EN TITT på retorikbyrån
susanne hedin & co

På Retorikbyrån har vi hjälpt människor på olika platser och positioner att kommunicera klokt och effektivt sedan starten 2003.  Vi har genomfört utbildningar inom vitt skilda branscher. Vi har rustat individer och team med insikter och kunskaper, verktyg och strategier och väckt lusten att kommunicera. Vårt arbete bygger på gedigen erfarenhet och en konstant nyfikenhet på dem vi får glädjen att jobba med. Välkommen du med! Och kolla gärna in vad några av våra kunder har tyckt >>

vem är & CO?

& Co står för Retorikbyråns nära nätverk av samarbetspartners som med sina specifika kunskaper och kvaliteter breddar och fördjupar kompetensområdet. Och gör det ännu roligare att gå till jobbet! Den som jag samarbetat med allra längst är Annika Isacsson.

& Co står också för alla som deltar på kurser och event, alla de som gör Retorikbyråns existens möjlig och jobbet meningsfullt.  Välkommen att bli en av & Co du med!  

susanne hedin

Sedan 20 år tillbaka jobbar jag med att utbilda, träna och coacha individer och team inom kommunikation, retorik och röst. Nästan lika länge har jag varit verksam vid Lunds universitet där jag kontinuerligt föreläser och utbildar retorikstudenter och emellanåt även studenter och medarbetare på andra institutioner. Jag har sedan något år tillbaka ett uppdrag som kommunikations-expert inom ett EU-finansierat projekt på västra Balkan som både utmanar och berikar mitt yrkesliv.

Innan jag klev över tröskeln till det liv som kallas näringslivet, arbetade jag som skådespelare, sångare och teaterpedagog. Att stå på en scen och berätta och beröra var det jag försörjde mig på och samtidigt det roligaste jag visste. När jag i mitten av 90-talet utbildade mig till logonom - röstcoach med fokus på kommunikation - öppnades dörren till retorikens värld och på den vägen är det. Nu använder jag mina erfarenheter och kunskaper till att hjälpa andra att tala och uttrycka sig, känna sig bekväma och säkra med att berätta och beröra. 2019 utvecklade jag min kompetens och kunskap genom att utbilda mig till certifierad ICI coach (International Coach Institute).

Genom alla möten med människor från olika håll lär jag mig något varje dag. Om världen, om mig själv och om det mänskliga beteendet. Och jag har fortfarande minst lika kul på jobbet! Vill du också lära dig något nytt? Hör av dig!

Vill du veta vad andra tycker?

Vill du veta något om vad våra kunder upplevt efter att ha jobbat med oss? Kolla gärna in vår kundpanel.
KOLLA IN KUNDPANELEN >> Om du har gått någon av vår kurser eller samarbetat med oss tidigare och vill berätta för andra om vad du haft för nytta av det - kontakta gärna Susanne! Dina åsikter är viktiga för att vi ska kunna utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör.

susanne har ordet