verksamhetsanpassade lösningar

Tjugo år i branschen har resulterat i en lång kursmeny, här kan du se en del av vad vi kan erbjuda. Eftersom erfarenheten säger oss att ingen enda verksamhet är den andra riktigt lik är lyhördhet och flexibilitet en självklarhet när vi utformar kurserna, naturligtvis efter noggrann dialog med dig. Vill du diskutera en lösning för er? Slå en signal till Susanne på 0706-84 66 34. Vi hörs!

presentationsteknik

                 För dig som har något viktigt att förmedla och vill nå hela vägen fram med ditt budskap. 

Presentationsteknik är mer än prat till powerpoint. Oavsett om du ska presentera forskningsresultat, sälja in smarta lösningar, informera om nya rutiner eller hålla föreläsningar gäller det att kommunicera tydligt och tilltalande med allt som syns och hörs. Det handlar om hur du använder språket - både det verbala och allt det som inte uttrycks i ord.

Retorik är en metod för smart kommunikation. En av styrkorna ligger i att den erbjuder en verktygslåda för hela presentationprocessen; från tanke till tal, från förberedelse till leverans, från sändare till mottagare.

Under våra retorikkurser skaffar du dig verktyg som både stärker din skicklighet att tala och ökar din publiks lust att lyssna. Du lär dig att göra effektiva upplägg, formulera  klara budskap och framföra dem med precision och engagemang. Vare sig du är en van eller ovan talare, har vi kompetensen att utforma lösningar som matchar dina behov. Välkommen att kontakta oss för ett förslag!


UR KURSINNEHÅLLET:

 • Retoriska strategier för påverkan
 • Smarta förberedelser
 • Skapa förtroende och välvilja
 • Effektiva inledningar
 • Struktur och röda tråden
 • Förmedla fakta begripligt
 • Motivera och engagera
 • Närvaron och  publikkontakten
 • Kroppsspråket och framförandet
 • Tal och tydlighet  
 • Powerpoint - fallgrop eller möjlighet
 • Presentationer, feedback och videoinspelning

FRÅN KUNDPANELEN:
Medarbetarna har utvecklat en större säkerhet och trygghet i sin kommunikation och blivit modigare och mer effektiva, både i förberedelser och vid framföranden av sina presentationer..." Läs mer om vad Alfa Laval säger >>

D


röstträning

Workshops och föreläsningar för alla som talar mycket i jobbet och vill ha en röst att trivas med som andra gärna lyssnar till. Vi hjälper dig att utveckla din röst så den hörs, håller och övertygar. 
 

Rösten är ett oslagbart medel för kommunikation, ett ovärderligt arbetsredskap och en uttrycksfull del av vår personlighet - om vi använder den rätt. Rösten är något vi har med oss från födseln, men hur den känns och låter beror på hur vi vant oss vid att använda den. Och röster låter på olika sätt.

Du har säkert hört dem - rösterna som berör, förför eller förstör. De som får dig att nicka till och de som ger dig ny energi. Rösterna som klargör och rösterna som bara rör till det. Det finns röster vi aldrig vill släppa och röster vi helst vill slippa. Och så finns din alldeles egna röst. 

Oftast talar vi utan att tänka på rösten, det är först när vi får problem med den eller när vi märker att den är otillräcklig som vi börjar undra om den går att göra något åt?  Har du liksom "ont" i rösten bör du söka upp en logoped eller en foneatriker. Om du lätt blir trött i rösten eller om den inte hörs tillräckligt, om du vill lära dig att använda din röst som den resurs den kan vara  - då hjälper vi dig gärna med att utveckla din röst så den hörs, håller och berör. Din röst liknar ingen annans,  tag hand om den möjligheten.

Möjligt kursinnehåll:

 • Lär känna ditt röstinstrument
 • Avspänning och hållning
 • Funktionell talandningsteknik
 • Faktorer som påverkar rösten 
 • Röstens alla uttryck och intrycket den gör
 • Relationen kroppsspråk och röst  
 • Rösttekniska övningar 
 • Artikulation, tal och tydlighet 
 • Variation och dynamik
 • Relation kropp, röst, tanke 
 • Röstens retorik 


kundkommunikation

Alla kunder vill känna sig sedda, unika och förstådda - precis som resten av mänskligheten. Alla företag med kundrelationer strävar efter att leva upp till de förväntningarna. Du är en av nycklarna till att lyckas.  

Det är i mötet med kunderna som bilden av verksamheten etableras - via webben, genom digitala kanaler, fysiska möten och i telefon. Som medarbetare är du bärare av varumärket och ditt sätt att kommunicera är en viktig del i bygget av det. Samtidigt är kunder – som ju bara är människor – inte alltid förutsägbara eller på bästa humör. Alltså måste du också kunna hantera och bemöta besvärliga beteenden, ibland under stress med andra uppgifter som väntar på att utföras.

Våra kurser i kundkommunikation ger dig insikter och verktyg som underlättar och effektivisera kundkommunikationen och ger kunderna en professionell och förtroendeingivande upplevelse. Klok kommunikation, helt enkelt. 
 

Positivt och professionellt kundbemötande
Frågeteknik, aktivt lyssnande och argumentation
Rösten som arbetsredskap 
Bemöta besvärliga beteenden 
Känn stolthet i och över din yrkesroll
Olika kundstilar och hur jag hanterar dem
Konstruktiva ordval
Samtalstruktur
Kroppsspråkets roll i samtalet
Feedback mellan kollegor
Verksamhetsapassade case och kundsamtal

FRÅN KUNDPANELEN
Efter utbildningarna har vi en tydligare kommunikation både ut till våra kunder och internt....
Läs mer om vad Ikano Bank säger >>


Workshops för TEAM

för individer som vill framåt tillsammans

Behöver ni stärka samarbetet, förbättra relationerna, öka effektiviteten, bli mer självgående eller helt enkelt bara ha kul och utvecklas tillsammans? Vi har satt ihop ett antal workshops med olika teman som kan bokas separat eller sammanfogas till ett mer djuptgående förändringsprogram. Vill du diskutera hur ett upplägg för ditt team kan se ut är du välkommen att höra av dig!

BYGG ETT STARKARE TEAM

I ett team ska många viljor och drivkrafter samsas. Olikheter är bra - men blir till en styrka först när vi förstår dem, uppskattar dem och använder oss av dem. Med hjälp av ett av de mest beprövade analysverktygen  - Extended DISC Teamprofil - reflekterar ni över vad som driver er, vilka styrkor ni har och hur ni kan använda olikheterna för att bli det team som krävs. 

feedback föder framgång

Ärlig och hänsynsfull feedback är en grund för gott teamsamarbete och en grogrund för innovation. När varje teammedlem kan lita på att bli sedd och få feedback av de andra i teamet, både på det som går bra och på det som kan bli bättre, stärks självförtroendet. När alla tar ett gemensamt ansvar för kommunikationen ökar både trivseln och produktiviteten och lämnar plats åt nya idéer att växa fram. Här lär ni er att ge och ta emot feedback och tränar den knepiga konsten att lyssna, även till allt det som inte är ord.  Klok kommunikation, helt enkelt.

EFFEKTIVARE MÖTEN

Interna möten som inte leder fram till annat än det vi redan visste är kraftlösa möten. För att kunna fatta rätt beslut behöver alla i teamet vara aktiva och beredas utrymme att föra fram sina idéer och dela med sig av sin kunskap. Vare sig det gäller att få igenom ett förslag - inom teamet eller ut i organisationen - eller vid tillfällen då ren information ska förmedlas. Med hjälp av retoriska verktyg får ni träna er i att skapa dialog, argumentera för er sak och förmedla fakta tydligt och koncist. Retorisk kunskap är bra att ha när de nödvändiga besluten ska tas.

kundbemötande

För att kunna ge kunderna ett professionellt bemötande oavsett om man måste lämna negativa besked eller har förmånen att förmedla glada budskap behövs en medveten strategi. Det gäller att klara av både ris och ros, hålla nöjda kunder fortsatt nöjda, vinna tillbaks den som kanske blev besviken och inte minst - att hantera de egna känslor som kan dyka upp under samtalen. Det här är en workshop där du lär dig att bemöta kunderna positivt och professionellt, klok kommunikation helt enkelt!

 röster från kundpanelen

"Nyttan med att göra teamprofilen är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar, varför varje person i teamet "är som den är". Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>