OLIKA SOM två bär.

förstå dig själv och varandra bättre och låt olikheterna bli till en styrka.

Extendend DISC personprofiler


Människor är olika. Det som engagerar och motiverar den ene kan lämna den andre helt oberörd. För att stärka kommunikationen och  samarbetet är det bra att ta hänsyn till det. När vi får insikt om våra olika sätt att bete oss öppnar sig nya möjligheter.  

extended DISCprofilER

ett verktyg för utveckling av dig själv och ditt team

Extended DISC personprofil är ett analysverktyg för att kunna reflektera över din naturliga beteendestil - det beteende du känner dig mest bekväm och hemma med. Det är det beteende du använder av bara farten, det som inte kräver någon större ansträngning  och som du använder oftare än du tror.
 
Nyttan med att göra personprofilen är att den kan fungera som en språngbräda för att komma vidare. Den hälper dig att reflektera över dina styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter. Den ger dig  dessutom förståelse för andra beteendestilar och kunskaper om hur du effektivt kan samspela även med människor som inte liknar dig.
 
Extended DISC teamprofil är en modell för att titta närmre på ditt teams styrkor och utvecklingsmöjligheter. Den hjälper teamet att se de individuella styrkorna hos alla medlemmarna och ökar förståelsen för olikheterna och att alla är värdefulla för samarbetet och resultatet. Teamet får dessutom ett gemensamt språk och en teori att utgå från i diskussionerna.

Du kan göra en Personprofil separat eller i samband med individuell retorikcoachning. 

Ditt team kan göra en Teamprofil i samband med en workshop i kommunikation eller i ett sammanhang du själv väljer.


SKRÄDDARSYTT?
För förslag på ett anpassat upplägg kring Extended DISC - kontakta oss! >>

röster från kundpanelen

" Nyttan är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar, varför varje person i teamet "är som den är". Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>