DIGITALA MÖTEN OCH presentationer

leda möten och presentera online

En online workshop om hur du lägger upp och genomför digitala möten som engagerar och når hela vägen genom skärmen. 

Det digitala mötet är här för att stanna - fördelarna är uppenbara och det är utmaningarna också. Hur säkerställer man att informationen som ska ut, verkligen nått in? Hur får man fart och kvalitet på diskussionerna?  Och hur håller du fokus och energi uppe när du inte kan se och känna deltagarnas engagemang? Att kommunicera via en skärm ställer särskilda krav på din tydlighet, dynamik och pedagogik. 

Det här är en workshop för dig som vill bli skickligare och säkrare på att leda möten och presentera online.
Användbara verktyg, nya kunskaper och perspektiv på hur du förbereder och genomför möten och presenterar online så det blir meningsfullt för alla som deltar. Klok kommunikation helt enkelt. 

MÖJLIGA UPPLÄGG
Kursen kan beställas i ett interaktivt format som en halvdags workshop eller med ett upplägg på 2 halvdagar, som även lämnar utrymme åt individuella presentationer och feedback. 

      Det här tar vi upp under kursen:
 • Säkerhet, trygghet och positiv pondus i den digitala ledarrollen
 • Bädda för närvaro, fokus och engagemang
 • Skapa delaktighet och diskussioner
 • Bygga tydliga och angelägna budskap 
 • Hantera digitala distraktionerna 
 • Kroppsspråket och rösten i rutan
 • Kompis med kameran och tekniken
 • Den retoriska strukturen och digitala dramaturgin
 • Inledningen, röda tråden och avslutningen
 • Visuella presentationsverktyg, fallgropar och möjligheter

Kursen passar dig som

 • Leder interna möten på distans
 • Presenterar projekt eller stämmer av status
 • Leder möten där frågor ska diskuteras och beslut fattas 
 • Säljer in produkter, tjänster eller dig själv

Vill du veta hur vi kan skräddarsy en kurs 
som matchar dina behov? Slå en signal eller skicka ett mail så sätter vi igång.