ibland kommer det inte ut som man vill   

  öva UPP DIG på NÅGON av våra öppna
  kurser I RETORIK OCH KOMMUNIKATION.

I vår studio på Ideon har vi kontinuerligt öppna retorikkurser där du kan boka plats för dig själv eller dina medarbetare. På alla våra öppna kurser träffar du deltagare från andra branscher än din egen. Vi tror på dynamiken, möjligheterna och lärandet som uppstår när människor med olika erfarenheter och kunskaper möts. Välkommen du med!

presentera och övertyga

presentationsteknik och praktisk retorik

En kurs för dig som vill:

 • få praktisk träning i och kunskap om hur du ska göra för att nå hela vägen fram med dina budskap till publiken 
 • kunna förbereda, formulera och framföra proffsigare presentationer 
 • känna dig tryggare, säkrare och gladare när du presenterar eller utbildar 
 • fånga lyssnarnas uppmärksamhet och intresse 
 • förmedla fakta begripligt  
 • få större insikt om hur du uppfattas av andra 
 • upptäcka och utveckla din personliga talarstil
 • få en retorisk verktygslåda för att kunna övertyga 

Det här är en mycket praktiskt inriktad kurs som ger dig verktyg, träning och handfast feedback för att kunna formulera och leverera framgångsrika presentationer. Under kursen får du göra flera presentationsövningar som videofilmas. Du får träna kroppsspråk och argumentationsteknik, lära dig hur du bygger upp en tydlig struktur på din presentation och utveckla din förmåga att engagera publiken. 

När du hunnit använda och testa dina nya kunskaper under ett par månader, träffas vi igen för en halvdags presentationsträning och fyller på den retoriska verktygslådan.

"Presentera och övertyga"  hjälper dig bli säkrare, tydligare och roligare att lyssna till. Och inte minst - din publik kommer se fram emot att träffa dig igen. Klok kommunikation, helt enkelt. 

Kursinnehåll:
 • Retoriska strategier för påverkan 
 • Effektiva förberedelser 
 • Struktur  och  den röda tråden 
 • Effektfulla inledningar 
 • Skapa välvilja, förtroende och publikkontakt 
 • Bygga tydliga och tändande budskap 
 • Talarrollen och publikrelationen 
 • Kroppsspråket och framförandet 
 • Talet och tydligheten   
 • Tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter 
 • Presentationer  och framföranden 
 • Feedback från kursledare och deltagare 
 • Videoinspelningar och  kursdokumentation 
 
Kursens individanpassning
Innan kursen ringar vi in dina utvecklingsområden genom vår självscanningsenkät och ett personligt samtal med kursledaren.
För att ge tillräcklig plats åt allas individuella utveckling är deltagarantalet begränsat till 6 personer.
 

öka din genomslagskraft

ÖVERTYGA PÅ DINA MÖTEN OCH SAMTAL

En kurs för dig som vill: 

 • få praktisk träning och personliga råd som stärker din förmåga att påverka och övertyga 
 • fördjupa dina insikter om hur du uppfattas av andra 
 • kunna kommunicera mer framgångsrikt, även med människor som inte är som du 
 • lära dig strategier för att argumentera och få igenom dina förslag 
 • få bättre koll och kontroll på ditt kroppsspråk och din röst 
 • kunna identifiera och hantera härskartekniker och motstånd 
 • skaffa dig användbara verktyg för att uttrycka dig effektivt 
 • kliva utanför din komfortzon, utmanas och utvecklas  

Det här är en kurs för dig som vill stärka din positiva pondus och förmåga att övertyga under dina professionella samtal och möten. Under två dagar får du ta del av kommunikationstekniker och retoriska verktyg och träna dem praktiskt. Kursen ger dig användbara insikter om  intrycket du ger  och praktiska verktyg för att uttrycka dig mer effektivt.  Du lär  dig strategier för att argumentera och använda både ord, röst och kroppsspråk  så att du smidigare får med dig andra på det du vill genomföra.  

Innan kursen genomför du  en beteendeprofil, Extended DISC.  Med den som underlag  träffas vi för analys och samtal om din  kommunikationsstil och om vad du vill utveckla för att öka din genomslagskraft. Efter kursen träffas vi för en timmes individuell återkoppling. 

“Öka din genomslagskraft” hjälper dig att bryta invanda mönster och tar dig framåt mot att kunna vara dig själv när du är som bäst. Klok kommunikation, helt enkelt. 

Kursinnehåll:  
 • Extended DISC Personprofil med indiv. återkoppling 
 • kliv fram, tag plats, stå kvar 
 • bygg förtroende och välvilja 
 • kom till saken med tyngd och klarhet 
 • uttryck dig konstruktivt och tydligt 
 • påverka med retoriska strategier  
 • använd kroppsspråket till din fördel och rösten som en resurs 
 • individuella träningscase och övningar  
 • feedback från kursledare och deltagare 
 • filmat material och kursdokumentation

Kursens individanpassning
Innan kursen förbereder du med vår hjälp ett personligt case - en för dig utmanande situation som du vill bli bättre på att hantera. Caset används sedan under kursen som träningsmaterial för dig.

För att ge tillräcklig plats åt träning och personlig feedback är deltagarantalet begränsat till 6 personer.
 

KURSTILLFÄLLEN

6 - 7 feb Ideon i Lund

11 - 12 april Ideon i Lund

 

 • 2 kursdagar
 • en halvdags uppföljande workshop
 • förberedande samtal
 • indiv. förberedelseenkät
 • närmsta chef-enkät
      (vid förfrågan)
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material

  Kurspris:  11 900 kr ex moms

   MAX 6 KURSDELTAGARE

 

röster FRÅN KURSDELTAGARE

"Fullt fokus och variation. Relevant och konstuktivt med professionell feedback."

"Nu vet jag hur jag ska göra för att få mer liv och flyt i mina presentationer."

"Det var en märklig känsla att plötsligt längta tills det var min tur att gå upp och presentera något istället för att vilja fly. Hur är det möjligt!?"


 

KURSTILLFÄLLEN

13 - 14 februari, Lund

4 - 5 juni, Lund

 

 • 2 kursdagar
 • Extended DISC Personprofil 
 • 1 tim ind. återkoppling på DISC-profilen
 • 1 tim indiv. kursuppföljning
 • närmsta chef-enkät
      (vid förfrågan)
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material
 

Kurspris:  14 200 kr ex moms
   
MAX 6 KURSDELTAGARE

  

röster från kursdeltagare

"Suveränt! Engagerande, kunnigt, uppmuntrande och flexibelt.Nu har jag verktyg för att plocka fram det bästa av mig själv."

"Ödmjukt och följsamt med rak, ärlig feedback och handfasta tips som direkt går att använda i min yrkesroll."

Du har väl inte missat att kolla in bloggen för mer nyheter från retorikbyrån Susanne Hedin & co?!

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Ideon i Lund.