ibland kommer det inte ut som man tänkt   

träna upp dig! boka en plats på någon av våra öppna kurser

I vår studio på Medicon Village har vi kontinuerligt öppna kurser där du kan boka plats för dig själv eller dina medarbetare. På dem träffar du deltagare från andra branscher än din egen. Vi tror på dynamiken, möjligheterna och lärandet som uppstår när människor med olika erfarenheter och kunskaper möts. Välkommen du med!

öka din genomslagskraft

En mycket praktisk och individanpassad retorikkurs för dig som vill stärka din kommunikation och interagera övertygande vid dina professionella möten och samtal. Var dig själv när du är som bäst!


För dig som vill:

 • kommunicera med genomslagskraft
 • få koll på hur du uppfattas av andra
 • hantera olika typer av beteenden
 • öka tydligheten och tyngden i det du vill ha sagt
 • argumentera och få igenom dina förslag 
 • uttryck dig konstruktivt och övertygande 
 • skaffa dig bättre kontroll på ditt kroppsspråk och din röst
 • kliv utanför din komfortzon och bli en säkrare kommunikatör  
 

Det här är en kurs som ger dig möjlighet att utveckla dina kommunikativa styrkor men också att plocka fram, använda och utveckla beteenden du ännu inte utforskat. Du får insikter om intrycket du ger och övning i att uttrycka dig med större genomslagskraft. 

Vi varvar praktiska övningar, framföranden, reflektioner och feedback med kortare genomgångar av retoriska verktyg och strategier. En vital del av kursen utgörs av individuellt utformade case där du som deltagare får träna på och simulera en specifik situation i vilken du vill öka din genomslagskraft. 

Innan kursdagarna gör du en Extended DISC beteendeprofil med en dryg timmes individuell återkoppling kring din kommunikation. Efter kursen träffas vi igen för en timmes individuell återkoppling.

Kliv utanför din komfortzon och ta ett rejält kliv framåt på vägen mot att vara dig själv när du är som bäst


Ur innehållet:  
 • Extended DISC Personprofil med individuell återkoppling 
 • argumentationsteknik
 • retoriska strategier  
 • kroppsspråk 
 • röst, tal och tydlighet 
 • härskartekniker
 • individuellt anpassade träningscase och övningar  
 • feedback från kursledare och deltagare 
 • videoinspelningar och kursdokumentation
 • individuell uppföljning

För att ge tillräcklig plats åt träning och personlig feedback är deltagarantalet begränsat till 6 personer.

KURSTILLFÄLLEN 

5 - 6 mars
12 - 13 maj


UPPLÄGG

 • 2 kursdagar
 • Extended DISC Personprofil 
 • 1 tim ind. återkoppling på DISC-profilen innan kursen
 • 1 tim indiv. kursuppföljning
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material

Kurspris:  13 700 kr ex moms
   
MAX 6 KURSDELTAGARE
  

röster från kursdeltagare

"Suveränt! Engagerande, kunnigt, uppmuntrande och flexibelt.Nu har jag verktyg för att plocka fram det bästa av mig själv."

"Ödmjukt och följsamt med rak, ärlig feedback och handfasta tips som direkt går att använda i min yrkesroll."

presentera och övertyga

En tvådagarskurs i presentationsteknik och praktisk retorik som ger dig användbara verktyg, träning och utvecklande feedback. Skaffa dig kunskapen och öva upp förmågan att nå hela vägen fram med dina budskap till publiken!

För dig som vill:

 • förbereda, formulera och framföra proffsigare presentationer 
 • känna dig tryggare, säkrare och gladare i rollen som talare
 • fånga publikens uppmärksamhet och behålla den 
 • förmedla fakta begripligt  
 • effektivisera dina förberedelser
 • använda kroppsspråket till din fördel
 • tala så du hörs och syns
 • lära dig retoriska knep för att övertyga
Presentationsteknik är mer än powerpoint. När du vill sälja in idéer. föreläsa eller informera måste du kommunicera tydligt och tilltalande med allt du gör och säger - både orden, rösten, kroppsspråkets och de visuella uttrycken spelar roll för resultatet. På den här kursen fär du verkytg och träning i hantverket som krävs för att lyckas.

Du lär dig hur du kan argumentera och förmedla fakta effektivare och hur du strukturerar och framför en vinnande presentation. Du får rikligt med utvecklande feedback, inte bara på vad du kan behöva förändra utan på hur du ska göra det. 

"Presentera och övertyga 1.0"  gör dig tydligare och roligare att lyssna till. Klok kommunikation, helt enkelt. 
 
Kursinnehåll:
 • retoriska strategier för påverkan 
 • effektiva förberedelser 
 • strukturen- inledning, avslutning och den röda tråden 
 • förtroende och publikkontakt 
 • argumentation, tydliga och tändande budskap 
 • talarrollen och publikrelationen 
 • kroppsspråk och framförande 
 • tal och tydlighet  
 • tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter 
 • presentationer och framföranden 
 • feedback från kursledare och deltagare 
 • videoinspelningar och kursdokumentation 
 
Kursens individanpassning
Innan kursen ringar vi in dina utvecklingsområden genom vår självscanningsenkät och ett personligt samtal med kursledaren.
För att ge tillräcklig plats åt allas individuella utveckling är deltagarantalet begränsat till 6 personer.
 

KURSTILLFÄLLEN I LUND

6 -7 februari
2 - 3 april


UPPLÄGG

 • 2 kursdagar
 • en timmes individuell  talarcoaching
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material

  Kurspris:  11 900 kr ex moms

   MAX 6 KURSDELTAGARE

 

röster FRÅN kursdeltagare

"Fullt fokus och variation. Relevant och konstuktivt med professionell feedback."

"Nu vet jag hur jag ska göra för att få mer liv och flyt i mina presentationer."

"Det var en märklig känsla att plötsligt längta tills det var min tur att gå upp och presentera något istället för att vilja fly. Hur är det möjligt!?"

 

En kurs för dig som vill ta ytterligare ett par kliv framåt mot tydligare och ännu mer träffsäker kommunikation när du föreläser, presenterar eller utbildar.  Utveckla din förmåga att använda orden, rösten och kroppsspråket som medvetna medel för att ta dig dit du vill. 

Utveckling för dig som vill:
 • skaffa dig koll och kontroll över dina presentationer
 • stärk din naturliga auktoritet
 • lär dig bygga och framföra korta berättelser som säljer in dina idéer och får fakta att fästa
 • få bättre koll och kontroll på dina kommunikationsinstrument kroppsspråket och rösten
 • utveckla din personliga talarstil
 • utforma slagkraftigare powerpointbilder
 • öka din självkännedom och få funktionell feedback på dina framföranden

Det här är kursen för dig som har gått vår grundkurs eller likvärdig utbildning och vill lyfta din förmåga att påverka, sälja in idéer och förmedla fakta ytterligare en nivå. Förutom att fräscha upp tidigare kunskaper lägger du till några nya verktyg i din retoriska verktygslåda. Här lär du dig att med hjälp av storytellingtekniker förmedla fakta och formulera engagerande och minnesvärda budskap. Du lär dig mer om ditt kroppsspråk och din röst och hur de kan användas som funktionella instrument för att göra din publik uppmärksam och dig själv trygg i din talarroll. Ännu klokare kommunikation, helt enkelt!


Kursinnehåll:

 • argumentationsteknik
 • corporate storytelling
 • kroppsmedvetenhet
 • röstteknik
 • powerpointdesign
 • presentationer, övningar och framföranden
 • feedback från kursledare och deltagare
 • videoinspelningar och kursdokumentation

KURSTILLFÄLLEN I LUND

5 - 6 december

UPPLÄGG

 • 2 kursdagar
 • en timmes  individuell uppföljning
 • förberedelseenkät
 • närmsta chef-enkät
      (vid förfrågan)
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material

  Kurspris:  11 900 kr ex moms

   MAX 6 KURSDELTAGARE

 

ÖVERTYGA I LEDArrollen

få andra att vilja följa
dig genom klok kommunikation


Det finns många teorier om gott ledarskap men bara ett sätt att praktisera det på - genom att kommunicera.  Förmågan att på ett effektivt sätt interagera och bygga relationer med människorna omkring dig är viktiga framgångsfaktorer för att lyckas i ledarrollen.
Den här mycket praktiska,  hands-on och individanpassade retorikkursen ger dig nya möjligheter att bli den ledare du vill vara.

 • identifiera och utveckla dina kommunikativa styrkor
 • stärk din positiva pondus
 • skapa förtroende och bygg tillit i din ledarroll
 • formulera och leverera budskap som skapar motivation och mening
 • använd kroppsspråket till din fördel och förstå andras bättre
 • utveckla rösten så den hörs och får genomslag
 • tala kraftspråk och undvik språkskräp
 • argumentera tydligt och övertygande 
 • hantera invändningar och besvärliga beteenden 
 • förmedla närvaro och fokusera din energi
 • nå hela vägen fram - även till dem som inte tänker som du
 • byta ut intrampade gamla vanor mot nya framgångsrika beteenden

Innan kursdagarna genomför du en beteendeanalys, Extended DISC personprofil. Med den som diskussionsunderlag träffas du och kursledaren för att prata om din ledar- och beteendestil och om vilka områden du behöver och vill utveckla.

Som träningsmaterial under kursdagarna använder du ett "personligt case"  - en kommunikativ situation du vill bli bättre på att hantera. Ditt och de andra deltagarnas case bildar basen för de verktyg och retoriska strategier vi kommer jobba med.

"Övertyga i ledarrollen" ger dig rikligt med personligt riktade råd och konstruktiv feedback. Du blir alltså uppmärksam både på vad du gör, vilken effekten blir och vad du kan göra för att bli mer övertygande.

En del av övningarna videofilmas med syfte att analysera ditt beteende och se effekten av träningen.

"Övertyga i ledarrollen" ger dig användbara insikter om intrycket du gör och kunskap om uttryck du kan använda för att få andra att vilja följa dig. Klok kommunikation helt enkelt. Välkommen!
 

KURSTILLFÄLLEN 

30 - 31 januari  + halvdag
(halvdagens datum bestäms gemensamt av gruppen)

UPPLÄGG

 • Extended DISC Personprofil med  individuell återkoppling
 • Två heldagars samt en halvdags kurs 
 • Individuell feedback via telefon mellan dag 2-3
 • Individuell uppföljning 
 • Lunch 
 • Kursdokumentation
 • Filmat material

Kurspris:  14 700 kr ex moms
   
MAX 6 KURSDELTAGARE
  

Använd rösten rätt

en halvdags workhop om vad du kan göra för din röst och vad din röst kan göra för dig.

Skaffa dig en röst som hörs, håller och övertygar – en röst som andra vill lyssna till och som du trivs med själv. Tips, träning och insikter för att utveckla rösten till en smidig budbärare.  Och du har roligt under tiden!

 • få bättre kontroll över din röst
 • känn dig mer bekväm när du talar
 • etablera förtroende med hjälp av rösten
 • lär känna hur ditt röstinstrument fungerar
 • tala med större känsla och engagemang
 • tala tydligt så folk lyssnar på vad du säger
 • finn din funktionella talandning
 • upptäck din rösts dolda resurser

Sättet du använder din röst på är till största delen inlärt, alltså går den att utveckla. Under den här workshopen får du verktyg för att börja skaffa dig nya funktionella röstvanor. Klok kommunikation, helt enkelt.

Kursinnehåll: 

 • individuell röstanalys
 • avspänning och kroppsmedvetenhet
 • kroppshållning 
 • talandningsteknik
 • röstteknik, grunderna
 • artikulation och tydlighet
 • rösttuttrycken - betoning, pausering, intonation, tempo 
 • övertygande tal - rösten uttrycksmöjligheter
 • relationen kroppsspråk och röst


Din röst är ett sublimt medel för kommunikation, ett ovärderligt arbetsredskap och en uttrycksfull del av din personlighet - din röst liknar ingen annans. Tag hand om de möjligheterna.
 

KURSTILLFÄLLEN LUND

26 april
14 oktober


KURSUPPLÄGG

 • 1 heldags workshop
 • Individuell röstanalys
 • 1 timmes uppföljande individuell röstcoachning
 • lunch och fika
 • röstträningsprogram, i tryck och ljudfil
 

Kurspris:  5 200 kr ex moms
   

presenting and convincing 1.0

Two days public training in presentation skills and practical rhetorics providing you with useful tools, practical training, and effective feedback. Master the art of presenting and get your messages across to the audience!

 • prepare, formulate and deliver successful presentations
 • communicate with clarity and conviction
 • become confident and engaging when presenting
 • capture the listeners' attention and interest
 • streamline your preparations
 • design clear and attractive presentations
 • convey facts comprehensively
 • gain insight into how you are perceived by others
 • use your body language to your advantage


Being able to convey your messages in a clear and appealing way is a key success factor whether you're conveying information or pitching ideas. During this course you will learn how to plan well structured presentations and express yourself - through your words, your voice and your body language - in a compelling and confident way. Presentation skills is much more than powerpoint. 


Course Content:

 • basic rhetorical strategies
 • effective preparations
 • framing and structuring a presentation
 • making strong introductions
 • create trust and connect with the audience
 • body language
 • speech and articulation
 • technical aids - pitfalls and opportunities
 • presentations and performances
 • feedback
 • video recordings and documentation

COURSE DATE, LUND

Pendling date, please contact us for further information.
 

 • 2 days training
 • one hour individual following-up
 • preparation questionnaire
 • lunch och refreshments
 • documentation
 • recorded material

  Investment:  11 900 kr ex VAT

   MAX 6 PARTICIPANTS

 

PREVIOUS PARTICIPANTS

" Realizations have showered down on me. Now I know what to focus on to make my presentations more vivid and flowing. "
 
 " I am impressed with the ability to attend to every participant’s specific needs and the commitment to our progress."
 
" Full focus and variation. It is very good that exercises are the main part, adding theoretical elements where it fits naturally.”

Du har väl inte missat att kolla in bloggen för mer nyheter från retorikbyrån Susanne Hedin & co?!

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Ideon i Lund.