boka en kursplats!


 

Förutom företagsinterna utbildningar arrangerar vi "öppna kurser" i vår studio i Lund, där du kan boka enstaka kursplatser. Här träffar du deltagare från skilda branscher, vi vet vilka möjligheter som uppstår när människor med olika erfarenheter möts. Välkommen du med! 

presentera
och övertyga

formulera och leverera tydliga och träffsäkra presentationer

 2 dagars träning för dig som vill

 • gå en kurs med mycket träning, feedback och personliga råd 
 • få nya användbara presentationsverktyg och lära dig att använda dem
 • känna dig säkrare, mer positiv och bekväm framför publiken
 • formulera budskap som blir relevanta, tydliga och meningsfulla 
 • förmedla komplexa fakta på ett begripligt sätt
 • få bättre koll och kontroll på hur du uttrycker dig med ord, röst och kroppsspråk
 • lära dig framgångsfaktorerna för en lyckad presentation
 • känna tillförsikt inför dina kommande presentationer

Det här är en utbildning för dig som vill vässa din talarteknik, bli en säkrare presentatör och känna större glädje i talarrollen. Oavsett om du är en ovan eller erfaren talare, om dina presentationer är av argumenterande eller informerande karaktär, om de äger rum på ditt jobb eller öga mot öga med en extern publik får du konkreta verktyg och praktisk träning i att strukturera, formulera och leverera presentationer med engagemang och precision. Vad du säger är viktigt - hur du säger det bestämmer resultatet.

Innan kursen
Genom vår självscannings-enkät och ett personligt samtal med kursledaren kartlägger du ditt nuläge och diskuterar ditt önskade mål med kursen. Du förbereder en kortare presentation som att använda som träningsmaterial.

Under kursen
Utbildningen sker i en mindre grupp med som mest sex deltagare, vilket möjliggör rikligt med träffsäker feedback och personligt riktade råd. Läs om kursinnehållet nedan.

Efter kursen
När du hunnit prova dina nya färdigheter ses vi igen för en uppföljande timmes coaching.

Klok kommunikation, helt enkelt!

KURSINNEHÅLL
 • Retoriska medel för påverkan
 • Effektiva förberedelser
 • Tydliga och tändande budskap
 • Argumentationsteknik
 • Inledning, röda tråden, avslutning
 • Använda kroppsspråket till din och budskapets fördel
 • Röstens tydlighet och variation
 • Närvaro, förtroende och publikkontakt, 
 • Att inspirera och engagera  
 • Visuella presentationsverktyg på publikens villkor
 • Presentationer, videoinspelning 
 • Uppföljande individuell feedback

- 2 heldagars kurs 
- 1 timmes individuell coaching
- Förberedande självanalys
- Kursdokumentation
- Lunch och fika 
- Videoinspelningar
- MAX 6 deltagare

Datum: 6 - 7 oktober
Plats:     Medicon Village, Lund
Pris:       12 900 SEK + moms
 

ÖKA din genomslagskraft

Plocka fram den bästa versionen av dig själv i möten och samtal

EN KURS FÖR DIG SOM VILL

 • Bli säkrare, tryggare och mer framgångsrik under dina professionella möten och samtal
 • Kunna uttrycka dig effektivt både med ord, röst och kroppsspråk
 • Lära dig strategier för att få igenom förslag och idéer 
 • Ta plats med naturlig auktoritet
 • Fördjupa din självinsikt och få bättre koll på hur du uppfattas av andra
 • Formulera dig klart och tydligt
 • Använda kraften i ditt kroppsspråk och röstens resurser
 • Kommunicera med kurage

Det här är en utbildning för dig som vill stärka din kommunikation och positiva pondus under dina professionella möten och samtal. I en liten grupp med max sex deltagare lär du dig strategier för hur du uttrycker dig effektivt med ord, röst och kroppsspråk. Kursen hjälper dig att bryta invanda mönster och ger dig insikter och verktyg som gör dig tryggare och tar dig framåt på vägen mot att vara dig själv när du är som bäst.

Innan kursen träffas vi one-to-one för att ringa in dina kommunikativa styrkor och de områden du behöver stärka för att nå större genomslagskraft. Vi använder Extended DISC personprofil som underlag för det.

Under kursdagarna får du ta del av olika retoriska tekniker och träna på en för dig utmanande situation som du vill bli bättre på att hantera. Du får rikligt med feedback och personligt riktade råd. (Läs mer om kursinnehållet här nedan.)

Efter kursen, när du hunnit praktisera det du lärt dig i vardagen träffas vi igen för en timmes individuell coaching och uppföljning.

Klok kommunikation, helt enkelt!

KURSINNEHÅLL
 • Skapa förtroende och bygg tillit
 • Aktivt lyssnande, samtal och dialog
 • Kliv fram och tag plats
 • Tag ett steg bakåt och lyssna
 • Argumentationsteknik 
 • Kroppsspråkets kraft 
 • Röstens dynamik och tydlighet 
 • DISC-personprofil
 • 1 timmes individuell återkoppling
 • Utmanande och besvärliga beteenden
 • Individuellt träningscase & övningar
 • Uppföljande individuell coaching

Datum:  10 - 11 /11 
Plats:     Medicon Village, Lund
Pris:       14 500 SEK + moms

ENDAST 6 DELTAGARE

>>ta steget och Kontakta oss

Vill du boka en öppen kurs för din verksamhet, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig  eller vill du träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Medicon Village i Lund.