Dags att reda till argumenten!

Nu ska du få receptet på ett bra argument. 

Som med de flesta recept vinner det på om man smakar av och kryddar efter egen smak, så se det som ett grundrecept och experimentera efter behag och behov. Det är nämligen med argumentation som med matlagning - det är inte kocken som bestämmer om soppan är god. I slutändan är det alltid den som ska svälja det som avgör om resultatet blev bra och ett argument som passar den ene, kanske inte alls biter på den andre. 
 
Redan de gamla grekerna slog fast att för att ett argument ska vara verkningsfullt krävs tre grundläggande saker: mottagaren måste lita på den som säger det, uppleva argumentet som relevant och trovärdigt och, sist men inte minst, hen måste känna sig berörd. 
 
Vad är då ett argument? En enkel definition är "svaret på frågan varför". Man kan också säga att ett argument är något som stöttar tesen - alltså ditt förslag, huvudtanke eller påstående.  
 
Du behöver mer än ett argument för att få genomslag, men använder du fler än tre riskerar du att bli så absorberad i detaljerna så att de du vänder dig till inte längre förstår syftet. 

 

 Grundrecept i fyra steg:

1. Formulera din tes  
Börja med att klart och tydligt definiera varför du argumenterar - vilket ditt mål är. Vad det är du vill att de du vänder dig till ska tycka, göra eller känna? Formulera din tes så att den blir glasklar. 
 
2. Fundera på dem du riktar dig till.  

Vad är viktigt för dem?  Vad motiverar dem?  Vilka kan deras utmaningar vara - och hur skulle din idé kunna lösa dem?  
 
3. Välj ut ett argument  
Utgå från din tes och leta fram argument som du tror biter på dem de du vill övertyga. Det finns olika sorters argument du kan använda,  inom retoriken talar man om tre typer:  

auktoritetsargument - något som mottagaren har förtroende för 
faktaargument - som talar till logik, rationalitet och förnuft  
känsloargument - som talar till känslor och värderingar  
 
Fokusera på ett argument åt gången. Om din tes t ex är  ”Jag vill att ni ska samarbeta med mig.” kanske ett argument kan vara ”Därför att det kommer öka er lönsamhet”. Bra argumentation? Nja, det räcker inte med att bara påstå något för att bli trovärdig. 
 
4. Bevisa argumentet 
Ett argument ska innehålla ett bevis - något som underbygger ditt argument, gör det sannolikt eller bekräftar att det du påstår är sant. Det finns olika typer av bevis du kan använda dig av: statistik, siffror och undersökningar men också egna erfarenheter,  jämförelser  och exempel kan stötta dina argument.  
 
För att bevisa argumentet "det kommer öka er lönsamhet" kan du välja att visa siffror, nyckeltal och prognoser, det kan ge tyngd och trovärdighet till ditt argument. Du kan också välja att ge ett exempel på ett lyckat  kundsamarbete du haft tidigare. Berätta om vinsterna och beskriv vilken nytta den kunden fick ut av att samarbeta med dig. 

Styrkan i att berätta om något som har hänt någon annan, ligger i att har det faktiskt inträffat, kan det hända igen och det kan hända just den som lyssnar. Klok kommuniktion, helt enkelt!

Lycka till och smaklig spis!

Kommentera gärna: