2018 > 12

[tyngd, auktoritet, självkänsla]


Det var en gång en liten flicka som satt i sin bänk och ritade. Läraren frågade vad hon ritade. Jag ritar av gud, sa flickan. Men lilla vän, sa läraren, det är väl ingen som vet hur gud ser ut! Snart vet de, sa flickan. 
 
Pondus handlar om vad du kommunicerar till andra och vad du kommunicerar till dig själv. 
När vi känner trygghet i oss själva lyssnar andra gärna till oss. När andra lyssnar till oss infinner sig en känsla av trygghet. Vem kom först, hönan eller ägget?  
 
En del människor lyssnar vi mer än gärna till. Och varför vi gör det, handlar om mer än om vad de säger. Pondus är ingen egenskap vi föds med, det är ett beteende som går att träna upp. Röstens klang, kroppsspråkets dynamik, stunderna av tystnad och de väl valda orden bidrar starkt till vår upplevelse av en människas grad av pondus. Hur vi säger något är minst lika viktigt som vad vi säger. Att mumla och flacka med blicken är knappast receptet för framgång. Inte heller den som artikulerar överdrivet, pekar med hela handen och uppfordrande spänner blicken i oss förmedlar pondus. För pondus handlar också om att visa ömsesidig respekt.  Om du lär dig tala så att andra vill lyssna stärks din pondus.  

Åtta tips för pondus 

1. Välj dina ord.  
Orden vi väljer påverkar hur vi tänker. Positiva formuleringar laddar hjärnan - negativa laddar ur den. Du väljer själv hur du ska tänka. Tänk på det när du pratar med andra. Prata om vad som ska åstadkommas i stället för att prata om vad som ska undvikas.  
 
2. Uppmärksamma röstens möjligheter.   
Tala aningen långsammare än du brukar. Tala tydligt och i ett avspänt lägre tonläge, det gör det behagligare för andra att lyssna. 
 
3. Förbered både kropp och tanke 
Förbered vad du ska säga och varför du säger det. Förbered ditt instrument - kroppen - genom att identifiera vilka delar av kroppen du brukar överspänna, kanske axlarna eller käkarna, och spänn av just där. Andas djupt nerifrån magen, räta upp dig och gör entré.  
 
4. Avsluta meningarna.  
Svälj inte slutet av meningarna - tala till sista stavelsen.  Fraser som tonar bort kan upplevas som oengagemang.  Undvik att gå upp i talmelodin i slutet av varje fras, det kan få dig att framstå som osäker. 
 
5. Använd ett öppet kroppsspråk.  
En avspänd, öppen pose har en positiv påverkan både på den du pratar med och på dig själv. Det öppnar upp för en funktionell andning, en säkrare röst och ger ett intryck av självkänsla.  
 
6. Paus är pondus 
Lägg medvetet in konstpauser när du talar. Den som vågar vara tyst förmedlar trygghet.  Undvik att störa ditt tal med för många “ehh-ljud”. Väl använda pauser hjälper också till att understryka och förtydliga ditt budskap. 
 
7. Våga vara nyfiken.  
Visa aktivt intresse för andra människor och deras idéer. Bestäm dig för att varje möte är speciellt.  
 
8. Lyssna aktivt 
Sträva efter att förstå vad den andre säger utan att under tiden tänka på vad du ska svara sedan, var närvarande. 

I klippet nedan framför Maya Angelou en av sina texter. Snacka om PONDUS!
 

Läs hela inlägget »
Etiketter: pondus, retorik