ibland kommer det inte ut som man vill   

  öva UPP DIG på NÅGON av våra öppna
  kurser I RETORIK OCH KOMMUNIKATION.

ÖPPNA KURSER I RETORIK OCH KOMMUNIKATION.

I vår studio på Ideon har vi kontinuerligt öppna retorikkurser där du kan boka plats för dig själv eller dina medarbetare. På alla våra öppna kurser träffar du deltagare från andra branscher än din egen. Vi tror på dynamiken, möjligheterna och lärandet som uppstår när människor med olika erfarenheter och kunskaper möts. Välkommen du med!

presentera och övertyga

Nå HEla vägen fram med dina budskap till publiken. Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint.

 • Bli tydligare, säkrare och gladare i din roll som talare 
 • Fånga publikens uppmärksamhet och fortsatta intresse 
 • Förmedla fakta begripligt  
 • Få koll på hur du uppfattas av andra 
 • Utveckla din personliga talarstil
 • Skaffa dig din egen retoriska verktygslåda 

Det här är en mycket praktiskt inriktad kurs som ger dig verktyg, träning och handfast feedback för att formulera och leverera framgångsrika presentationer. Under kursen får du göra olika presentationsövningar som videofilmas. Du tränar kroppsspråk och argumentationsteknik, lär dig att bygga upp en tydlig struktur och utvecklar din förmåga att engagera publiken. När du hunnit prova dina nya kunskaper ett slag, träffas vi igen för en halvdags träning och fyller på den retoriska verktygslådan.

"Presentera och övertyga"  hjälper dig bli säkrare, tydligare och roligare att lyssna till. Och inte minst - din publik kommer se fram emot att träffa dig igen. Klok kommunikation, helt enkelt. 

Kursinnehåll:
 • Retoriska strategier för påverkan 
 • Effektiva förberedelser 
 • Struktur  och  den röda tråden 
 • Effektfulla inledningar 
 • Skapa välvilja, förtroende och publikkontakt 
 • Bygga tydliga och tändande budskap 
 • Talarrollen och publikrelationen 
 • Kroppsspråket och framförandet 
 • Talet och tydligheten   
 • Tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter 
 • Presentationer  och framföranden 
 • Feedback från kursledare och deltagare 
 • Videoinspelningar och  kursdokumentation 
 
Kursens individanpassning
Innan kursen ringar vi in dina utvecklingsområden genom vår självscanningsenkät och ett personligt samtal med kursledaren.
För att ge tillräcklig plats åt allas individuella utveckling är deltagarantalet begränsat till 6 personer.
 

öka din genomslagskraft

stärk din positiva pondus och förmåga att övertyga under dina professionella samtal och möten.

 • Argumentera så att du får igenom dina förslag 
 • Få användbara verktyg, praktisk träning och personliga råd 
 • Fördjupa dina insikter om din kommunikationsstil och om hur du uppfattas av andra 
 • Interagera framgångsrikt, även med dem som inte är som du 
 • Få bättre koll och kontroll på ditt kroppsspråk och din röst 
 • Lär dig hantera motstånd 
 • Kliv utanför din komfortzon, utmanas och utvecklas  

Det här är en kurs som ger dig användbara insikter om intrycket du ger och praktiska verktyg för att uttrycka dig mer effektivt. Under två dagar får du ta del av och träna tekniker och lära dig strategier för att använda både ord, röst och kroppsspråk så att du smidigare får med dig andra på det du vill genomföra.  

Innan kursen genomför du en beteendeprofil, Extended DISC. Med den som underlag  träffas vi för ett samtal om din kommunikationsstil och om vad du vill och behöver utveckla för att öka din genomslagskraft. Efter kursen träffas vi igen för en individuell återkoppling. 

“Öka din genomslagskraft” hjälper dig att bryta invanda mönster och tar dig framåt på vägen mot att kunna vara dig själv när du är som bäst. Klok kommunikation, helt enkelt. 

Kursinnehåll:  
 • Extended DISC Personprofil med individuell återkoppling 
 • kliv fram, tag plats, stå kvar 
 • bygg förtroende och välvilja 
 • kom till saken med tyngd och klarhet 
 • uttryck dig konstruktivt och tydligt 
 • påverka med retoriska strategier  
 • härskartekniker 
 • använd kroppsspråket till din fördel och rösten som en resurs 
 • individuella träningscase och övningar  
 • feedback från kursledare och deltagare 
 • filmat material och kursdokumentation

Kursens individanpassning
Innan kursen förbereder du med vår hjälp ett personligt case - en för dig utmanande situation som du vill bli bättre på att hantera. Caset används sedan under kursen som träningsmaterial för dig.

För att ge tillräcklig plats åt träning och personlig feedback är deltagarantalet begränsat till 6 personer.
 

KURSTILLFÄLLEN

6 - 7 feb Ideon i Lund

11 - 12 april Ideon i Lund

 

 • 2 kursdagar
 • en halvdags uppföljande workshop
 • förberedande samtal
 • indiv. förberedelseenkät
 • närmsta chef-enkät
      (vid förfrågan)
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material

  Kurspris:  11 900 kr ex moms

   MAX 6 KURSDELTAGARE

 

röster FRÅN KURSDELTAGARE

"Fullt fokus och variation. Relevant och konstuktivt med professionell feedback."

"Nu vet jag hur jag ska göra för att få mer liv och flyt i mina presentationer."

"Det var en märklig känsla att plötsligt längta tills det var min tur att gå upp och presentera något istället för att vilja fly. Hur är det möjligt!?"


 

KURSTILLFÄLLEN

13 - 14 februari, Lund

4 - 5 juni, Lund

 

 • 2 kursdagar
 • Extended DISC Personprofil 
 • 1 tim ind. återkoppling på DISC-profilen
 • 1 tim indiv. kursuppföljning
 • närmsta chef-enkät
      (vid förfrågan)
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material
 

Kurspris:  14 200 kr ex moms
   
MAX 6 KURSDELTAGARE

  

röster från kursdeltagare

"Suveränt! Engagerande, kunnigt, uppmuntrande och flexibelt.Nu har jag verktyg för att plocka fram det bästa av mig själv."

"Ödmjukt och följsamt med rak, ärlig feedback och handfasta tips som direkt går att använda i min yrkesroll."

Du har väl inte missat att kolla in bloggen för mer nyheter från retorikbyrån Susanne Hedin & co?!

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Ideon i Lund.