MÅTTanpassade
möjligheter

DIGitalt eller fysiskT?
Workshop eller utbildning?
låt oss talas vid om saken.

Efter att ha utformat kurser i tjugo år har vi med oss ett antal kurskoncept i bagaget. Ingen kund har emellertid någonsin varit den andra på pricken lik, därför anpassar vi kurserna utifrån varje grupps specifika förutsättningar. Och så länge vi lever med en pandemi kan de flesta kurser fås i både fysiskt och digitalt format. Vill du veta hur vi kan skräddarsy en utbildning som matchar just era behov, kontakta Susanne för ett samtal. Här kan du läsa om några av möjligheterna:

På våra mycket praktiska retorikkurser får du kunskap och träning i hur du strukturerar, formulerar och framför presentationer som övertygar. Du lär du dig hur du håller fokus och engagemang uppe, både hos dig själv och hos publiken. Du får rikligt med feedback och personligt riktade råd som ökar din lust att tala och publikens lust att lyssna.

Vare sig det handlar om att presentera lösningar på kundmötet, en budget för ledningsgruppen,
forskningsresultat på en konferens, utbilda kollegorna via webben eller föreläsa inför hundratals okända människor gäller
det att du kommunicerar tydligt och tilltalande med allt du gör och säger. Att presentera handlar om mer än att prata till powerpopint.

 • Retoriska strategier för påverkan 
 • Effektiva förberedelser 
 • Presentationens psykologi 
 • Strukturen och den röda tråden 
 • Effektfulla inledningar 
 • Skapa välvilja, förtroende och publikkontakt 
 • Bygga tydliga och tändande budskap 
 • Talarrollen och publikrelationen 
 • Kroppsspråk och framförandeteknik
 • Tal och tydlighet  
 • Publikvänliga visuella hjälpmedel
 • Individuella presentationer och framföranden 
 • Feedback från kursledare och deltagare 
 • Videoinspelningar och kursdokumentation 

FRÅN KUNDPANELEN:
Medarbetarna har utvecklat en större säkerhet och trygghet i sin kommunikation och blivit modigare och mer effektiva, både i förberedelser och vid framföranden av sina presentationer..." Läs mer om vad Alfa Laval säger >>

D

Du har säkert hört dem. Rösterna som berör, förför eller förstör. De som får dig att nicka till och de som ger dig ny energi. Rösterna som klargör och rösterna som bara rör till det. Det finns röster vi aldrig vill släppa och röster vi helst vill slippa. Och så finns din alldeles egna röst. Är det en röst andra gärna lyssnar till?

I många yrken ställs speciella krav på rösten. Den ska förmedla förtroende och vara tydlig, den ska hålla för flera timmars prat, göra sig hörd och tränga igenom i bullriga miljöer. Rösten går att utveckla. Träna din röst och öka du möjligheten att nå ut och påverka andra samt får en större trygghet i att tala i olika rum och situationer. 

Vi utformar kurser och föreläsningar för alla med röstintensiva arbeten. För dig som leder telefonmöten eller sitter i kundsupport, jobbar med kundsamtal eller utbildar. Vi hjälper dig att förbättra din röstteknik och skapa större samklang mellan röst, kropp, budskap och känsla. Klok kommunikation, helt enkelt.
 

 • Röstens roll i kommunikationen 
 • Röstmedvetande 
 • Faktorer som påverkar rösten 
 • Kroppsspråkets roll 
 • Röstteknik  
 • Tal och tydlighet 
 • Funktionell andningsteknik
 • Relation kropp, röst, tanke 
 • Röstens uttryck och intrycket den gör.

Alla kunder vill känna sig sedda, unika och förstådda - precis som resten av mänskligheten. Alla företag med kundrelationer strävar efter att leva upp till de förväntningarna. Du är en av nycklarna till att lyckas.  

Det är i mötet med kunderna som bilden av verksamheten etableras - via webben, genom digitala kanaler, fysiska möten och i telefon. Som medarbetare är du bärare av varumärket och ditt sätt att kommunicera är en viktig del i bygget av det. Samtidigt är kunder – som ju bara är människor – inte alltid förutsägbara eller på bästa humör. Alltså måste du också kunna hantera och bemöta besvärliga beteenden, ibland under stress med andra uppgifter som väntar på att utföras.

Våra kurser i kundkommunikation ger dig insikter och verktyg som underlättar och effektivisera kundkommunikationen och ger kunderna en professionell och förtroendeingivande upplevelse. Klok kommunikation, helt enkelt. 
 

 • Positivt och professionellt kundbemötande
 • Frågeteknik, aktivt lyssnande och argumentation
 • Rösten som arbetsredskap 
 • Bemöta besvärliga beteenden 
 • Känn stolthet i och över din yrkesroll
 • Olika kundstilar och hur jag hanterar dem
 • Konstruktiva ordval
 • Samtalstruktur
 • Kroppsspråkets roll i samtalet
 • Feedback mellan kollegor
 • Verksamhetsapassade case och kundsamtal

FRÅN KUNDPANELEN
Efter utbildningarna har vi en tydligare kommunikation både ut till våra kunder och internt....
Läs mer om vad Ikano Bank säger >>

storytelling

vi tror på det vi ser - Gör budskapet synligt!

Hur förmedlar man information så det fångar uppmärksamheten och fastnar hos folk? Hur får man med sig andra på mål och visioner? Hur får man till det där med engagemang och delaktighet? Genom att ge dem något att tro på.

En sak är säker - det krävs mer än ren fakta för att övertyga. De flesta av oss står redan upp till öronen i information och vi har svårt att ta in fler redovisningar och rapporter, det behövs ett annat sätt. Det behövs något att tro på. Vi tror på det vi ser - och nu kommer storytelling in i bilden!

Storytelling är ett sätt att visualisera ett budskap- att göra fakta konkret och greppbart. Berättelser framkallar bilder i våra hjärnor som väcker känslor och får fakta att fästa. 
 
Att kommunicera genom att berätta, ligger djupt rotat i vår natur. Sedan årtusenden är vi tränade till att lyssna på, minnas och lära av berättelser. Storytelling är något vi redan kan och med lite träning kan vi använda det vid praktiskt taget alla tillfällen då vi vill sätta människor i rörelse, och de tillfällena är rätt många ...


Vid teambuildning - för att stärka samarbetet och tilliten
I ledarskap - kommunicera vision och mål
I utbildningar - så eleverna minns och förstår nyttan med kunskapen

I förändringsprocesser - för att skapa en bild av en framtid som andra vill vara en del av
Vid rekrytering - för att locka till sig rätt kompetens
I marknadsföring - för att undvika floskler och istället konkretisera värdena 


Alla klarar av att läsa upp listor med fakta  - och många gör det. Men är det meningsfullt? Kommer människor ihåg det? Och är det vad de vill ha och behöver? Testa storytelling istället.
 

En workshop i storytelling kan innehåll:

 • Vad säger vetenskapen?
 • Exempel på bra berättelser
 • Identifiera en storys bärande budskap
 • Locka fram din medfödda berättarförmåga
 • Bana väg för kreativitet och fantasi
 • Idégenerering - finn material till berättelser
 • Bygga berättelser och slipa på detaljerna
 • Hur och var en story kan kommuniceras
 • Det muntliga berättandet 
 • Kroppsspråket, rösten och gestaltningen
 • Publikkontakten och närvaron

TEAMkommunikation

för individer som vill framåt tillsammans

Behöver ditt team stärka samarbetet, förbättra relationerna, öka effektiviteten, bli mer självgående eller helt enkelt bara ha kul och utvecklas tillsammans? Vi har satt ihop ett antal workshops med olika teman som kan bokas separat eller sammanfogas till ett mer djuptgående förändringsprogram. Vill du diskutera hur ett upplägg för ditt team kan se ut är du välkommen att höra av dig!

BYGG ETT STARKARE TEAM

I ett team ska många viljor och drivkrafter samsas. Olikheter är bra - men blir till en styrka först när vi förstår, värderar och använder oss av dem - alla är värdefulla för samarbetet och resultatet. Med hjälp av ett av de mest beprövade analysverktygen på marknaden - Extended DISC Teamprofil - reflekterar ni över vad som motiverar och demotiverar er som individer, vilka samlade styrkor ni har och hur ni kan använda olikheterna för att bli det team som krävs. 

feedback föder framgång

Ärlig och hänsynsfull feedback är en grund för gott teamsamarbete och en grogrund för innovation. När varje teammedlem kan lita på att bli sedd och få feedback av de andra i teamet, både på det som går bra och på det som kan bli bättre, stärks självförtroendet. När alla tar ett gemensamt ansvar för kommunikationen ökar både trivseln och produktiviteten och lämnar plats åt nya idéer att växa fram. Här lär ni er att ge och ta emot feedback och tränar den knepiga konsten att lyssna, även till allt det som inte är ord.  Klok kommunikation, helt enkelt.

FRAMGÅNGSRIKA OCH EFFEKTIVA MÖTEN

Interna möten som inte leder fram till annat än det vi redan visste är kraftlösa möten. För att kunna fatta rätt beslut behöver alla i teamet vara aktiva och beredas utrymme att föra fram sina idéer och dela med sig av sin kunskap. Vare sig det gäller att få igenom ett förslag - inom teamet eller ut i organisationen - eller vid tillfällen då ren information ska förmedlas. Med hjälp av retoriska verktyg får ni träna er i att skapa dialog, argumentera för er sak och förmedla fakta tydligt och koncist. Retorisk kunskap är bra att ha när de nödvändiga besluten ska tas.

kommunicera klokt med kunderna

För att kunna ge kunderna ett professionellt bemötande oavsett om man måste lämna negativa besked eller har förmånen att förmedla glada budskap behövs en medveten strategi. Det gäller att klara av både ris och ros, hålla nöjda kunder fortsatt nöjda, vinna tillbaks den som kanske blev besviken och inte minst - att hantera de egna känslor som kan dyka upp under samtalen. Det här är en workshop där du lär dig att bemöta kunderna positivt och professionellt, klok kommunikation helt enkelt!

 röster från kundpanelen

"Nyttan med att göra teamprofilen är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar, varför varje person i teamet "är som den är". Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>