få Koll och kontroll på din kommunikation

I vår ljusa och luftiga studio på Medicon Village i Lund har vi öppna kurser för dig som vill stärka din professionella kommunikation -  alltid i små och under hösten i extra små grupper. Här möts deltagare från skilda branscher, vi tror på möjligheterna som skapas när människor från olika håll träffas. Välkommen du med!

öka din genomslagskraft

En individanpassad och praktisk retorikkurs för dig som vill stärka din positiva pondus och bli mer framgångsrik vid dina samtal och möten.

"Öka din genomslagskraft" hjälper dig att bryta resultatlösa vanor, stärka dina styrkor och upptäcka nya resurser för framgång. Du får insikter om intrycket du gör och verktyg för att kunna sätta  avtryck och nå det resultat du önskar med din kommunikation

Take aways
Efter kursen har du redskap för att planera dina möten och formulera  dina budskap mer effektivt. Du har bättre koll och kontroll på både ditt verbala och ickeverbala språk och vet mer om hur du använder  och anpassa det utifrån dem du möter. Träningen, feedbacken och kunskaperna du får med dig kommer ta dig en bra bit framåt på vägen mot att du - när du behöver det - kan vara dig själv när du är som bäst.
 
Kursbeskrivning
Kursen består av tre delar, den första är individuell. Tillsammans  kartlägger vi och reflekterar kring din nuvarande kommunikation - styrkor, svagheter, motivationsfaktorer och utvecklingsmål. Vi använder Extended DISC som underlag för diskussionen. Den andra delen omfattar två dagars träning i en liten grupp; övningar, rollspel, tekniker och riktlinjer, videoinspelningar, personligt anpassade råd och rikligt med feedback. Därefter träffas vi igen för ett "one-to-one"-samtal där du får fördjupad feedback och gör upp en enkel handlingsplan för din fortsatta utveckling.  Klok kommunikation helt enklet. Välkommen att höra att kontakta oss om du vill veta mer!
 

KURSDATUM:     18 - 19 oktober
KOSTNAD:           14 500:- ex moms
PLATS:                  Retorikbyråns studio på Medicon Village i Lund

                             
#2 kursdagar  #Extended DISC Personprofil med 1 timme  individuell återkoppling #1 timme uppföljande coaching  #Lunch & fika  #Dokumentation och videoinspelat material

      Ur kursinnehållet:
 • Kliv fram, ta plats, stå kvar 
 • Lyssna och var lyhörd
 • Skapa förtroende och tillit
 • Kom till saken med tyngd och lätthet 
 • Uttryck dig konstruktivt och tydligt
 • Anpassa din kommunikation
 • Argumentera övertygande
 • Identifiera och bemöt härskartekniker
 • Använd kraften i ditt kroppsspråk 
 • Använd rösten som resurs
 • Kommunicera med kurage

växla upp dina digitala möten

En halvdags workshop online med idéer och insikter för dig som vill öka engagemanget och värdet av dina interna digitala möten och bli bekvämare och tydligare i rollen som mötesledare.

Att leda möten så de blir fokuserade och produktiva brukar ibland vara lite trixigt. När du dessutom måste genomföra mötet via en skärm med alla deltagare utplacerade i var sitt rum, blir "lite trixigt" bara förnamnet. Under den här halvdags workshopen får du insikter, verktyg och inspiration som hjälper dig att effektivisera både förberedelserna och genomförandet och skapa närvaro trots distans.

Medvetenhet
Du får veta mer om framgångsfaktorerna för lyckad kommunikation; vad som motiverar oss och vad vi uppmärksammar och minns.

Metod
Du får ta del av några metoder och riktlinjer ur den retoriska verktygslådan och testa tekniker för hur du förbereder, formulerar och förmedlar budskap på ett tydligt, dynamiskt och pedagogiskt sätt.

Motivation
Sist, men inte minst, får du praktiska kunskaper om vad som krävs för att genomföra digitala möten som engagerar, motiverar och leder
fram till resultat.

KURSDATUM:     22 okt kl 9:00 - 12:00                         
KOSTNAD:           2 100:- ex moms 
PLATS:                  Online via Zoom

      Ur innehållet
 • Så förbereder du dig själv, deltagarna & innehållet
 • Retoriska och pedagogiska verktyg & tips 
 • Hur du håller din egen och deltagarnas energi och fokus uppe 
 • Strukturera upplägget
 • Mötets dramaturgi
 • Från passiv publik till aktiva deltagare
 • Öka närvarokänslan
 • Att använda rösten och kroppsspråket som resurser

presentera & övertyga

Rusta dig med retoriska verktyg och självförtroende inför dina presentationer! En kurs i presentationsteknik och praktisk retorik för dig som vill bli bättre på att informera, argumentera och övertyga.

På den här kursen lär du dig att formulera, utforma och leverera dina budskap med större övertygelse och precision. Under två intensiva dagar och ytterligare en timmes individuell coaching rustar du dig med smarta och enkla verktyg, retorisk kunskap, utvecklande självinsikter, praktisk presentationsträning samt användbara råd och riktlinjer inför dina externa eller interna presentationer.

Vare sig en presentation handlar om att redovisa fakta eller sälja in förslag gäller det att kommunicera tydligt och tilltalande med allt som publiken kan se, höra och känna. På den här 2-dagars träningen får du koll på hur du kan använda ditt språk- både det verbala och allt det som inte är ord, för att lyckas med det.  Presentationsteknik är mer än prat till powerpoint. 

Kursupplägg

Innan kursen får du besvara en frågeenkät som ringar in dina kommunikativa utmaningar och styrkor. Du förbereder en presentation att använda som träningmaterial under kursen. Under kursen varvar vi praktiska övningar, metoder och verktyg med individuella framförande. Dina presentationer videofilmas. För att ge gott om utrymme för feedback och personlig återkoppling, är deltagarantalet begränsat till 6 personer. Klok kommunikation helt enkelt.


KURSDATUM:     5 - 6 oktober  ( fler kursdatum kommer)
KOSTNAD:           12 500:-  ex moms 
PLATS:                 Retorikbyråns studio på Medicon Village, Lund                                      
             
2 kursdagar  # Förberedande självskattning  1 timmes uppföljande coaching   Dokumentation och videoinspelat material  Lunch & fika 

      Ur kursinnehållet:
 • Retoriska strategier för påverkan
 • Smarta förberedelser
 • Skapa förtroende och välvilja
 • Effektiva inledningar
 • Struktur och röda tråden
 • Förmedla fakta begripligt
 • Motivera och engagera
 • Närvaron och  publikkontakten
 • Kroppsspråket och framförandet
 • Tal och tydlighet  
 • Powerpoint - fallgrop eller möjlighet
 • Presentationer, feedback och videoinspelning

övertyga i ledarrollen

En praktisk, hands-on och individanpassad retorikkurs för dig som leder och vill motivera andra, skapa bättre samtal och en tydligare kommunikation.

Att få andra att lyssna, förstå och känna motivation är viktiga  ingredienser i receptet på ett framgångsrikt ledarskap. Att själv vara lyhörd och få andra att tala kan vara nog så viktigt. På den här kursen lär du dig hur du bättre kan använda dina ord, din röst och ditt kroppsspråk som strategiska och medvetna verktyg för att vägleda, inspirera och kommunicera med människorna omkring dig.  Även med sådana som inte är som du. 

Det här är en kurs som bygger på aktivtet. Träningen utgår från deltagarnas personliga case, en kommunikativ situation eller utmaning du vill bli bättre på att hantera i din roll som ledare. Träningscasen blir utgångspunkt för de metoder, riktlinjer och retoriska verktyg vi går igenom och direkt praktiserar i olika övningar. 

Kursens individanpassning

Innan kursen träffas vi för en timmes sonderande samtal.
Under kursen använder du ett personligt utformat träningscase. 
Efter kursdagarna följer 2 timmars individuell retorikcoachning

För säkerhets skull tar vi i vår emot max 4 deltagare - i vår luftiga och fräscha studio med egen ingång direkt från gatan. 

KURSDATUM:         23-24 november
KOSTNAD:               14 500 kr ex moms.                            
PLATS:                      Retorikbyråns studio på Medicon Village i Lund

                              
2 kursdagar  # 1 timme sonderande individuellt samtal 
# 2 timmar uppföljande individuell coaching   #Lunch & fika   Dokumentation och videoinspelat material

     Ur kursinnehållet:
 • Formulera meningsfulla och tydliga budskap
 • Samtalsteknik och lyssnande
 • Storytelling för ledare
 • Skapa tillit och förtroende
 • Förmedla positiv pondus 
 • Få koll på hur ditt beteende uppfattas 
 • Uttryck dig tydligt och konstruktivt 
 • Bemöt besvärliga beteenden 
 • Argumentera både till hjärta och hjärna 
 • Använd kroppsspråket till din fördel och förstå andras bättre
 • Rösten som resurs  

ÄVEN SOM DIGITAL KURS FÖR BEFINTLIGA GRUPPER OCH TEAM.
Kursen "Övertyga i ledarrollen" kan också utformas och genomföras i digitalt kursformat, förutsatt att ni känner varandra sedan förut. 

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Medicon Village i Lund.