FÖRSTÅ DIG SJÄLV OCH ANDRA BÄTTRE
   - BLI EN FENA PÅ ATT KOMMUNICERA
 

     
 

"En del människor begriper man sig då inte på! Hur ska man kunna samarbeta med en som aldrig öppnar mun? Eller fatta beslut med folk som ständigt byter åsikt? För att inte tala om de som fastnar i ovidkommande detaljer eller de där som inte lyssna till fakta utan bara till sig själv?! Tänk ändå om alla var som jag..."

Vilken beteendestil har du och vilka konsekvenser har det för din framgång i livet? Finns det kanske andra sätt som du inte ännu prövat?

extended DISC PERSON- OCH TEAMprofil

Mänskligt beteende är oerhört komplext. Det som är självklart för vissa kan vara helt obegripligt för andra. Det som driver den ene framåt kan driva den andre till vansinne. Det finns ingen vetenskap som helt kan beskriva hur vi egentligen fungerar och det finns inget verktyg som kan mäta det med säkerhet, även om en del påstår sig kunna det. 

På Retorikbyrån använder vi Extended DISC personprofil. Den handlar om beteenden - det som syns, hörs och upplevs. Ett beteende är något inlärt, något vi gör.  Alltså kan vi välja att göra på ett annat sätt.

Vi använder Extended DISC personprofil som ett underlag för att du ska kunna reflektera kring hur ditt naturliga beteende påverkar ditt mående och din framgång i livet. Och inte minst, hur det påverkar människorna du möter.

Vår tanke är att om vi får djupare insikt i vad som motiverar oss själva och intresserar oss mer för vilka drivkrafter andra kan ha, öppnar sig nya möjligheter till goda och framgångsrika relationer.
Klok kommunikation, helt enkelt.
 

vilken är nyttan för individen?

Personprofilen hjälper dig att reflektera över din kommunikation,  styrkor och svagheter, över vad som verkligen motiverar dig och vad du upplever som utvecklingsmöjligheter. Störst fokus lägger DISCen vid din naturliga beteendestil, det sätt att agera du känner dig mest bekväm och hemma i, det som inte kräver någon större energi och alltså är det du använder oftast. Vilka konsekvenser får dina intrampade beteenden, privat och karriärmässigt? Finns det andra potentiella beteenden inom dig som du inte provat?

vilken är nyttan för teamet?

Extended DISC teamprofil är en modell för att titta närmre på ett teams styrkor, utvecklingsmöjligheter och behov. Den hjälper er att se de individuella styrkorna hos alla teamets medlemmar och ökar förståelsen för att alla i teamet är värdefulla för samarbete och resultat. Ni får dessutom ett gemensamt språk och en teori att utgå från i diskussionerna.

Och observera - Extended DISC beskriver inte vad ett team är kapabel att göra eller inte göra. Allt är möjligt för en grupp som förutsatt sig att nå ett mål.

 

Vill du göra en DISC person- eller teamprofil?

Vill du veta mer om hur vi jobbar med verktyget Extended DISC, eller om hur en profilering går till är du välkommen att kontakta  oss!

 röster från   kundpanelen

Nyttan är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar.Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>