Behöver ni stärka samarbetet, förbättra relationerna, öka effektiviteten, bli mer självgående eller helt enkelt bara ha kul och utvecklas tillsammans? Vi har satt ihop ett antal workshops med olika teman som kan bokas separat eller sammanfogas till ett mer djuptgående förändringsprogram. Vill du diskutera hur ett upplägg för ditt team kan se ut är du välkommen att höra av dig!

Feedback föder
framgång 

Ärlig och hänsynsfull feedback är en grund för gott teamsamarbete och en grogrund för innovation. När varje teammedlem kan lita på att bli sedd och få feedback av de andra i teamet, både på det som går bra och på det som kan bli bättre, stärks självförtroendet. När alla tar ett gemensamt ansvar för kommunikationen ökar både trivseln och produktiviteten och lämnar plats åt nya idéer att växa fram. Här lär ni er att ge och ta emot feedback och tränar den knepiga konsten att lyssna, även till allt det som inte är ord.  Klok kommunikation, helt enkelt.

Växla upp de fysiska
och digitala mötena

Interna möten som inte leder fram till annat än det vi redan visste är kraftlösa möten. För att kunna fatta rätt beslut behöver alla i teamet vara aktiva och beredas utrymme att föra fram sina idéer och dela med sig av sin kunskap. Vare sig det gäller att få igenom ett förslag - inom teamet eller ut i organisationen - eller vid tillfällen då ren information ska förmedlas. Med hjälp av retoriska verktyg får ni träna er i att skapa dialog, argumentera för er sak och förmedla fakta tydligt och koncist. Retorisk kunskap är bra att ha när de nödvändiga besluten ska tas.

Öka effektiviteten i
kundkommunikationen

För att kunna ge kunderna ett professionellt bemötande oavsett om man måste lämna negativa besked eller har förmånen att förmedla glada budskap behövs en medveten strategi. Det gäller att klara av både ris och ros, hålla nöjda kunder fortsatt nöjda, vinna tillbaks den som kanske blev besviken och inte minst - att hantera de egna känslor som kan dyka upp under samtalen. Det här är en workshop där du lär dig att bemöta kunderna positivt och professionellt, klok kommunikation helt enkelt!

Vill du veta hur vi kan skräddarsy en kurs utifrån dina behov? Slå en signal eller skicka ett mail!