förstå dig själv och varandra bättre.

Människor gör olika prioriteringar och agerar på olika sätt, det som gör den ene upprörd kan lämna den andre helt oberörd. Saker som du motiveras och drivs av kanske driver någon annan till vansinne. 
Vilka konsekvenser får ditt beteenden för din framgång i livet, privat och karriärmässigt? Har du andra potentiella beteenden inom dig som du inte ännu provat? Om vi blir mer nyfikna på vad som driver och motiverar oss själva och de vi möter, öppnar sig nya möjligheter att utveckla meningsfulla relationer och framgångsrika samarbeten. Klok kommunikation helt enkelt!

 

extended DISC PERSON- OCH TEAMprofil

Det finns många modeller för att bättre förstå våra olika sätt att bete oss och kommunicera. På Retorikbyrån använder vi Extended DISC, ett av världens mest använda verktyg för att analysera och kartlägga beteendemönster och kommunikationsstilar. 
Den handlar alltså om beteenden - det som syns, hörs och känns - och om hur vi gör i samspelet med andra och varandra. Det är en av anledningarna till att vi som retorikbyrå använder Extended DISC, det intresserar sig för vad vi gör med språket, vad språket gör med oss  och hur vi använder det för att nå våra mål. Beteende är något inlärt, något vi GÖR.  Alltså kan vi om vi vill välja att göra på ett annat sätt!

vilken är nyttan för dig som individ?

Nyttan med att göra en Personprofil är att den hjälper dig reflektera över dina individuella styrkor, svagheter, motivationsfaktorer och utvecklingsmöjligheter. Störst fokus lägger DISCen vid din naturliga beteendestil, det sätt att agera du känner dig mest bekväm och hemma i, det som inte kräver någon större energi och alltså är det du använder oftast. Vilka konsekvenser får dina intrampade beteenden  för din kommunikation och framgång i livet, privat och karriärmässigt?
Finns det andra potentiella beteenden inom dig som du inte provat?

vilken är nyttan för er som team?

Extended DISC teamprofil är en modell för att titta närmre på ett teams styrkor, utvecklingsmöjligheter och behov. Den hjälper er att se de individuella styrkorna hos alla teamets medlemmar och ökar förståelsen för att alla i teamet är värdefulla för samarbetet och resultatet. Ni får dessutom ett gemensamt språk och en teori att utgå från i diskussionerna.

Och observera - Extended DISC beskriver inte vad ett team är kapabel att göra eller inte göra. Allt är möjligt för en grupp som förutsatt sig att nå ett mål.

 

Vill du göra en DISC person- eller teamprofil?

Vill du veta mer om hur vi jobbar med verktyget Extended DISC, eller om hur en profilering går till är du välkommen att kontakta  oss!

 röster från   kundpanelen

Nyttan är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar.Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>