SUSANNE HEDIN - MED  ERFARENHET, KOMPETENS
OCH ETT STORT ENGAGEMANG

"Sedan 20 år tillbaka jobbar jag med att utbilda, inspirera, rådgiva och coacha individer och team inom retorik, röst och kommunikation. 
Sedan nästan lika länge har jag varit verksam vid Lunds universitet där jag kontinuerligt föreläser och utbildar retorikstudenter. Nyligen påbörjade jag även ett längre uppdrag som Expert in Internal and External Communication i ett EU-finasierat projekt på västra Balkan.

Innan jag klev över tröskeln till näringslivet arbetade jag som skådespelare och teaterpedagog. Att berätta och beröra från en scen var det jag försörjde mig på och samtidigt det roligaste jag visste. När jag i mitten av 90-talet utbildade mig till logonom, röstpedagog med fokus på kommunikation, öppnades dörren till retorikens värld. Och på den vägen är det. Nu använder jag mina erfarenheter och  kunskaper till att hjälpa andra att tala och uttrycka sig, att berätta och beröra. Och jag har fortfarande väldigt kul på jobbet."

SUSANNE berättar mer...