öka din genomslagskraft

Kommunikationsträning för dig som vill stärka din positiva auktoritet och interagera med större självförtroende vid dina professionella möten och samtal.

Har du någon gång haft ett viktigt möte som du önskat att du fått göra om? Ett du närmade dig med oro, genomförde med obehag och lämnade med ångest? Precis när du behövde vara den bästa versionen av dig själv så blev du den sämsta, bara för att dina känslor stod i vägen.

Så behöver det inte bli. Känslor är svåra att kontrollera, men beteenden - det hos dig som andra ser, hör och upplever - kan du lära dig styra med viljan. Små justeringar i hur du tänker, formulerar och uttrycker dig kan göra stor skillnad för intrycket du gör - både på andra och på dig själv.

Det här är en utbildning för dig som vill agera med större självsäkerhet under dina professionella möten och samtal. Du lär dig tekniker för att få igenom förslag och skapa dialog.  Du plockar fram och tränar upp nya beteenden, som döljt sig bakom dina  intrampade vanor. 

Under två dagar tränar du olika kommunikationstekniker och situationer du vill kunna hantera. Innan kursen gör du en Extended DISC personprofil som ett underlag för ett samtal om din grundläggande beteendestil. Efter kursen träffas vi igen för en uppföljande timmes individuell coaching.

    Det här får du med dig
 • hur du utrycker dig med tyngd, klarhet och tydlighet  
 • hur du introducerar dig själv, skapar förtroende och bygger tillit
 • insikter om hur du uppfattas av andra och metoder för att uppfattas som du själv vill
 • koll på olika beteendestilar och hur du bemöter och får med dig även dem som inte tänker och agerar precis som du 
 • kunna lyssna aktivt och vara mer när-varande, både i samtalen och i dig själv
 • hur du använder kroppsspråket till din fördel och uppfattar andras ickeverbala språk bättre
 • grundläggande röstteknik och ett mer dynamiskt, tydligt och övertygande tal 
 • hur du vänder dina kommunikativa utmaningar till möjligheter
 • metoder och verktyg som hjälper dig att lyssna, tala och påverka 

     Kursen passar dig som 

 • säljer in dig själv och vill göra ett personligt och professionellt intryck som ger rätt avtryck
 • har personalansvar, ska förmedla beslut eller jobbiga budskap vid möten och samtal och se till så att jobbet blir gjort
 • träffar kunder och intressenter vid möten och mingel som representant för verksamheten
 • upplever att du lätt hamnar i underläge i diskussioner och vill hävda din åsikt med större emfas och framgång

Utbildningsprocess
1. 
Möte "one-to-one".Vi kartlägger och diskuterar din beteendestil med Extended DISC som underlag. Du förbereder ett träningscase. 

2. Två dagars träning, praktiska övningar varvas med 
kommunikationsstrategier, retoriska verktyg, personliga
 råd och rikligt med utvecklande feedback. 


3. Uppföljande möte "one-to-one" för din uppföljning;

Vill du gå en öppen kurs?

DATUM:  3-4 mars, 1-2 juni
PLATS:    Medicon Village, Lund                                 

LÄS MER >>

Vill du veta hur vi kan skräddarsy en kurs 
utifrån dina behov? Slå en signal eller skicka ett mail så sätter vi igång.