2019

I förra blogginlägget presenterades några av de mest kända härskarteknikerna. Metoderna för hur de kan och bör bemötas är många och utökas ständigt. Här är några av de motstrategier som finns!

Analysera och definiera
Fråga dig själv vad det är ”härskaren” gör som får dig att känna dig som du gör. Sätt fingret på vilken av härskarteknik du tycker används så att du kan tala om den.

Var saklig
Försök bortse från dina känslor och beskriv istället sakligt det som hände. Utgå från att härskaren är omedveten om sitt beteende.

Håll dig lugn.
Undvik att framstå som om du känner dig hotad eller arg. Upprördhet kan få oss att förlora kontrollen. Du ska få personen att inse vad hen gör så låt inte känslorna ta överhand. Om någon är påtagligt ouppmärksam när du har ordet på mötet och håller på med något annat  istället för att lyssna på vad du har att säga; stanna upp, bli tyst och fråga lite oroligt ”Katrin, har det hänt något? Jag har lagt märke till att du varit väldigt upptagen med din mobil en stund.  Behöver du kanske gå ifrån en stund?"

Ta samtalet i enrum
Är det ett återkommande beteende, be om ett samtal med härskaren. Samla på dig konkreta exempel,  beskriv dem, berätta hur du upplever situationen och vilken effekt det har på dig. Fråga härskaren hur hen tänker om det du berättat och hur ni ska lösa det.

Stötta varandra
Om någon har ”stulit” en idé någon annan nyss framförde, solidarisera: ”Det var ju kul att du också gillade idén Lisa framförde alldeles nyss, Nisse. Kan du ta den igen, Lisa?

Låt aldrig en härskarteknik passera
Oavsett om du verkligen blir utsatt för en härskarteknik eller inte är det är viktigt att ta upp och prata om det. Om du tiger om det riskerar härskarbeteendet att fortsätta. Ta initiativ till att prata om härskarteknikerna på på jobbet. Gör det till en egen punkt på mötesagendan. Att uppmärksamma, diskutera  och sätta namn på dem är ett sätt att förhindra att de uppstår. Och om de ändå gör det - bestäm hur ni ska agera och hantera det.

Läs hela inlägget »
Etiketter: härskartekniker

I mitt jobb som talarcoach möter jag ibland människor som genom sitt ordval, sitt kroppsspråk och röstläge förminskar sig själva och därmed försvagar sin position. Med huvudet på sned och ett  leende i mungipan kan det låta så här: "Jo, jag tänkte bara berätta helt kort om ett litet förslag jag har funderat lite på. " Jag tänker ibland att de nästan utövar ett par klassiska härskartekniker mot sig själva - både "osynliggörande" och "förlöjligande". Och det är ju synd.

"Trollen spricker i dagsljus"

"Härskarteknikerna" är osunda beteenden som fortfarande - 50 år efter att de först definierades - behöver uppmärksammas och diskuteras för att slutligen avvecklas. 

Begreppet är ett samlingsnamn på diverse subtila och fula medel som används av någon för att försöka skaffa sig företräden eller makt över någon annan. Härskarteknikerna finns på alla nivåer i samhället; i ansedda litterära kretsar såväl som i ledningsrum som på verkstadsgolv. I något avseende agerar vi alla ibland ”härskare” i våra relationer. Därför är det är ständigt dags att synliggöra dem - trollen spricker i dagsljus!

Definition av härskartekniker 

Ordet ”härskarteknik” förekom redan på 40-talet, plockades upp och fick ny aktualitet på 70-talet genom den norska socialpsykologen Birgit Åhs, Norges första kvinnliga partiledare. Hon noterade att det hon och andra kvinnor förde fram i Stortinget inte togs på lika stort allvar som det männen sa. Utifrån de mönster hon såg framträda, definierade hon de fem numera klassiska härskarteknikerna, fem metoder männen använde för att hindra kvinnorna från att ta del av makten. Idag har listan på härskartekniker utökats och är inte heller längre enbart kopplade till kön.

1. Uteslutningsmetoden eller Osynliggörande
Du blir inte sedd i en situation där du borde bli sedd. Det kan handla om att härskaren inte tittar på dig, inte lyssnar eller bryr sig om vad du säger. Kanske just din idé eller fråga blir bortprioriterad under mötet.

- Ja, det drog ut lite på tiden här… Karin, jag tänkte att du väl inte hade så mycket att ta upp i din presentation, så vi kanske kan hoppa över den?

2. Förlöjligande
Du eller dina argument blir framställda som oviktiga eller löjliga. Härskaren använder skojiga men irrelevanta liknelser på din bekostnad eller anmärker på något hos dig när andra hör på. Härskaren kan få andra att skratta med och när du inte skrattar blir du förlöjligad för det också.

- Haha, alltså förlåt… Men du lät precis som om du just kommit i målbrottet när du sa det där. Gick upp i falsett liksom…

3. Undanhållande av information
Du har inte fått ta del av den information du hade behövt ha för att kunna leverera. När du sitter i ett möte märker du att de andra känner till saker som inte du känner till. Beslutet är redan fattat, kanske under ett informellt möte som du inte haft tillträde till.

- Då klubbar vi 5 februari då!
- Men - va?
- Ja visst ja, Lisa! Jag och grabbarna tog en bastu i går kväll efter mötet och kom fram till att det var den bästa dagen. Det kan du väl inte ha något emot?


4. Dubbelbestraffning
Du blir ställd inför ett val och sedan utsatt för kritik oavsett vad du än väljer. Denna metod var vanlig på 70-talet när kvinnorna började positionera sig inom politiken.. De blev kritiserade för bristande moderskap, samtidigt som de blev kritiserade för bristande politisk kompetens när de var hemma med sjuka barn. Fortfarande en aktuell härskarteknik?

- Nils, nu får du allt skynda dig att bli klar med beslutsunderlaget!  Och se nu till så det blir rätt.
- Men Nils, det var ju flera sakfel i beslutsunderlaget! Du får inte ha så bråttom!


5. Påförande av skuld och skam
Härskaren vill få dig att skämmas för dig själv eller antyder att något du utsatts för är självförvållat. Användande av den 5:e tekniken sker ofta genom en kombination av andra tekniker.

- Skyll dig själv för att du inte var delaktig i beslutet - du har ju inte lyckats hålla reda på när mötet var! Vimsig som en höna.  

6. Projiceringsmetoden
Kritik vänds mot den som kritiserar. Om du tar upp någon form av kritik skuldbeläggs du för något annat, trots att det inte har något med saken du tar upp att göra.

- Jag blev rätt ledsen när du konsekvent dissade alla mina förslag på mötet i morse.
- Jamen måste du alltid låta så arg när du pratar! Det är skitjobbigt för mig när du är så arg!


7. Tycka synd om-metoden
Härskaren (offerkoftan) skaffar sig bekräftelse och makt genom att få andra att tycka synd om sig. Hen blir ynklig och svag så fort hen inte vill göra något eller blir ifrågasatt. Andra vågar inte säga emot eftersom de kan framstå som taskiga.

- Min man har blivit av med jobbet, brutit benet och är deprimerad och så har jag sån hemsk migrän. Men självklart ska jag se till inbjudningarna skickas ut till i morgon bitti! Jag klarar av det, tänk inte på lilla mig!


Vad man kan göra åt det?
Listan på härskarteknikerna utökas - om vi inte gör något åt det!
Självklart finns det motstrategier. I nästa blogginlägg kan du läsa om några metoder för hur de kan (och bör) bemötas. 

Har du själv råkat ut för någon av de ovanstående teknikerna eller har du stött på några andra? Hör gärna av dig och berätta om det!
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: härskartekniker

En del människor begriper man sig då inte på. Hur ska man kunna samtala med en som aldrig öppnar mun? Eller komma till ett beslut med någon som har tusen idéer och ständigt byter åsikt? För att inte tala om petimätrarna som fastnar i ovidkommande detaljer och aldrig kommer till saken!?

Människor uppfattar världen på skilda sätt och har olika prioriteringar. När vi blir mer nyfikna på och bättre begriper varför andra handlar som de gör, öppnar sig nya möjligheter för goda relationer och produktivare samarbeten.
 

Fyra sanningar och hur man skapar starkare team 

 
Människor är olika.
I ett team ska många drivkrafter och viljor samsas. Olikheter är bra - men blir till en styrka först när medlemmarna i teamet förstår, respekterar, värderar och använder sig av dem. När teamet tar sig tid att diskutera vad som driver och motiverar varje individ och förstår vilka de samlade styrkorna faktiskt är, öppnar sig möjligheter för ett ännu mer effektivt samarbete.

Människor behöver bekräftelse. 
En förutsättning för framgångsrikt samarbete i ett team är att alla kan lita på att bli sedda och kontinuerligt få återkoppling av de andra, både på det som går bra och på det som kan göras bättre. När alla tar ett gemensamt ansvar för kommunikationen, uppmuntrar varandra och inte heller väjer för mer utmanande feedback, ökar självförtroendet och nya idéer kan växa fram. Feedback föder framgång.

Människor vill komma framåt.
Möten där man inte kommer fram till annat än det man redan visste är kraftlösa möten. För att kunna fatta beslut som tar verksamheten framåt behöver alla i teamet ta sin plats och ges utrymme att dela med sig av sina idéer och sin kunskap. Möten som präglas av otydliga syften, upprepningar, härskartekniker eller fastnar i samtal om vad som inte fungerar blir till återvändsgränder. Först när alla orienterar efter samma karta och har samma mål i sikte kan utveckling ske.  

Människor behöver sina berättelser. 
Ingen kultur eller grupp finns utan sin berättelse. Berättelserna är ett sätt att definiera oss själva, förstå varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Sedan årtusenden tillbaka är vi tränade i att lyssna, lära och minnas genom berättelser. Storytelling är ett sätt att synliggöra kärnan i ett budskap – bra berättelser framkallar bilder i våra hjärnor och berör oss på ett emotionellt plan. När medlemmarna i ett team delar varandras erfarenheter och visioner genom berättandet, skapas en djupare samhörighet som gör teamet starkare tillsammans.

 

Läs hela inlägget »