ibland kommer det inte ut som man vill   

öva UPP DIG på våra öppna kurser I RETORIK, RÖST OCH KOMMUNIKATION.

I vår studio på Ideon har vi kontinuerligt öppna retorikkurser där du kan boka plats för dig själv eller dina medarbetare. På alla våra öppna kurser träffar du deltagare från andra branscher än din egen. Vi tror på dynamiken, möjligheterna och lärandet som uppstår när människor med olika erfarenheter och kunskaper möts. Välkommen du med!

presentera och övertyga

En 2-dagars kurs i presentationsteknik och praktisk retorik med användbara verktyg, praktisk träning och handfast feedback för dig som vill nå hela vägen fram med dina budskap.

Kursen för dig som vill:

 • formulera och framföra proffsigare presentationer 
 • känna dig tryggare, säkrare och gladare när du talar inför folk
 • fånga lyssnarnas uppmärksamhet och intresse 
 • förmedla fakta begripligt  
 • effektivisera förberedelserna
 • använda kroppsspråket till din fördel
 • upptäcka och utveckla din personliga talarstil
 • lära dig retoriska knep för att övertyga

Vare sig du ska informera, föreläsa eller sälja in koncept behöver du kommunicera tydligt och tilltalande med allt du gör och säger. På den här kursen får du verktygen och lär dig hantverket som krävs för att lyckas.

Du får kunskap om hur du gör attraktiva upplägg och formulerar klara budskap. Du får tips och träning för att kunna framföra dem med övertygelse och precision. Du får rikligt med personlig feedback och goda råd - inte bara för vad du behöver förändra utan ännu mer för hur du ska göra det.

"Presentera och övertyga"  hjälper dig bli tydligare och roligare att lyssna till. Och inte minst - din publik kommer se fram emot att träffa dig igen. Klok kommunikation, helt enkelt. 

Kursinnehåll:
 • retoriska strategier för påverkan 
 • effektiva förberedelser 
 • strukturen och den röda tråden 
 • effektfulla inledningar 
 • skapa välvilja, förtroende och publikkontakt 
 • bygga tydliga och tändande budskap 
 • talarrollen och publikrelationen 
 • kroppsspråket och framförandet 
 • talet och tydligheten   
 • tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter 
 • presentationer  och framföranden 
 • feedback från kursledare och deltagare 
 • videoinspelningar och kursdokumentation 
 
Kursens individanpassning
Innan kursen ringar vi in dina utvecklingsområden genom vår självscanningsenkät och ett personligt samtal med kursledaren.
För att ge tillräcklig plats åt allas individuella utveckling är deltagarantalet begränsat till 6 personer.
 

öka din genomslagskraft

En mycket praktisk kurs i retorik och kommunikation för dig som vill stärka din positiva pondus och förmåga att övertyga vid dina professionella möten och samtal.

En kurs för dig som vill: 

 • komma till saken snabbare
 • uttrycka dig övertygande
 • vässa dina argument och få igenom dina förslag 
 • interagera smidigare, även med dem som inte tänker som du
 • kunna hantera härskartekniker och motstånd 
 • få bättre koll och kontroll på kroppsspråket och rösten
 • förstå hur du kan uppfattas av andra 
 • gå en kurs med individuellt anpassade övningar
 • kliva utanför din komfortzon, utmanas och utvecklas  

På den här kursen lär du dig att uttrycka dig övertygande i de situationer då intrycket du gör spelar roll för resultatet. Du får ta del av retoriska strategier och kommunikationstekniker och praktisera dem i ett personligt övningscase, en utmanande situation som du vill bli bättre på att hantera.

Kursen ger dig användbara insikter om intrycket du ger och praktiska verktyg för att uttrycka dig mer effektivt.  Du lär dig strategier för att argumentera och använda både ord, röst och kroppsspråk så att du smidigare får med dig andra på det du vill genomföra.  

Innan kursen genomför du  en beteendeprofil, Extended DISC.  Med den som underlag  träffas vi för analys och samtal om din  kommunikationsstil och om vad du vill och behöver utveckla för att öka din genomslagskraft. Efter kursen träffas vi igen för en timmes individuell återkoppling. 

“Öka din genomslagskraft” hjälper dig att bryta invanda mönster och tar dig framåt mot att kunna vara dig själv när du är som bäst. Klok kommunikation, helt enkelt. 

Kursinnehåll:  
 • Extended DISC Personprofil med individuell återkoppling 
 • kliv fram, tag plats, stå kvar 
 • bygg förtroende och välvilja 
 • kom till saken med tyngd och klarhet 
 • uttryck dig konstruktivt och tydligt 
 • påverka med retoriska strategier  
 • använd kroppsspråket till din fördel och rösten som en resurs 
 • individuella träningscase och övningar  
 • feedback från kursledare och deltagare 
 • filmat material och kursdokumentation

För att ge tillräcklig plats åt träning och personlig feedback är deltagarantalet begränsat till 6 personer.
 

KURSTILLFÄLLEN I LUND

11 - 12 april 
23 - 24 maj
5 - 6 september
12 - 13 november


UPPLÄGG

 • 2 kursdagar
 • en timmes  individuell uppföljning
 • förberedelseenkät
 • närmsta chef-enkät
      (vid förfrågan)
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material

  Kurspris:  11 900 kr ex moms

   MAX 6 KURSDELTAGARE

 

röster FRÅN KURSDELTAGARE

"Fullt fokus och variation. Relevant och konstuktivt med professionell feedback."

"Nu vet jag hur jag ska göra för att få mer liv och flyt i mina presentationer."

"Det var en märklig känsla att plötsligt längta tills det var min tur att gå upp och presentera något istället för att vilja fly. Hur är det möjligt!?"

 

KURSTILLFÄLLEN I LUND

13 - 14 februari
19 - 20 mars
4 - 5 juni
17 - 18 september
28 -29 november


UPPLÄGG

 • 2 kursdagar
 • Extended DISC Personprofil 
 • 1 tim ind. återkoppling på DISC-profilen
 • 1 tim indiv. kursuppföljning
 • närmsta chef-enkät
      (vid förfrågan)
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material
 

Kurspris:  13 700 kr ex moms
   
MAX 6 KURSDELTAGARE
  

röster från kursdeltagare

"Suveränt! Engagerande, kunnigt, uppmuntrande och flexibelt.Nu har jag verktyg för att plocka fram det bästa av mig själv."

"Ödmjukt och följsamt med rak, ärlig feedback och handfasta tips som direkt går att använda i min yrkesroll."

Använd rösten rätt

En heldags workshop för dig med rösten som ett viktigt redskap i jobbet. Skaffa dig en röst som hörs, håller och övertygar – en röst som andra vill lyssna till och som du trivs med själv.

En workshop för dig som vill

 • veta hur du får bättre kontroll över din röst
 • känna dig mer bekväm när du talar
 • använda din röst för att skapa förtroende
 • veta hur din röst fungerar
 • tala med större känsla och engagemang
 • tala tydligt så folk hör vad du säger
 • finna den funktionella andningen
 • upptäcka din rösts dolda resurser

Det finns röster som berör oss och röster som förför oss. Det finns röster vi helst vill slippa och röster vi aldrig vill släppa. Och så finns din egen röst. Hur står det till med den?
 
Sättet du använder din röst på är till största delen inlärt, alltså går den att utveckla. Under den här dagen blir du medveten om och får verktyg för de nya röstvanor du behöver skaffa dig. Du får du tips, kunskap och träning som hjälper dig att utveckla rösten till en funktionell budbärare för dina budskap. Och du har roligt under tiden! Klok kommunikation, helt enkelt.

Kursinnehåll: 

 • individuell röstanalys
 • avspänning och kroppsmedvetenhet
 • kroppshållning 
 • talandningsteknik
 • röstteknik, grunderna
 • artikulation och tydlighet
 • rösttuttrycken - betoning, pausering, intonation, tempo 
 • övertygande tal - rösten uttrycksmöjligheter
 • relationen kroppsspråk och röst


Din röst är ett sublimt medel för kommunikation, ett ovärderligt arbetsredskap och en uttrycksfull del av din personlighet - din röst liknar ingen annans. Tag hand om de möjligheterna.
 

KURSTILLFÄLLEN LUND

26 april
8 oktober


KURSUPPLÄGG

 • 1 heldag
 • Individuell röstanalys
 • lunch och fika
 • röstträningsprogram, i tryck och ljudfil
 

Kurspris:  5 200 kr ex moms
   

Du har väl inte missat att kolla in bloggen för mer nyheter från retorikbyrån Susanne Hedin & co?!

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Ideon i Lund.