skräddarsydda
möjligheter

perfekt passform för individer, team och företag
 

Kurser

skräddarsydda möjligheter för din verksamhet

Ingen verksamhet är den andra riktigt lik - därför utformar vi alla våra kurser utifrån de specifika förutsättningar våra kunder har. Efter mer än femton års erfarenhet av att designa och genomföra utbildningar har vi förstås ett antal kurskoncept med oss i bagaget. Hör av dig till oss om du vill diskutera hur vi skulle kunna utforma en kurs som matchar just era behov. Ser fram emot att träffas!

 PRESENTATIONsteknik

praktisk retorik för proffsigare presentationer

Vare sig det handlar om att presentera lösningsförslag på kundmöten eller forskningsresultat på en konferens, utbilda kollegor via webben eller föreläsa inför hundratals människor gäller det att kommunicera tydligt och tilltalande med allt som görs och sägs.  Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint. Vi visar dig vad.

Det här är en möjlighet för dig som vill:

 • få kunskap och träning för att nå fram med budskapen till publiken 
 • ha effektiva verktyg för att förbereda och framföra proffsiga presentationer 
 • känna större trygghet, säkerhet och glädje i talarrollen 
 • pröva metoder för att fånga lyssnarnas uppmärksamhet och intresse 
 • skaffa dig kunskaper om hur du förmedlar fakta begripligt  
 • få fördjupad insikt i hur du uppfattas av andra 
 • träna dig på att använda kroppsspråket till din fördel 
 • skaffa dig en retorisk verktygslåda för att kunna övertyga
 

Våra retorikkurser i presentationsteknik ger dig verktygen som behövs och lär dig hantverket som krävs för att lyckas.  Du får rikligt med personlig feedback och goda råd - inte bara för vad du behöver förändra utan även för hur du ska göra det. 

Möjligt kursinnehåll:

 • retoriska strategier för påverkan 
 • effektiva förberedelser 
 • struktur  och  den röda tråden 
 • effektfulla inledningar 
 • skapa välvilja, förtroende och publikkontakt 
 • bygga tydliga och tändande budskap 
 • talarrollen och publikrelationen 
 • kroppsspråket och framförandet 
 • talet och tydligheten   
 • tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter 
 • crash course i att göra enkla och publikvänliga slides
 • presentationer  och framföranden 
 • feedback från kursledare och deltagare 
 • videoinspelningar och  kursdokumentation 

FRÅN KUNDPANELEN:
Medarbetarna har utvecklat en större säkerhet och trygghet i sin kommunikation och blivit modigare och mer effektiva, både i förberedelser och vid framföranden av sina presentationer..." Läs mer om vad Alfa Laval säger >>

storytelling

övertyga med passion och precision

Att kommunicera genom berättande är djupt rotat i människans natur. Sedan årtusenden är vi tränade till att lyssna, lära och minnas genom berättelser. Alla låter sig ryckas med av en bra berättelse. Ingen - varken dina kunder, kollegor eller medarbetare - gillar att bli matad med enbart torra fakta. Människor vill ha något att tro på. Vi tror på det vi ser. Storytelling är ett sätt att synliggöra det vi vill förmedla - berättelser framkallar bilder i våra hjärnor som väcker våra känslor och får fakta att fästa. Bra berättelser engagerar oss.

En kurs i storytelling är en möjlighet för dig som vill:

 • finna nya sätt att kommunicera vision och strategi 
 • förmedla kunskap på ett engagerande sätt
 • få med dig folk på förändringsprocesser
 • mobilisera kraften som finns i verksamhetens berättelser
 • lära dig hantverket och få verktyg för att bygga bra berättelser 
 • skapa större tillit och effektivare samspel inom ditt team

Användningsområdena för storytelling är otaliga. Du kan använda det som ett redskap för ledarskap, teambuildning, marknadsföring - vid praktiskt taget alla tillfällen då fakta inte räcker till för att sätta människor i rörelse. Och de tillfällena är många. En bra story gör intryck och sätter avtryck. En bra berättelse övertygar.

Ur innehållet:

 • storytelling - vad säger vetenskapen?
 • exempel på bra berättelser
 • identifiera en storys bärande budskap
 • locka fram din medfödda berättarförmåga
 • bana väg för kreativitet och fantasi
 • idégenerering - finn material till berättelser
 • bygga berättelser och slipa på detaljerna
 • om hur och var storyn kan kommuniceras
 • det muntliga berättandet -  kroppsspråket, rösten och gestaltningen
 • publikkontakten och närvaron

KUNDKUNDKOMMUNIKATION

klok kommunikation för ett framgångsrikt bemötande

Det är i mötet med kunderna - i telefon, digitala kanaler eller faktiska möten - som bilden av företaget etableras och sprids till omvärlden. Medarbetaren blir bärare av varumärket och hens sätt att kommunicera och bemöta kunden är viktiga ingredienser både i bygget och bevarandet av varumärket.

En kurs i kundkommunikation är en möjlighet för er som vill:

 • ge kunderna ett positivt och professionellt bemötande 
 • utveckla större proaktivitet i kundsamtalen
 • bli bättre på att fråga, lyssna och föreslå lösningar för kunden
 • kunna använda rösten så den hörs, håller och övertygar
 • få verktyg för hur man bemöter besvärliga beteenden 
 • känna ökad trygghet, säkerhet och stolthet i yrkesrollen

Alla kunder vill känna sig sedda, unika och förstådda - precis som resten av mänskligheten. Alla företag med kundrelationer strävar efter att leva upp till de förväntningarna. En kurs hos oss ger er kunskap om hur.

Möjligt innehåll:

 • kommunikationens villkor
 • olika beteendestilar och hur jag bemöter dem
 • skapa förtroende och tillit 
 • frågemetodik
 • konstruktiva ordval
 • samtalstruktur och teknik
 • kroppsspråkets roll i samtalet
 • rösten som arbetsredskap
 • hantera besvärliga beteenden
 • konsten att lyssna aktivt
 • intern feedback 
 • samtalsträning i verksamhetsapassade case

FRÅN KUNDPANELEN
Efter utbildningarna har vi en tydligare kommunikation både ut till våra kunder och internt....
Läs mer om vad Ikano Bank säger >>

RETORIK FÖR LEDARE

retorisk verkygslåda för ETT MOTIVERANDE LEDARSKAP

Det finns många teorier om ledarskap men bara ett sätt att praktisera dem på, genom kommunikation. För att få andra att vilja följa dig och de mål som satts upp måste du kunna argumentera, tala och uttrycka dig så att dina medarbetare - och alla andra omkring dig - verkligen lyssnar.

En kurs i retorik för dig som vill:

 • utveckla förmågan att leda förändringsprocesser i med- och motvind
 • få arbetsgrupper att jobba som team
 • leda interna meningsfullare möten 
 • ge konstruktiv feedback och hantera utmanande beteenden
 • argumentera och resonera mer övertygande
 • förstå andras motivationsfaktorer bättre
 • blir mer närvarande och lyssnande
 • stärka din naturlig auktoritet, utan att framstå som dominant


På våra retorikkurser för ledare jobbar vi med specialutformade träningscase som vi tar fram i samarbete med kursdeltagarna. Vi provar modeller och testar teorier i praktiken. Du får användbar feedback, personliga råd och en djupare självinsikt som stärker din roll som ledare.  Klok kommunikation,  helt enkelt.

Möjligt kursinnehåll:

 • Extended DISC ledarprofil
 • argumentationsteknik
 • dialog och samtal
 • leda och inspirera
 • kroppsspråket
 • corporate storytelling 
 • framgångsrik feedback
 • mötesmetoder
 • att bygga motiverande budskap

KOMMUNICERA I TEAM

Kommunikationsträning för individer som vill
framåt tillsammans

Det här är en serie serie workshops vars teman och innehåll utformas för att möta de utmaningar ditt team ställs inför och de mål ni sätter upp. Vill du diskutera hur ett upplägg för ditt team kan se ut är du välkommen att höra av dig.  Här nedan kan du läsa kort om några av de workshops som vi kan skräddarsy att passa just ditt team.

DISC Teamprofil
Under den här workshopen kartlägger ni teammedlemmarnas 
olika beteendestilar. Här analyserar och reflekterar ni över vad som motiverar och demotiverar er - både som individer och team - vilka samlade styrkor ni har, hur ni kan hantera varandras olikheter och hur ni ska utvecklas till det team som krävs. Vi använder ett av de mest beprövade analysverktygen på marknaden, Extended DISC  >> 

Feedback
Här får ni träning i att kommunicera om kommunikationen, ge och ta emot konstruktiv feedback och i den knepiga konsten att lyssna, även till allt det som inte består av ord. Kunskap och användbara verktyg för att undvika onödiga konflikter, frigöra potentiell kreativitet och stärka samarbetet inom teamet. Bemöt andra så som du tror att de vill bli bemötta. Klok kommunikation, helt enkelt.

Kundkommunikation
För att kunna ge kunderna ett professionellt bemötande oavsett om man måste ge negativa besked eller har förmånen att förmedla glada budskap behövs en medveten strategi. Det gäller att klara av både ris och ros, hålla nöjda kunder fortsatt  nöjda, vinna  tillbaka den som kanske blev missnöjd och inte minst - att hantera de egna känslor som kan dyka upp. En  workshop för att utveckla ett ännu positivare och professionellt kundbemötande och om att bemöta besvärliga beteenden.

Effektiva möten

Den här workshopen handlar om övertygandets konst. Här får ni ta del av retoriska strategier som hjälper er att kommunicera mer effektivt både inom teamet, ut i organisationen och med era kunder. Ni får öva er på att skapa dialog, att argumentera för era förslag samt att förmedla information tydligt och koncist. Retorisk kunskap är bra när man ska fatta de nödvändiga besluten.

    Valbart innehåll

 • Extended DISC person- och teamprofiler
 • återkoppling i team på profilerna 
 • ge och ta emot positiv & konstruktiv feedback
 • kommunikationens väsen och villkor
 • grunder för tillit
 • bemöta ilska och upprördhet
 • lämna negativa besked positivt
 • aktivt lyssnande
 • kroppsspråket
 • retoriska strategier
 • argumentation
 • dialog
 • informera övertygande
 • storytelling i team
 • teambuilding
 • kommunikationskompass

 röster från kundpanelen


" Nyttan med att göra teamprofilen är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar, varför varje person i teamet "är som den är". Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>

ANVÄND RÖSTEN RÄTT

skaffa DIG en röst som hörs,håller och övertygar

Lär dig att använda rösten skonsamt och effektivt så att din röst mår bra och så att budskapen som ska förmedlas når hela vägen fram. 

I många yrken ställs speciella krav på rösten. Den ska förmedla förtroende och vara tydlig, den ska hålla för flera timmars prat, göra sig hörd och tränga igenom i bullriga miljöer. Till största delen är sättet du använder rösten på inlärt, alltså går den att utveckla. Genom att medvetet träna din röst ökar du möjligheten att nå ut och påverka andra samt får en större trygghet i att tala i olika rum och situationer. 

Vi utformar kurser och föreläsningar för alla med röstintensiva arbeten. För dig som leder telefonmöten eller sitter i kundsupport, jobbar med kundsamtal eller utbildar. Vi hjälper dig att förbättra din röstteknik och skapa större samklang mellan röst, kropp, budskap och känsla. Klok kommunikation, helt enkelt.

Exempel på innehåll:

 • Röstens roll i kommunikationen 
 • Röstmedvetande 
 • Faktorer som påverkar rösten 
 • Kroppsspråkets roll 
 • Röstteknik  
 • Tal och tydlighet 
 • Funktionell andningsteknik
 • Relation kropp, röst, tanke 
 • Röstens uttryck och intrycket den gör.