2019 > 02

En del människor begriper man sig då inte på. Hur ska man kunna samtala med en som aldrig öppnar mun? Eller komma till ett beslut med någon som har tusen idéer och ständigt byter åsikt? För att inte tala om petimätrarna som fastnar i ovidkommande detaljer och aldrig kommer till saken!?

Människor uppfattar världen på skilda sätt och har olika prioriteringar. När vi blir mer nyfikna på och bättre begriper varför andra handlar som de gör, öppnar sig nya möjligheter för goda relationer och produktivare samarbeten.
 

Fyra sanningar och hur man skapar starkare team 

 
Människor är olika.
I ett team ska många drivkrafter och viljor samsas. Olikheter är bra - men blir till en styrka först när medlemmarna i teamet förstår, respekterar, värderar och använder sig av dem. När teamet tar sig tid att diskutera vad som driver och motiverar varje individ och förstår vilka de samlade styrkorna faktiskt är, öppnar sig möjligheter för ett ännu mer effektivt samarbete.

Människor behöver bekräftelse. 
En förutsättning för framgångsrikt samarbete i ett team är att alla kan lita på att bli sedda och kontinuerligt få återkoppling av de andra, både på det som går bra och på det som kan göras bättre. När alla tar ett gemensamt ansvar för kommunikationen, uppmuntrar varandra och inte heller väjer för mer utmanande feedback, ökar självförtroendet och nya idéer kan växa fram. Feedback föder framgång.

Människor vill komma framåt.
Möten där man inte kommer fram till annat än det man redan visste är kraftlösa möten. För att kunna fatta beslut som tar verksamheten framåt behöver alla i teamet ta sin plats och ges utrymme att dela med sig av sina idéer och sin kunskap. Möten som präglas av otydliga syften, upprepningar, härskartekniker eller fastnar i samtal om vad som inte fungerar blir till återvändsgränder. Först när alla orienterar efter samma karta och har samma mål i sikte kan utveckling ske.  

Människor behöver sina berättelser. 
Ingen kultur eller grupp finns utan sin berättelse. Berättelserna är ett sätt att definiera oss själva, förstå varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Sedan årtusenden tillbaka är vi tränade i att lyssna, lära och minnas genom berättelser. Storytelling är ett sätt att synliggöra kärnan i ett budskap – bra berättelser framkallar bilder i våra hjärnor och berör oss på ett emotionellt plan. När medlemmarna i ett team delar varandras erfarenheter och visioner genom berättandet, skapas en djupare samhörighet som gör teamet starkare tillsammans.

 

Läs hela inlägget »