2021

Jag har tänkt på en sak - urladdningen. Redan efter bara en stunds möte på zoom smyger den sig på.  Den energi som under fysiska möten liksom laddar upp sig själv tar snabbt slut i digitala rum. Någon behöver ta 
ledningen och se till så att inte kontakten ramlar ur.

Vilket ledarskap som krävs på digitala möten! Att få alla att trivas,  samarbeta och prestera! När alla är placerade i var sitt eget mötesrum framför var sin egen dator med mycket roligare aktiviteter än löneöversyner eller leveransrapporter bara ett knapptryck eller en kylskåpsdörr bort. När teamkänslan inte självklart infinner sig och småpratet inte klingar av sig själv mellan kaffekopparna. 

Att leda ett möte online som blir engagerande och produktivt ställer nya krav på pedagogik, dynamik och förmågan att inspirera. 
 

Vill du få andra att följa dig måste du få dem att VILJA göra det.

Ska vi vilja något så måste vi känna för det. Så vill du ha med dig andra på mål och visioner, behöver känslor aktiveras! Det är först när vi känner motivation som vi är beredda att engagera oss.

Jobba aktivt för känslan av gemenskap och trivsel - se till att alla syns.

Vill du ha bra kvalitet på samtalen och diskussionerna under mötet, se till så det blir bra kvalitet på relationerna först. Underlätta för deltagarna att skapa kontakt - planera in tid för småprat och se till så alla kan se och höra varandra ordentligt! 
 
Det är genom den icke verbala delen av språket som vi uttrycker och uppfattar känslor - varenda liten gest, axelryckning, ögonbrynshöjning och stund av tystnad ger oss värdefull information som tillsammans med informationen vi får via orden bestämmer hur vi uppfattar varandra och därefter interagerar. Det är till och med så att vi speglar varandras känslouttryck - konstant och nästintill synkront härmar vi varandras icke verbala beteenden på micronivå för att försöka förstå varandras intentioner.

Som de flesta upptäckt vid det här laget, uppfattar vi inte känslouttryck  lika lätt genom en datorskärm som när vi möts öga mot öga i verkliga livet. Det betyder att vi i digitala mötesrum inte kan förnimma samma  genuina kontakt som i ett fysiskt möte. Att inte uppleva känslan av samhörighet, är för många av oss både tröttande och demotiverande. 


Ta upp kampen mot bristfällig teknik och mot mänsklig bekvämlighet! 


Som ledare måste du få alla mötesdeltagare att förstå varför det är viktigt att ha kameran på och varför det är viktigt att ansiktsuttrycken syns. Vi behöver öka känslan av närvaro för att få kvalitet på samtalen och komma till bra resultat. Det är inte alltid bara tekniken som strular...
se till så att alla tar sitt ansvar för att kommunikationen ska fungera.Vill du att andra ska vilja följa dig, sätt ord på dina känslor och visa att du bryr dig.


Ett sätt att göra de digitala mötena mer mänskliga, är att klä känslor i ord. Många känslor kommuniceras omedvetet via kroppsspråket, det liksom läcker ur oss. Tag för vana att sätta ord på de positiva känslor som du annars kommunicerar ordlöst. I stället för att nöja dig med att bara starta med ett "hej!" samtidigt som du (förmodligen omedvetet) drar upp mungiporna och kisar med ögonmusklerna i ett leende,  lägg till: "Vad glad jag är över att se er!" Så att de inte missar informationen som leendet ger. Så att de både ser och hör att de är betydelsefulla. Tag aldrig för givet att människor redan vet det. 

Och samma gäller för oss alla, kontakt skapar energi! På det digitala mötet behöver de sociala känslorna mellan oss förstärkas och göras synliga. Så enkelt är det med den saken. Klok kommunikation helt enkelt.

Läs hela inlägget »