Jag har tänkt på en sak - urladdningen. Redan efter bara en stunds möte på zoom smyger den sig på.  Den energi som under fysiska möten liksom laddar upp sig själv tar snabbt slut i digitala rum. Någon behöver ta 
ledningen och se till så att inte kontakten ramlar ur.

Vilket ledarskap som krävs på digitala möten! Att få alla att trivas,  samarbeta och prestera! När alla är placerade i var sitt eget mötesrum framför var sin egen dator med mycket roligare aktiviteter än löneöversyner eller leveransrapporter bara ett knapptryck eller en kylskåpsdörr bort. När teamkänslan inte självklart infinner sig och småpratet inte klingar av sig själv mellan kaffekopparna. 

Att leda ett möte online som blir engagerande och produktivt ställer nya krav på pedagogik, dynamik och förmågan att inspirera. 
 

Vill du få andra att följa dig måste du få dem att VILJA göra det.

Ska vi vilja något så måste vi känna för det. Så vill du ha med dig andra på mål och visioner, behöver känslor aktiveras! Det är först när vi känner motivation som vi är beredda att engagera oss.

Jobba aktivt för känslan av gemenskap och trivsel - se till att alla syns.

Vill du ha bra kvalitet på samtalen och diskussionerna under mötet, se till så det blir bra kvalitet på relationerna först. Underlätta för deltagarna att skapa kontakt - planera in tid för småprat och se till så alla kan se och höra varandra ordentligt! 
 
Det är genom den icke verbala delen av språket som vi uttrycker och uppfattar känslor - varenda liten gest, axelryckning, ögonbrynshöjning och stund av tystnad ger oss värdefull information som tillsammans med informationen vi får via orden bestämmer hur vi uppfattar varandra och därefter interagerar. Det är till och med så att vi speglar varandras känslouttryck - konstant och nästintill synkront härmar vi varandras icke verbala beteenden på micronivå för att försöka förstå varandras intentioner.

Som de flesta upptäckt vid det här laget, uppfattar vi inte känslouttryck  lika lätt genom en datorskärm som när vi möts öga mot öga i verkliga livet. Det betyder att vi i digitala mötesrum inte kan förnimma samma  genuina kontakt som i ett fysiskt möte. Att inte uppleva känslan av samhörighet, är för många av oss både tröttande och demotiverande. 


Ta upp kampen mot bristfällig teknik och mot mänsklig bekvämlighet! 


Som ledare måste du få alla mötesdeltagare att förstå varför det är viktigt att ha kameran på och varför det är viktigt att ansiktsuttrycken syns. Vi behöver öka känslan av närvaro för att få kvalitet på samtalen och komma till bra resultat. Det är inte alltid bara tekniken som strular...
se till så att alla tar sitt ansvar för att kommunikationen ska fungera.Vill du att andra ska vilja följa dig, sätt ord på dina känslor och visa att du bryr dig.


Ett sätt att göra de digitala mötena mer mänskliga, är att klä känslor i ord. Många känslor kommuniceras omedvetet via kroppsspråket, det liksom läcker ur oss. Tag för vana att sätta ord på de positiva känslor som du annars kommunicerar ordlöst. I stället för att nöja dig med att bara starta med ett "hej!" samtidigt som du (förmodligen omedvetet) drar upp mungiporna och kisar med ögonmusklerna i ett leende,  lägg till: "Vad glad jag är över att se er!" Så att de inte missar informationen som leendet ger. Så att de både ser och hör att de är betydelsefulla. Tag aldrig för givet att människor redan vet det. 

Och samma gäller för oss alla, kontakt skapar energi! På det digitala mötet behöver de sociala känslorna mellan oss förstärkas och göras synliga. Så enkelt är det med den saken. Klok kommunikation helt enkelt.

Läs hela inlägget »

Härom veckan lunchade jag med en kille som är CEO på ett börsnoterat produktbolag inom säkerhetsbranschen. Jag lärde känna honom för sisådär fyra år sedan under en retorikkurs jag ledde för företaget han jobbade på då. 

På den tiden var presentationer definitivt inte hans favoritgren! Han var märkbart obekväm i rollen som talare och pratade på som om syftet var att vinna tävlingen ”säg-flest-ord-och-prata-fortast- på-kortast-tid-och- ha-mest -text-på-slidsen”.

Sedan dess har det hänt saker. Eller snarare, han har sett till att det hänt.

Numera, berättade han under vår lunch, kliver han gladeligen upp framför vilken publik som helst. Han har nämligen obestridliga bevis på att träning ger resultat och på att den tid han lagt ner på förberedelser blivit till en lönsam investering som kan räknas i kronor och ören.

”Här ser du bolagets kursutveckling för olika perioder”, sa han mellan tuggorna, samtidigt som han höll upp mobilen och pekade på några kurvor på displayen.  ”De här topparna är direkt kopplade i tid till mina presentationer. Jag höll en presentation för några investerare den 2 maj. En halvtimme efter min dragning ringde Nasdaq upp och frågade vad som hände med aktien – det var en våldsam uppgång på runt 20 %!” Nu sken han i kapp med solen och pekade på fler glada kurvor. ”Och se här! Samma dag vi hade bolagsstämma gick kursen från 4,08 till 4,42 - och den här dagen när jag körde en presentation i Helsingborg om teknikinspiration, gick kursen upp från 3,30 till 3,69!”

Den här killen är inte längre orolig för att slösa bort sin och andras tid med långtråkiga och meningslösa presentationer – det vill säga presentationer som inte skapar värde av något slag för någon. Jag kunde bevisligen se på den tidsaxel denne ambitiöse CEO och talare visade mig, att värdet på bolagets aktier på tre månader ökat med 74 MSEK trots att de, enligt honom, inte hade kommit ut med några större nyheter.

Medan vi väntade på notan frågade jag vad han tagit med sig och övat vidare på från retorikträningen för fyra år sedan. Svaret jag fick, som vem som helst som vill kan omvandla till goda råd, var att:

  • "träna så mycket innan, så jag kan 'vara mig själv' och få situationen att kännas naturlig"
  • "lugna ner tempot och göra lagom långa pauser"
  • "förenkla budskapet och vara mer informell"
  • "omvandla fakta till historier jag kan berätta med egna ord, för att bli mer bekväm och för att det blir lättare för mig och för publiken att komma ihåg"
  • "använda kroppsspråket bättre, röra mig mer på scenen och använda gester"
  • "ha enklare ppt-bilder med betydligt reducerade texter"
  • "koppla ihop inledningen med slutet – börja med slutsatsen och   avsluta med slutsatsen"


Alors - för att slippa slösa bort din egen och andras tid - se dina presentationer som en investering och bedöm värdeskapande och Return Of Investment på samma sätt som du förmodligen gör inför dina andra investeringar. Med rätt förberedelser och inställning kan du öka värdet på dem både för dig själv, för din organisation och för dina åhörare.
 
Träning ger färdighet. Och för vissa även en kursuppgång på Nasdaq.
 

Läs hela inlägget »

I förra blogginlägget presenterades några av de mest kända härskarteknikerna. Metoderna för hur de kan och bör bemötas är många och utökas ständigt. Här är några av de motstrategier som finns!

Analysera och definiera
Fråga dig själv vad det är ”härskaren” gör som får dig att känna dig som du gör. Sätt fingret på vilken av härskarteknik du tycker används så att du kan tala om den.

Var saklig
Försök bortse från dina känslor och beskriv istället sakligt det som hände. Utgå från att härskaren är omedveten om sitt beteende.

Håll dig lugn.
Undvik att framstå som om du känner dig hotad eller arg. Upprördhet kan få oss att förlora kontrollen. Du ska få personen att inse vad hen gör så låt inte känslorna ta överhand. Om någon är påtagligt ouppmärksam när du har ordet på mötet och håller på med något annat  istället för att lyssna på vad du har att säga; stanna upp, bli tyst och fråga lite oroligt ”Katrin, har det hänt något? Jag har lagt märke till att du varit väldigt upptagen med din mobil en stund.  Behöver du kanske gå ifrån en stund?"

Ta samtalet i enrum
Är det ett återkommande beteende, be om ett samtal med härskaren. Samla på dig konkreta exempel,  beskriv dem, berätta hur du upplever situationen och vilken effekt det har på dig. Fråga härskaren hur hen tänker om det du berättat och hur ni ska lösa det.

Stötta varandra
Om någon har ”stulit” en idé någon annan nyss framförde, solidarisera: ”Det var ju kul att du också gillade idén Lisa framförde alldeles nyss, Nisse. Kan du ta den igen, Lisa?

Låt aldrig en härskarteknik passera
Oavsett om du verkligen blir utsatt för en härskarteknik eller inte är det är viktigt att ta upp och prata om det. Om du tiger om det riskerar härskarbeteendet att fortsätta. Ta initiativ till att prata om härskarteknikerna på på jobbet. Gör det till en egen punkt på mötesagendan. Att uppmärksamma, diskutera  och sätta namn på dem är ett sätt att förhindra att de uppstår. Och om de ändå gör det - bestäm hur ni ska agera och hantera det.

Läs hela inlägget »
Etiketter: härskartekniker

I mitt jobb som talarcoach möter jag ibland människor som genom sitt ordval, sitt kroppsspråk och röstläge förminskar sig själva och därmed försvagar sin position. Med huvudet på sned och ett  leende i mungipan kan det låta så här: "Jo, jag tänkte bara berätta helt kort om ett litet förslag jag har funderat lite på. " Jag tänker ibland att de nästan utövar ett par klassiska härskartekniker mot sig själva - både "osynliggörande" och "förlöjligande". Och det är ju synd.

"Trollen spricker i dagsljus"

"Härskarteknikerna" är osunda beteenden som fortfarande - 50 år efter att de först definierades - behöver uppmärksammas och diskuteras för att slutligen avvecklas. 

Begreppet är ett samlingsnamn på diverse subtila och fula medel som används av någon för att försöka skaffa sig företräden eller makt över någon annan. Härskarteknikerna finns på alla nivåer i samhället; i ansedda litterära kretsar såväl som i ledningsrum som på verkstadsgolv. I något avseende agerar vi alla ibland ”härskare” i våra relationer. Därför är det är ständigt dags att synliggöra dem - trollen spricker i dagsljus!

Definition av härskartekniker 

Ordet ”härskarteknik” förekom redan på 40-talet, plockades upp och fick ny aktualitet på 70-talet genom den norska socialpsykologen Birgit Åhs, Norges första kvinnliga partiledare. Hon noterade att det hon och andra kvinnor förde fram i Stortinget inte togs på lika stort allvar som det männen sa. Utifrån de mönster hon såg framträda, definierade hon de fem numera klassiska härskarteknikerna, fem metoder männen använde för att hindra kvinnorna från att ta del av makten. Idag har listan på härskartekniker utökats och är inte heller längre enbart kopplade till kön.

1. Uteslutningsmetoden eller Osynliggörande
Du blir inte sedd i en situation där du borde bli sedd. Det kan handla om att härskaren inte tittar på dig, inte lyssnar eller bryr sig om vad du säger. Kanske just din idé eller fråga blir bortprioriterad under mötet.

- Ja, det drog ut lite på tiden här… Karin, jag tänkte att du väl inte hade så mycket att ta upp i din presentation, så vi kanske kan hoppa över den?

2. Förlöjligande
Du eller dina argument blir framställda som oviktiga eller löjliga. Härskaren använder skojiga men irrelevanta liknelser på din bekostnad eller anmärker på något hos dig när andra hör på. Härskaren kan få andra att skratta med och när du inte skrattar blir du förlöjligad för det också.

- Haha, alltså förlåt… Men du lät precis som om du just kommit i målbrottet när du sa det där. Gick upp i falsett liksom…

3. Undanhållande av information
Du har inte fått ta del av den information du hade behövt ha för att kunna leverera. När du sitter i ett möte märker du att de andra känner till saker som inte du känner till. Beslutet är redan fattat, kanske under ett informellt möte som du inte haft tillträde till.

- Då klubbar vi 5 februari då!
- Men - va?
- Ja visst ja, Lisa! Jag och grabbarna tog en bastu i går kväll efter mötet och kom fram till att det var den bästa dagen. Det kan du väl inte ha något emot?


4. Dubbelbestraffning
Du blir ställd inför ett val och sedan utsatt för kritik oavsett vad du än väljer. Denna metod var vanlig på 70-talet när kvinnorna började positionera sig inom politiken.. De blev kritiserade för bristande moderskap, samtidigt som de blev kritiserade för bristande politisk kompetens när de var hemma med sjuka barn. Fortfarande en aktuell härskarteknik?

- Nils, nu får du allt skynda dig att bli klar med beslutsunderlaget!  Och se nu till så det blir rätt.
- Men Nils, det var ju flera sakfel i beslutsunderlaget! Du får inte ha så bråttom!


5. Påförande av skuld och skam
Härskaren vill få dig att skämmas för dig själv eller antyder att något du utsatts för är självförvållat. Användande av den 5:e tekniken sker ofta genom en kombination av andra tekniker.

- Skyll dig själv för att du inte var delaktig i beslutet - du har ju inte lyckats hålla reda på när mötet var! Vimsig som en höna.  

6. Projiceringsmetoden
Kritik vänds mot den som kritiserar. Om du tar upp någon form av kritik skuldbeläggs du för något annat, trots att det inte har något med saken du tar upp att göra.

- Jag blev rätt ledsen när du konsekvent dissade alla mina förslag på mötet i morse.
- Jamen måste du alltid låta så arg när du pratar! Det är skitjobbigt för mig när du är så arg!


7. Tycka synd om-metoden
Härskaren (offerkoftan) skaffar sig bekräftelse och makt genom att få andra att tycka synd om sig. Hen blir ynklig och svag så fort hen inte vill göra något eller blir ifrågasatt. Andra vågar inte säga emot eftersom de kan framstå som taskiga.

- Min man har blivit av med jobbet, brutit benet och är deprimerad och så har jag sån hemsk migrän. Men självklart ska jag se till inbjudningarna skickas ut till i morgon bitti! Jag klarar av det, tänk inte på lilla mig!


Vad man kan göra åt det?
Listan på härskarteknikerna utökas - om vi inte gör något åt det!
Självklart finns det motstrategier. I nästa blogginlägg kan du läsa om några metoder för hur de kan (och bör) bemötas. 

Har du själv råkat ut för någon av de ovanstående teknikerna eller har du stött på några andra? Hör gärna av dig och berätta om det!
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: härskartekniker

En del människor begriper man sig då inte på. Hur ska man kunna samtala med en som aldrig öppnar mun? Eller komma till ett beslut med någon som har tusen idéer och ständigt byter åsikt? För att inte tala om petimätrarna som fastnar i ovidkommande detaljer och aldrig kommer till saken!?

Människor uppfattar världen på skilda sätt och har olika prioriteringar. När vi blir mer nyfikna på och bättre begriper varför andra handlar som de gör, öppnar sig nya möjligheter för goda relationer och produktivare samarbeten.
 

Fyra sanningar och hur man skapar starkare team 

 
Människor är olika.
I ett team ska många drivkrafter och viljor samsas. Olikheter är bra - men blir till en styrka först när medlemmarna i teamet förstår, respekterar, värderar och använder sig av dem. När teamet tar sig tid att diskutera vad som driver och motiverar varje individ och förstår vilka de samlade styrkorna faktiskt är, öppnar sig möjligheter för ett ännu mer effektivt samarbete.

Människor behöver bekräftelse. 
En förutsättning för framgångsrikt samarbete i ett team är att alla kan lita på att bli sedda och kontinuerligt få återkoppling av de andra, både på det som går bra och på det som kan göras bättre. När alla tar ett gemensamt ansvar för kommunikationen, uppmuntrar varandra och inte heller väjer för mer utmanande feedback, ökar självförtroendet och nya idéer kan växa fram. Feedback föder framgång.

Människor vill komma framåt.
Möten där man inte kommer fram till annat än det man redan visste är kraftlösa möten. För att kunna fatta beslut som tar verksamheten framåt behöver alla i teamet ta sin plats och ges utrymme att dela med sig av sina idéer och sin kunskap. Möten som präglas av otydliga syften, upprepningar, härskartekniker eller fastnar i samtal om vad som inte fungerar blir till återvändsgränder. Först när alla orienterar efter samma karta och har samma mål i sikte kan utveckling ske.  

Människor behöver sina berättelser. 
Ingen kultur eller grupp finns utan sin berättelse. Berättelserna är ett sätt att definiera oss själva, förstå varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Sedan årtusenden tillbaka är vi tränade i att lyssna, lära och minnas genom berättelser. Storytelling är ett sätt att synliggöra kärnan i ett budskap – bra berättelser framkallar bilder i våra hjärnor och berör oss på ett emotionellt plan. När medlemmarna i ett team delar varandras erfarenheter och visioner genom berättandet, skapas en djupare samhörighet som gör teamet starkare tillsammans.

 

Läs hela inlägget »

[tyngd, auktoritet, självkänsla]


Det var en gång en liten flicka som satt i sin bänk och ritade. Läraren frågade vad hon ritade. Jag ritar av gud, sa flickan. Men lilla vän, sa läraren, det är väl ingen som vet hur gud ser ut! Snart vet de, sa flickan. 
 
Pondus handlar om vad du kommunicerar till andra och vad du kommunicerar till dig själv. 
När vi känner trygghet i oss själva lyssnar andra gärna till oss. När andra lyssnar till oss infinner sig en känsla av trygghet. Vem kom först, hönan eller ägget?  
 
En del människor lyssnar vi mer än gärna till. Och varför vi gör det, handlar om mer än om vad de säger. Pondus är ingen egenskap vi föds med, det är ett beteende som går att träna upp. Röstens klang, kroppsspråkets dynamik, stunderna av tystnad och de väl valda orden bidrar starkt till vår upplevelse av en människas grad av pondus. Hur vi säger något är minst lika viktigt som vad vi säger. Att mumla och flacka med blicken är knappast receptet för framgång. Inte heller den som artikulerar överdrivet, pekar med hela handen och uppfordrande spänner blicken i oss förmedlar pondus. För pondus handlar också om att visa ömsesidig respekt.  Om du lär dig tala så att andra vill lyssna stärks din pondus.  

Åtta tips för pondus 

1. Välj dina ord.  
Orden vi väljer påverkar hur vi tänker. Positiva formuleringar laddar hjärnan - negativa laddar ur den. Du väljer själv hur du ska tänka. Tänk på det när du pratar med andra. Prata om vad som ska åstadkommas i stället för att prata om vad som ska undvikas.  
 
2. Uppmärksamma röstens möjligheter.   
Tala aningen långsammare än du brukar. Tala tydligt och i ett avspänt lägre tonläge, det gör det behagligare för andra att lyssna. 
 
3. Förbered både kropp och tanke 
Förbered vad du ska säga och varför du säger det. Förbered ditt instrument - kroppen - genom att identifiera vilka delar av kroppen du brukar överspänna, kanske axlarna eller käkarna, och spänn av just där. Andas djupt nerifrån magen, räta upp dig och gör entré.  
 
4. Avsluta meningarna.  
Svälj inte slutet av meningarna - tala till sista stavelsen.  Fraser som tonar bort kan upplevas som oengagemang.  Undvik att gå upp i talmelodin i slutet av varje fras, det kan få dig att framstå som osäker. 
 
5. Använd ett öppet kroppsspråk.  
En avspänd, öppen pose har en positiv påverkan både på den du pratar med och på dig själv. Det öppnar upp för en funktionell andning, en säkrare röst och ger ett intryck av självkänsla.  
 
6. Paus är pondus 
Lägg medvetet in konstpauser när du talar. Den som vågar vara tyst förmedlar trygghet.  Undvik att störa ditt tal med för många “ehh-ljud”. Väl använda pauser hjälper också till att understryka och förtydliga ditt budskap. 
 
7. Våga vara nyfiken.  
Visa aktivt intresse för andra människor och deras idéer. Bestäm dig för att varje möte är speciellt.  
 
8. Lyssna aktivt 
Sträva efter att förstå vad den andre säger utan att under tiden tänka på vad du ska svara sedan, var närvarande. 

I klippet nedan framför Maya Angelou en av sina texter. Snacka om PONDUS!
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: pondus retorik

Nu ska du få receptet på ett bra argument. 

Som med de flesta recept vinner det på om man smakar av och kryddar efter egen smak, så se det som ett grundrecept och experimentera efter behag och behov. Det är nämligen med argumentation som med matlagning - det är inte kocken som bestämmer om soppan är god. I slutändan är det alltid den som ska svälja det som avgör om resultatet blev bra och ett argument som passar den ene, kanske inte alls biter på den andre. 
 
Redan de gamla grekerna slog fast att för att ett argument ska vara verkningsfullt krävs tre grundläggande saker: mottagaren måste lita på den som säger det, uppleva argumentet som relevant och trovärdigt och, sist men inte minst, hen måste känna sig berörd. 
 
Vad är då ett argument? En enkel definition är "svaret på frågan varför". Man kan också säga att ett argument är något som stöttar tesen - alltså ditt förslag, huvudtanke eller påstående.  
 
Du behöver mer än ett argument för att få genomslag, men använder du fler än tre riskerar du att bli så absorberad i detaljerna så att de du vänder dig till inte längre förstår syftet. 

 

 Grundrecept i fyra steg:

1. Formulera din tes  
Börja med att klart och tydligt definiera varför du argumenterar - vilket ditt mål är. Vad det är du vill att de du vänder dig till ska tycka, göra eller känna? Formulera din tes så att den blir glasklar. 
 
2. Fundera på dem du riktar dig till.  

Vad är viktigt för dem?  Vad motiverar dem?  Vilka kan deras utmaningar vara - och hur skulle din idé kunna lösa dem?  
 
3. Välj ut ett argument  
Utgå från din tes och leta fram argument som du tror biter på dem de du vill övertyga. Det finns olika sorters argument du kan använda,  inom retoriken talar man om tre typer:  

auktoritetsargument - något som mottagaren har förtroende för 
faktaargument - som talar till logik, rationalitet och förnuft  
känsloargument - som talar till känslor och värderingar  
 
Fokusera på ett argument åt gången. Om din tes t ex är  ”Jag vill att ni ska samarbeta med mig.” kanske ett argument kan vara ”Därför att det kommer öka er lönsamhet”. Bra argumentation? Nja, det räcker inte med att bara påstå något för att bli trovärdig. 
 
4. Bevisa argumentet 
Ett argument ska innehålla ett bevis - något som underbygger ditt argument, gör det sannolikt eller bekräftar att det du påstår är sant. Det finns olika typer av bevis du kan använda dig av: statistik, siffror och undersökningar men också egna erfarenheter,  jämförelser  och exempel kan stötta dina argument.  
 
För att bevisa argumentet "det kommer öka er lönsamhet" kan du välja att visa siffror, nyckeltal och prognoser, det kan ge tyngd och trovärdighet till ditt argument. Du kan också välja att ge ett exempel på ett lyckat  kundsamarbete du haft tidigare. Berätta om vinsterna och beskriv vilken nytta den kunden fick ut av att samarbeta med dig. 

Styrkan i att berätta om något som har hänt någon annan, ligger i att har det faktiskt inträffat, kan det hända igen och det kan hända just den som lyssnar. Klok kommuniktion, helt enkelt!

Lycka till och smaklig spis!

Läs hela inlägget »

Hur förmedlar man information så att den fångar människors uppmärksamhet och intresse? En sak är säker - det krävs mer än fakta för att övertyga. De flesta av oss står redan upp till öronen i information och har svårt att ta in fler redovisningar och rapporter. Det krävs ett annat sätt. 

Om vi berättar om pojke i Småland som sålde tändstickor redan vid sex års ålder och som tioåring cyklade runt i bygden och sålde julglitter, fisk och tändstickor, vet många redan nu vem vi pratar om. Vi behöver inte ens nämna att han senare gav sig in i möbelbranschen och blev en av världens mest framgångsrika entreprenörer. Ett tydligt exempel på hur framgångsrik storytelling kan fungera är skapelseberättelsen om den svenska möbeljätten Ikea.

Men det är inte bara stora organisationer som kan använda det,  även som litet företag och enskild individ kan du dra nytta av kraften som finns i en bra berättelse.  Storytelling är nämligen ett annat sätt att argumentera. Ett sätt att påverka, sälja in idéer, skapa förtroende och bygga framgångsrika relationer.


Berättelser sätter känslor och människor i rörelse

Berättelser engagerar våra känslor. När vi blir berörda framkallas bilder i våra hjärnor som hjärnan blixtsnabbt kopplar ihop med liknande erfarenheter lagrade i vår minnesbank. Vi tror på det vi ser och en bra story gör budskapen synbara, levande och begripliga. 

För att människor ska ta till sig nya idéer och kunskaper måste de först förstå vad de ska ha det till. Alla kan läsa upp en lista med nya rutiner och verksamhetsmål men det är fortfarande alltför få ledare som insett värdet i att ge faktan mening och innehåll. En riktigt bra story engagerar och har kraften som krävs för att förflytta både människor och organisationer.

 

Vilken är din berättelse? 

Hur hittar du dina egna berättelser, då? Här kommer 7 tips för hur du kan börja: 

1. Bestäm vad du ska ha din berättelse till. Ska den få folk att vilja följa dig, köpa din produkt eller ändra sin åsikt? Ta ut en riktning. Om du inte vet var du ska är risken stor att du hamnar någon annanstans. 

2. Fundera över vilka det är som ska ta emot berättelsen. Vilka är deras intressen och bekymmer? Tänk på att vi människor är intresserade av människor som är som vi. Du bär på en uppsjö av berättelser om ditt liv, din familj, dina vänner och ditt arbete som skulle få de flesta att nicka igenkännande. Med vardagsberättelser skapar du identifikation, det fångar intresset. 

3. Visa vem du är - du är en del av din story, vare sig du vill det eller inte. Berätta om erfarenheter du gjort och insikter du fått som kan kopplas ihop med budskapen du vill få fram. Våga vara personlig och dela med dig både av dina misslyckanden och framgångar, det stärker din trovärdighet.  

4.Var konkret och specifik – det är mer intressant än det abstrakta och hypotetiska. Sätt namn på personerna och beskriv platserna du berättar om. Låt dem du vänder dig till se, uppleva och känna din berättelse med flera av sina sinnen. 
 
 5. Skriv ner och samla på dig berättelser som påverkar dig. De finns överallt! I tidningar, i affären, på jobbet och hemma. En dag kanske du får användning för just den berättelsen. 

6. Uppmana dina kollegor att berätta. Ska du använda storytelling för att stärka företagets varumärke är det människorna där och deras möten berättelserna ska handla om. Skala bort fakta och siffror och fyll på med målande berättelser som andra kan relatera till. 

7. Håll dig till sanningen. Din berättelse bör vara sann för att människor ska ta den till sig. Man ska inte ljuga, men inte heller låta sanningen stå i vägen för en bra story! En meningsfull story är vägen till tillit.

Lycka till!

Läs hela inlägget »

I min mammas trädgård är rabarbern vi planterade förra året färdig att skördas. Jag gillar rabarber. Att sätta tänderna i en spröd rabarberstjälk och känna  den syrliga smaken sprida sig i munnen får hela kroppen att skälva till i en liten njutning.

Till och med att uttala ordet rabarber är njutbart. Att förlänga vokalerna, rulla lite extra på r:en och låta b:na explodera mellan läpparna skänker fröjd. "Språkljudens nöjesliv", kallade en av mina lärare på Teaterhögskolan fenomenet för och det uttrycket har jag lagt rabarber på.

Jag har alltid undrat var "lägga rabarber på" kommer ifrån? När jag läste senaste numret av tidningen
Språk fick jag äntligen svaret - rabarbern i det sammanhanget kommer ur en förvrängning av det spanska ordet embargo, som betyder beslag. Gåtan är löst. 
 
Så är det med ord. De vandrar över landsgränserna och förvandlas. Ibland tappar de bort sitt ursprung men vi använder dem ändå. Och här kunde man kanske dra en parallell mellan ord och människor ...men då ger sig den här rabarberbetraktelsen för långt bort från sitt jordiga ursprung.
 
För den som undrar över det där med "språkljudens nöjesliv": När jag  talcoachar någon föreslår jag ibland personen att blunda och verkligen ge sig tid att känna efter hur hens egna rösts alla ljud känns, när de vibrerar i kroppens hålrum och benkonstruktioner. Lägg gärna rabarber på den lilla njutningen du med.
 

 

Läs hela inlägget »