ibland kommer det inte ut som man tänkTE

DET ÄR BARA ATT TRÄNA VIDARE, i digitalt eller fysiskt format.

I vår ljusa och luftiga studio på Medicon Village i Lund, har vi kontinuerligt öppna kurser för dig som vill stärka din digitala och fysiska kommunikation. Eftersom pandemin just nu härjar på högvarv, jobbar vi tills vidare främst med individuell coachning och online-kurser. Så fort möjligheter öppnas igen kör vi igång de öppna kurserna. Datumen är alltså flexibla, gör en intresseanmälan så hör vi av oss. Alla öppna kurser kan även beställas som företagskurser. 

VINN DIN DIGITALA PUBLIK!

Det här är en två halvdagars digital workhop för dig som vill bli skickligare på att presentera online och känna dig trygg i att du och dina budskap når hela vägen fram genom skärmen. 

Att presentera via webben kan vara en ensam upplevelse. Utan en fysisk publik på plats som ger energi och gensvar, är det svårt att uppbåda kraften och motivationen som krävs för att få genomslag.

På den här kursen får du kunskap och träning i att hur du håller fokus och energi uppe - både hos dig själv och hos dem som lyssnar. Du får lära dig hur du strukturerar din presentation och hur du uttrycker dig dynamiskt och tydligt med ord, röst och kroppsspråk. Vi går igenom hur du kan använda de visuella elementen så det du vill ha sagt blir enkelt att ta till sig. Efter kursen har du skaffat dig en verktygslåda med metoder, tips och riktlinjer, användbar även vid dina fysiska presentationer. Klok kommunikation helt enkelt!

 • Två halvdagars workshop - teori och praktiska övningar, individuell presentation och feedback 
 • En timmes individuell presentationscoachning 


KURSDATUM:     - 28 och 29 januari kl 9:00 - 12:30
                              - 8 och 9 mars kl 13:00 - 16:30
KOSTNAD:           8 400:- ex moms
PLATS:                  Online

                             
#2 halvdagar  #1 timme individuell retorikcoaching 
#Dokumentation  #Förberedande reflektionsenkät

 • Den digitala presentationens villkor
 • Tag plats och bli bekväm på den digitala arenan
 • Kompis med kameran
 • Den extra viktiga förberedelsen
 • Strukturen & dramaturgin
 • Fånga in & behåll intresset 
 • Tydlighet & enkelhet
 • Tändande budskap 
 • Du själv som kommunikativt verktyg
 • Öka närvaron & lugnet 
 • Kroppsspråket
 • Rösten
 • Publikkontakten 
 • Det visuella materialet
 • Presentationer, feedback 

ÖKA DIN
GENOMSLAGSKRAFT

En individanpassad och mycket praktisk kurs för dig som vill stärka din positiva pondus och få större genomslag i dina professionella möten och samtal. 

Det här är en kurs som hjälper dig att bryta gamla ineffektiva vanor och upptäcka nya möjligheter för framgångsrik kommunikation.  Du får insikter om intrycket du gör och lär dig strategier för hur du kan uttrycka dig mer effektivt med orden, rösten och kroppsspråket. Under kursen jobbar du med ett personligt case, en besvärlig situation som du vill bli bättre på att hantera. Du får ta del av och praktisera retoriska verktyg, metoder och tekniker som tillsammans med själv-insikterna, feedbacken och råden du får tar dig framåt på vägen mot att kunna vara dig själv när du är som bäst.

Innan kursen gör du en Extended DISC beteendeprofil. Med den som underlag träffas vi one-to-one för att analysera och prata om din nuvarande kommunikation och om vart du vill nå. Efter kursdagarna, när du hunnit praktisera det du lärt dig ett slag, träffas vi igen för en timmes uppföljning. Klok kommunikation helt enkelt. Välkommen!

KURSDATUM:     23 - 24 mars
KOSTNAD:           14 100:- ex moms
PLATS:                  Retorikbyråns studio på Medicon Village i Lund

                             
#2 kursdagar  #Extended DISC Personprofil med 1 timme  individuell återkoppling #1 timme uppföljande coaching  #Lunch & fika  #Dokumentation och videoinspelat material

 • Ta kontroll över din kommunikation
 • Utveckla dina kommunikativa styrkor
 • Upptäck din naturliga auktoritet
 • Kliv fram, ta plats, stå kvar ( eller lär dig backa)
 • Kom till saken med tyngd och tydlighet  
 • Språka konstruktivt och klart 
 • Argumentera och nå fram med dina idéer
 • Identifiera och hantera härskartekniker
 • Använd kroppsspråket och rösten som en resurs 
 • Hantera dina utmaningar
 • Kliv utanför din komfort-zon - bli en modigare kommunikatör!

LEDA MÖTEN ONLINE

En workshop online för dig som vill öka engagemanget och värdet av dina digitala möten och bli bekvämare och tydligare i rollen som mötesledare.

Att leda möten som blir fokuserade och produktiva kan vara knepigt. När du dessutom måste göra det genom en skärm med alla deltagare utplacerade på var sitt ställe, blir "knepigt" bara förnamnet. Under den här halvdags workshopen får du - genom teori och praktik - insikter, verktyg och inspiration för hur du genomför lyckade digitala möten.

Medvetenhet
Du får veta mer om framgångsfaktorerna för lyckad kommunikation; vad som motiverar oss och vad vi uppmärksamar och minns.

Metod
Du får ta del av och testa några metoder och riktlinjer ur den retoriska verktygslådan och andra tekniker för hur du förbereder, formulerar och förmedlar budskap på ett tydligt, dynamiskt och pedagogiskt sätt.

Motivation
Sist, men inte minst, får du praktiska kunskaper om vad som krävs för att genomföra digitala möten som engagerar och motiverar deltagarna och ser till att ni kommer fram till ett resultat.


KURSDATUM:     17 februari  kl 9:00 - 12:00                         
KOSTNAD:           2 100:- ex moms 
PLATS:                  Online via Zoom

 • Möjligheter och fallgropar i digital kommunikationen
 • Skillnader och likheter digitala och fysiska möten
 • Retoriska och pedagogiska riktlinjer 
 • Att hålla energi och fokus uppe - både hos dig och deltagarna
 • Strukturera upplägget
 • Interaktivitet och engagemang
 • Mötets dramaturgi
 • Från passiv publik till aktiva deltagare
 • Närvaron och den egna bekvämligheten
 • Rösten och kroppsspråket som resurser

PRESENTERA
OCH ENGAGERA

ONLINE  9 - 10/2
FYSISK   22 - 23/4

Presentationsteknik och retorik för dig som vill nå hela vägen fram när du talar och bli tydligare, tryggare och intressant att lyssna till.

Vare sig du ska förmedla information eller sälja in idéer gäller det att
kommunicera tydligt och tilltalande med allt du gör och säger - både med orden, rösten och kroppsspråket. Presentationsteknik är mer än prat till powerpoint.

På den här kursen får du verktygen och lär dig hantverket som behövs för att lyckas. Du får kunskap om hur du gör attraktiva upplägg och formulerar klara budskap. Du får träna på att framföra dem med övertygelse och precision. Du får rikligt med feedback och personliga  råd för vad du behöver förändra och för hur du kan göra för att få till det. Under kursen får du göra flera framföranden som videofilmas för att du ska kunna se din utveckling.

"Presentera och engagera" ger dig nya insikter och kunskaper, handfast feedback, riktade råd och en retorisk verktygslåda som hjälper dig att leverera dina budskap med övertygelse.

Kursupplägg 
1. Innan kursen ringar du in dina utvecklingsområden via vår webb-
    enkät. Du förbereder två korta presentationer som du kommer
    att  att använda som träningsmaterial under kursdagarna.
2. Under kursen varvar vi praktiska övningar med teori, feedback 
    och olika typer av framföranden. 
3. Efter kursen träffas vi för en timmes individuell uppföljning. 
 


KURSDATUM:     9 - 10 februari ONLINE-KURS
                              22 - 23 april  LIVE-KURS
KOSTNAD:           12 500:- ex moms / 11 500:- ex moms
PLATS:                  Retorikbyråns studio på Medicon Village i Lund
                              eller online via Zoom

                             
2 kursdagar  # Förberedande självscanning   1 timmes uppföljande coaching  Lunch & fika  Dokumentation och videoinspelat material

 • Bli bekväm i talarrollen
 • Retoriska strategier för påverkan
 • Smarta förberedelser
 • Skapa förtroende & tillit
 • Effektiva inledningar
 • Strukturen & den röda tråden
 • Tydliga & tändande  budskap  
 • Inspirera & engagera
 • Närvaron &  publikkontakten 
 • Kroppsspråket & framförandeteknik
 • Talet och tydligheten  
 • Visuella hjälpmedel - fallgropar & möjligheter 
 • Presentationer, feedback och videoinspelning

ÖVERTYGA I
LEDARROLLEN

En praktisk, hands-on och individanpassad retorikkurs för dig som leder och vill motivera andra, skapa bättre dialog och en tydligare kommunikation.

Att få andra att lyssna, förstå och känna motivation är viktiga  ingredienser i receptet på ett framgångsrikt ledarskap. Att själv vara lyhörd och få andra att tala kan vara nog så viktigt. På den här kursen lär du dig hur du bättre kan använda dina ord, din röst och ditt kroppsspråk som strategiska och medvetna verktyg för att vägleda, inspirera och kommunicera med människorna omkring dig.  Även med sådana som inte är som du. 

Det här är en kurs som bygger på aktivtet. Träningen utgår från deltagarnas personliga case, en kommunikativ situation eller utmaning du vill bli bättre på att hantera i din roll som ledare. Träningscasen blir utgångspunkt för de metoder, riktlinjer och retoriska verktyg vi går igenom och direkt praktiserar i olika övningar. 

Kursens individanpassning

 • Sonderande individuellt samtal samt om du så önskar, Extended DISC ledarprofil.
 • Personligt utformat träningscase
 • Individuell retorikcoachning
   


KURSDATUM:         12 - 13 april
KOSTNAD:               14 100 kr ex moms.                            
PLATS:                      Retorikbyråns studio på Medicon Village i Lund

                              
2 kursdagar  # Sonderande samtal  Extended DISC ledarprofil 
# Uppföljande individuell coaching   #Lunch & fika   Dokumentation och videoinspelat material

 • Formulera meningsfulla budskap
 • Dialog och samtal
 • Storytelling för ledare
 • Skapa tillit och förtroende
 • Förmedla positiv  pondus 
 • Få koll på hur ditt beteende uppfattas 
 • Uttryck dig tydligt och konstruktivt 
 • Bemöt besvärliga beteenden 
 • Argumentera både till hjärta och hjärna 
 • Använd kroppsspråk och röst som en resurs  

ÄVEN SOM DIGITAL KURS FÖR BEFINTLIGA GRUPPER OCH TEAM.
Kursen "Övertyga i ledarrollen" kan också utformas och genomföras i digitalt kursformat, förutsatt att ni känner varandra sedan förut. 

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Medicon Village i Lund.