OLIKA ELLER LIKA?

förstå dig själv och
varandra bättre

Extendend DISC personprofiler

Människor är lika eller olika. Om vi blir mer nyfikna på vad som driver och motiverar oss själva och de personer vi möter, öppnar sig nya möjligheter att utveckla en ännu mer framgångsrik och meningsfull kommunikation.. 

extended DISC person- och teamprofil

Människor tänker och beter sig både på lika och olika sätt. Det som är självklart för vissa kan vara helt obegripligt för andra. Det som engagerar och motiverar den ene kan lämna den andre helt oberörd. För att lyckas ännu bättre med vår kommunikation behöver vi ta hänsyn till det.

Extended DISC är ett av världens mest använda instrument för att utforska beteendemönster. Den mäter varken personlighet, kunskap eller intelligens. Den handlar inte om att kategorisera människor. Den uppmärksammar oss däremot på att det finns olika drivkrafter och olika sätt att kommunicera, och att vi ibland behöver justera vårt mest bekväma beteende för att bättre nå fram till andra och varandra. Klok kommunikation, helt enkelt.

Extended DISC Personprofil
Personprofilen hjälper dig att reflektera över ditt naturliga beteende; det som inte kräver någon större ansträngning av dig, det som går av bara farten. Ditt naturliga beteende kan vara en styrka men det kan också stå i vägen för dig om du överutnyttjar det. Får du en djupare insikt om ditt beteende och förståelse för andra sätt att tänka och agera, inser du snart fördelarna med att kunna anpassa din kommunikation utifrån den du möter.

Extended DISC Teamprofil 
Vill du titta närmre på ditt teams styrkor och utvecklingsmöjligheter är Extended DISC Teamprofil en bra utgångspunkt. Den hjälper teammedlemmarna att se både de individuella och de samlade styrkorna. Den hjälper alla att förstå, respektera och värdesätta olikheterna och att inse att alla är värdefulla för resultatet.  Extended DISC Teamprofil kan hjälpa ditt team att upptäcka och utveckla nya vägar för samarbete. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med verktyget Extended DISC, eller om hur ett upplägg för dig eller ditt team kan se ut är du välkommen att kontakta oss. Vi har inte bara verktyget - vi kan hantverket också!


SKRÄDDARSYTT?
För förslag på ett anpassat upplägg kring Extended DISC - kontakta oss! >>

Fyrfältsmodellen, ett verktyg för utveckling om det förstås och används på rätt sätt. Vi kan hantverket och vägleder gärna dig och ditt team genom kommunikationens irrvägar!

röster från kundpanelen

" Nyttan är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar.Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>