunikation både ut till våra kunder och internt....
Läs mer om vad Ikano Bank säger >>

TEAMkommunikation

för individer som vill framåt tillsammans

Behöver ditt team stärka samarbetet, förbättra relationerna, öka effektiviteten, bli mer självgående eller helt enkelt bara ha kul och utvecklas tillsammans? Vi har satt ihop ett antal workshops med olika teman som kan bokas separat eller sammanfogas till ett mer djuptgående förändringsprogram. Vill du diskutera hur ett upplägg för ditt team kan se ut är du välkommen att höra av dig!

BYGG ETT STARKARE TEAM

I ett team ska många viljor och drivkrafter samsas. Olikheter är bra - men blir till en styrka först när vi förstår, värderar och använder oss av dem - alla är värdefulla för samarbetet och resultatet. Med hjälp av ett av de mest beprövade analysverktygen på marknaden - Extended DISC Teamprofil - reflekterar ni över vad som motiverar och demotiverar er som individer, vilka samlade styrkor ni har och hur ni kan använda olikheterna för att bli det team som krävs. 

feedback föder framgång

Ärlig och hänsynsfull feedback är en grund för gott teamsamarbete och en grogrund för innovation. När varje teammedlem kan lita på att bli sedd och få feedback av de andra i teamet, både på det som går bra och på det som kan bli bättre, stärks självförtroendet. När alla tar ett gemensamt ansvar för kommunikationen ökar både trivseln och produktiviteten och lämnar plats åt nya idéer att växa fram. Här lär ni er att ge och ta emot feedback och tränar den knepiga konsten att lyssna, även till allt det som inte är ord.  Klok kommunikation, helt enkelt.

FRAMGÅNGSRIKA OCH EFFEKTIVA MÖTEN

Interna möten som inte leder fram till annat än det vi redan visste är kraftlösa möten. För att kunna fatta rätt beslut behöver alla i teamet vara aktiva och beredas utrymme att föra fram sina idéer och dela med sig av sin kunskap. Vare sig det gäller att få igenom ett förslag - inom teamet eller ut i organisationen - eller vid tillfällen då ren information ska förmedlas. Med hjälp av retoriska verktyg får ni träna er i att skapa dialog, argumentera för er sak och förmedla fakta tydligt och koncist. Retorisk kunskap är bra att ha när de nödvändiga besluten ska tas.

kommunicera klokt med kunderna

För att kunna ge kunderna ett professionellt bemötande oavsett om man måste lämna negativa besked eller har förmånen att förmedla glada budskap behövs en medveten strategi. Det gäller att klara av både ris och ros, hålla nöjda kunder fortsatt nöjda, vinna tillbaka den som kanske blev missnöjd och inte minst - att hantera de egna känslor som kan dyka upp under samtalen. Det här är en workshop där du lär dig att bemöta kunderna positivt och professionellt, klok kommunikation helt enkelt!

 röster från kundpanelen

"Nyttan med att göra teamprofilen är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar, varför varje person i teamet "är som den är". Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>

ANVÄND RÖSTEN RÄTT

skaffa DIG en röst som hörs, håller och övertygar

Lär dig att använda rösten skonsamt och effektivt så att din röst mår bra och så att budskapen som ska förmedlas når hela vägen fram. 

I många yrken ställs speciella krav på rösten. Den ska förmedla förtroende och vara tydlig, den ska hålla för flera timmars prat, göra sig hörd och tränga igenom i bullriga miljöer. Till största delen är sättet du använder rösten på inlärt, alltså går den att utveckla. Genom att medvetet träna din röst ökar du möjligheten att nå ut och påverka andra samt får en större trygghet i att tala i olika rum och situationer. 

Vi utformar kurser och föreläsningar för alla med röstintensiva arbeten. För dig som leder telefonmöten eller sitter i kundsupport, jobbar med kundsamtal eller utbildar. Vi hjälper dig att förbättra din röstteknik och skapa större samklang mellan röst, kropp, budskap och känsla. Klok kommunikation, helt enkelt.

Exempel på innehåll:

 • Röstens roll i kommunikationen 
 • Röstmedvetande 
 • Faktorer som påverkar rösten 
 • Kroppsspråkets roll 
 • Röstteknik  
 • Tal och tydlighet 
 • Funktionell andningsteknik
 • Relation kropp, röst, tanke 
 • Röstens uttryck och intrycket den gör.