OLIKA SOM två bär?

förstå dig själv och varandra bättre och låt olikheterna bli till en styrka.

Extendend DISC personprofiler


Människor är olika. Det som engagerar och motiverar den ene kan lämna den andre helt oberörd. För att stärka kommunikationen och  samarbetet är det bra att ta hänsyn till det. När vi får insikt om våra olika sätt att bete oss öppnar sig nya möjligheter.  

extended DISC person- och teamprofilER

våga vara nyfiken och öka framgångsfaktorn!

Människor tänker och beter sig på olika sätt. Det som är självklart för vissa kan vara helt obegripligt för andra. Det som engagerar och motiverar den ene kan lämna den andre helt oberörd. För att lyckas med vår kommunikation behöver vi ta hänsyn till det. Om vi blir mer nyfikna på vad som driver och motiverar oss själva och de personer vi möter och ska interagera med, öppnar sig möjligheter att utveckla strategier för goda och framgångsrika relationer. Klok kommunikation, helt enkelt.

Extended DISC är ett etablerat och beprövat analysverktyg för att bättre förstå och värdesätta våra olikheter och skilda sätt att kommunicera. Det är en språngbräda för att komma vidare, en funderingsmodell för nyfikna frågor om varför andra beter sig som de gör, varför du beter dig som du gör - och om du kanske kan göra på ett annat sätt?

På Retorikbyrån genomför vi Extended DISC-profiler på individer, hela team och stora organisationer. Du kan göra en personprofil för din egen utveckling eller en teamprofil för att utveckla och stärka arbetsgruppen.

Extended DISC Personprofil
Personprofilen hjälper dig att reflektera över ditt naturliga beteende; det som inte kräver någon ansträngning av dig, det som går av bara farten när du inte behöver eller kan tänka igenom hur du ska bete dig. Ditt naturliga beteende kan vara en styrka men det kan också stå i vägen för dig om du överutnyttjar det. Får du en djupare insikt om ditt beteende och förståelse för andra sätt att tänka och agera, inser du snart fördelarna med att kunna anpassa din kommunikation utifrån den du möter.

Extended DISC Teamprofil 
Vill du titta närmre på ditt teams styrkor och utvecklingsmöjligheter är Extended DISC Teamprofil en bra utgångspunkt. Den hjälper teammedlemmarna att se både de individuella och de samlade styrkorna. Den hjälper alla att förstå, kunna respektera och värdesätta olikheterna och att inse att alla är värdefulla för resultatet.  Extended DISC Teamprofil kan hjälpa ditt team att upptäcka och utveckla nya vägar för samarbete. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med verktyget Extended DISC, eller om hur ett upplägg för dig eller ditt team kan se ut är du välkommen att kontakta oss. Vi har inte bara verktyget - vi kan hantverket också!


SKRÄDDARSYTT?
För förslag på ett anpassat upplägg kring Extended DISC - kontakta oss! >>

Fyrfältsmodellen, ett verktyg för utveckling om det förstås och används på rätt sätt. Vi kan hantverket och vägleder gärna dig och ditt team genom kommunikationens irrvägar!

röster från kundpanelen

" Nyttan är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar, varför varje person i teamet "är som den är". Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>