ibland kommer det inte ut som man tänkt   

öva UPP DIG på våra öppna kurser I RETORIK, RÖST OCH KOMMUNIKATION.

I vår studio på Ideon har vi kontinuerligt öppna retorikkurser där du kan boka plats för dig själv eller dina medarbetare. På alla våra öppna kurser träffar du deltagare från andra branscher än din egen. Vi tror på dynamiken, möjligheterna och lärandet som uppstår när människor med olika erfarenheter och kunskaper möts. Välkommen du med!

öka din genomslagskraft

En praktisk och individanpassad kurs i retorik och kommunikation för dig som vill stärka din positiva pondus och förmåga att övertyga vid dina professionella möten och samtal.

 • kom till saken snabbare
 • uttryck dig övertygande 
 • vässa dina argument och få igenom dina förslag 
 • interagera smidigare, även med dem som inte tänker som du
 • hantera härskartekniker och motstånd 
 • få bättre koll och kontroll på kroppsspråket och rösten
 • förstå hur du kan uppfattas av andra 
 • kliv utanför din komfortzon, utmanas och utvecklas  

På den här kursen får du ta del av retoriska strategier och kommunikationstekniker och praktisera dem i ett personligt övningscase, en utmanande situation som du vill bli bättre på att hantera. Kursen ger dig användbara insikter om intrycket du ger och praktiska verktyg för att uttrycka dig med större genomslagskraft.  Du lär dig strategier för att argumentera och använda både ord, röst och kroppsspråk så att du snabbare får med dig andra på det du vill genomföra.  

“Öka din genomslagskraft” hjälper dig att utveckla nya funktionella vanor och att kunna vara dig själv när du är som bäst. Klok kommunikation, helt enkelt. 

Kursinnehåll:  
 • Extended DISC Personprofil med individuell återkoppling 
 • kliv fram, tag plats, stå kvar 
 • bygg förtroende och välvilja 
 • kom till saken med tyngd och klarhet 
 • uttryck dig konstruktivt och tydligt 
 • påverka med retoriska strategier  
 • använd kroppsspråket till din fördel och rösten som en resurs 
 • individuella träningscase och övningar  
 • feedback från kursledare och deltagare 
 • filmat material och kursdokumentation
 • individuell uppföljning

Kursens individanpassning
Innan kursen genomför du  en beteendeprofil, Extended DISC.  Med den som underlag  träffas vi för analys och samtal om din  kommunikationsstil och om vad du vill och behöver utveckla. Efter kursen träffas vi igen för en timmes individuell återkoppling. För att ge tillräcklig plats åt träning och personlig feedback är deltagarantalet begränsat till 6 personer.
 

KURSTILLFÄLLEN I LUND

13 - 14 februari
19 - 20 mars
4 - 5 juni
17 - 18 september
28 -29 november


UPPLÄGG

 • 2 kursdagar
 • Extended DISC Personprofil 
 • 1 tim ind. återkoppling på DISC-profilen innan kursen
 • 1 tim indiv. kursuppföljning
 • närmsta chef-enkät
      (vid förfrågan)
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material

Kurspris:  13 700 kr ex moms
   
MAX 6 KURSDELTAGARE
  

röster från kursdeltagare

"Suveränt! Engagerande, kunnigt, uppmuntrande och flexibelt.Nu har jag verktyg för att plocka fram det bästa av mig själv."

"Ödmjukt och följsamt med rak, ärlig feedback och handfasta tips som direkt går att använda i min yrkesroll."

presentera och övertyga 1.0

En tvådagarskurs i presentationsteknik och praktisk retorik med användbara verktyg, mycket träning och rikligt med handfast feedback. Skaffa dig kunskap och träna upp din förmåga att nå hela vägen fram med dina budskap till publiken.

 • formulera och framför proffsigare presentationer 
 • känn dig tryggare, säkrare och gladare när du talar inför folk
 • fånga publikens uppmärksamhet och behåll deras intresse 
 • förmedla fakta begripligt  
 • effektivisera dina förberedelser
 • använd kroppsspråket till din fördel
 • upptäck och utveckla din personliga talarstil
 • lär dig retoriska knep för att övertyga

Vare sig du ska informera, föreläsa eller sälja in koncept behöver du kommunicera tydligt och tilltalande med allt du gör och säger. På den här kursen får du verktygen och lär dig hantverket som krävs för att lyckas. Du får kunskap om hur du gör attraktiva upplägg och formulerar klara budskap. Du får tips och träning för att kunna framföra dem med övertygelse och precision. Du får rikligt med personlig feedback och goda råd - inte bara för vad du behöver förändra utan ännu mer för hur du ska göra det.

"Presentera och övertyga"  hjälper dig bli tydligare och roligare att lyssna till. Och inte minst - din publik kommer se fram emot att träffa dig igen. Klok kommunikation, helt enkelt. 

Kursinnehåll:
 • retoriska strategier för påverkan 
 • effektiva förberedelser 
 • strukturen och den röda tråden 
 • effektfulla inledningar 
 • skapa välvilja, förtroende och publikkontakt 
 • bygga tydliga och tändande budskap 
 • talarrollen och publikrelationen 
 • kroppsspråket och framförandet 
 • talet och tydligheten   
 • tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter 
 • presentationer och framföranden 
 • feedback från kursledare och deltagare 
 • videoinspelningar och kursdokumentation 
 
Kursens individanpassning
Innan kursen ringar vi in dina utvecklingsområden genom vår självscanningsenkät och ett personligt samtal med kursledaren.
För att ge tillräcklig plats åt allas individuella utveckling är deltagarantalet begränsat till 6 personer.
 

KURSTILLFÄLLEN I LUND

11 - 12 april 
23 - 24 maj
5 - 6 september
14 - 15 november 

UPPLÄGG

 • 2 kursdagar
 • en timmes  individuell uppföljning
 • förberedelseenkät
 • närmsta chef-enkät
      (vid förfrågan)
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material

  Kurspris:  11 900 kr ex moms

   MAX 6 KURSDELTAGARE

 

röster FRÅN kursdeltagare

"Fullt fokus och variation. Relevant och konstuktivt med professionell feedback."

"Nu vet jag hur jag ska göra för att få mer liv och flyt i mina presentationer."

"Det var en märklig känsla att plötsligt längta tills det var min tur att gå upp och presentera något istället för att vilja fly. Hur är det möjligt!?"

 

En kurs för dig som vill ta ytterligare ett par kliv framåt mot tydligare och ännu mer träffsäker kommunikation när du föreläser, presenterar eller utbildar.  Utveckla din förmåga att använda orden, rösten och kroppsspråket som medvetna medel för att ta dig dit du vill. 

 • skaffa dig koll och kontroll över dina presentationer
 • stärk din naturliga auktoritet
 • lär dig bygga och framföra korta berättelser som säljer in dina idéer och får fakta att fästa
 • få bättre koll och kontroll på dina kommunikationsinstrument kroppsspråket och rösten
 • utveckla din personliga talarstil
 • utforma slagkraftigare powerpointbilder
 • öka din självkännedom och få funktionell feedback på dina framföranden

Det här är kursen för dig som har gått vår grundkurs eller likvärdig utbildning och vill lyfta din förmåga att påverka, sälja in idéer och förmedla fakta ytterligare en nivå. Förutom att fräscha upp tidigare kunskaper lägger du till några nya verktyg i din retoriska verktygslåda. Här lär du dig att med hjälp av storytellingtekniker förmedla fakta och formulera engagerande och minnesvärda budskap. Du lär dig mer om ditt kroppsspråk och din röst och hur de kan användas som funktionella instrument för att göra din publik uppmärksam och dig själv trygg i din talarroll. Ännu klokare kommunikation, helt enkelt!


Kursinnehåll:

 • argumentationsteknik
 • corporate storytelling
 • kroppsmedvetenhet
 • röstteknik
 • powerpointdesign
 • presentationer, övningar och framföranden
 • feedback från kursledare och deltagare
 • videoinspelningar och kursdokumentation

KURSTILLFÄLLEN I LUND

5 - 6 december

UPPLÄGG

 • 2 kursdagar
 • en timmes  individuell uppföljning
 • förberedelseenkät
 • närmsta chef-enkät
      (vid förfrågan)
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material

  Kurspris:  11 900 kr ex moms

   MAX 6 KURSDELTAGARE

 

ÖVERTYGA I LEDArrollen

öka din genomslagskraft och bli
en ännu bättre ledare

Det här är en mycket praktisk och individanpassad kurs för dig som leder andra och vill utveckla din förmåga att interagera, argumentera och uttrycka dig övertygande med ord, röst och kroppsspråk. Kommunicera klokt och få andra att vilja följa dig!

 • identifiera och utveckla dina kommunikativa styrkor
 • plocka fram din positiva pondus
 • skapa förtroende och bygg tillit i din ledarroll
 • formulera och leverera budskap som skapar motivation och mening
 • använd kroppsspråket till din fördel och förstå andras bättre
 • utveckla rösten så den hörs och får genomslag
 • tala kraftspråk och undvik språkskräp
 • argumentera tydligt och övertygande 
 • hantera invändningar och besvärliga beteenden 
 • förmedla närvaro och fokusera din energi
 • nå hela vägen fram - även till dem som inte tänker som du
 • bryt intrampade vanor mot nya framgångsrika beteenden

Det finns många modeller för ledarskap men bara ett sätt att leda - att kommunicera. Den här kursen ger dig användbara insikter om intrycket du gör och om uttrycken du kan använda för att få med dig människor på det du vill genomföra. Du får tillgång till en praktisk retorisk verktygslåda, byggd på tusenårig vetenskap, modern kommunikationsforskning och kursledarens gedigna erfarenhet.

Innan kursen genomför du en beteendeanalys, Extended DISC personprofil. Med den som diskussionsunderlag träffas vi för att prata om din kommunikationsstil och identifierar vad du behöver och vill utveckla.

En vital del av kursen utgörs av det personliga case du liksom de andra kursdeltagarna förbereder, framför och använder som träningsmaterial; en specifikt utmanande situation du vill bli bättre på att hantera i din ledarroll. Under kursdagarna kommer du möta människor från olika branscher. På Retorikbyrån tror vi på dynamiken, möjligheterna och lärandet som uppstår när människor med olika erfarenheter möts. Välkommen du med!

Efter kursen, när du hunnit pröva det du lärt dig i vardagen, träffas vi igen för en timmes uppföljning och fördjupad feedback.
Klok kommunikation, helt enkelt!

Vill du veta mer om kursen, maila eller slå en signal!

KURSTILLFÄLLEN I LUND

  7 -  8  oktober + halvdag
30 - 31 januari  + halvdag


(halvdagens datum bestäms gemensamt av gruppen)

UPPLÄGG

 • Extended DISC Personprofil med  individuell återkoppling
 • Två heldagars samt en halvdags kurs 
 • Individuell feedback via telefon mellan dag 2-3
 • Individuell uppföljning 
 • Lunch och fikor
 • Kursdokumentation
 • Filmat material

Kurspris:  14 700 kr ex moms
   
MAX 6 KURSDELTAGARE
  

Ur kursinnehållet

 • Argumentationsteknik
 • Storytelling 
 • Röstteknik
 • Kroppsspråk
 • Dialog och samtal
 • Effektiva förberedelser
 • Språk och ordval
 • Bemötande
 • Leda meningsfulla möten 

Använd rösten rätt

en heldags workhop om vad du kan göra för din röst och vad din röst kan göra för dig.

Skaffa dig en röst som hörs, håller och övertygar – en röst som andra vill lyssna till och som du trivs med själv. Tips, träning och insikter för att utveckla rösten till en smidig budbärare.  Och du har roligt under tiden!

 • få bättre kontroll över din röst
 • känn dig mer bekväm när du talar
 • etablera förtroende med hjälp av rösten
 • lär känna hur ditt röstinstrument fungerar
 • tala med större känsla och engagemang
 • tala tydligt så folk lyssnar på vad du säger
 • finn din funktionella talandning
 • upptäck din rösts dolda resurser

Sättet du använder din röst på är till största delen inlärt, alltså går den att utveckla. Under den här dagen får du verktyg för att börja skaffa dig nya funktionella röstvanor. Och du kommer att ha roligt under tiden! Klok kommunikation, helt enkelt.

Kursinnehåll: 

 • individuell röstanalys
 • avspänning och kroppsmedvetenhet
 • kroppshållning 
 • talandningsteknik
 • röstteknik, grunderna
 • artikulation och tydlighet
 • rösttuttrycken - betoning, pausering, intonation, tempo 
 • övertygande tal - rösten uttrycksmöjligheter
 • relationen kroppsspråk och röst


Din röst är ett sublimt medel för kommunikation, ett ovärderligt arbetsredskap och en uttrycksfull del av din personlighet - din röst liknar ingen annans. Tag hand om de möjligheterna.
 

KURSTILLFÄLLEN LUND

26 april
14 oktober


KURSUPPLÄGG

 • 1 heldags workshop
 • Individuell röstanalys
 • 1 timmes uppföljande individuell röstcoachning
 • lunch och fika
 • röstträningsprogram, i tryck och ljudfil
 

Kurspris:  5 200 kr ex moms
   

presenting and convincing 1.0

Two days public training in presentation skills and practical rhetorics providing you with useful tools, practical training, and effective feedback. Master the art of presenting and get your messages across to the audience!

 • prepare, formulate and deliver successful presentations
 • communicate with clarity and conviction
 • become confident and engaging when presenting
 • capture the listeners' attention and interest
 • streamline your preparations
 • design clear and attractive presentations
 • convey facts comprehensively
 • gain insight into how you are perceived by others
 • use your body language to your advantage


Being able to convey your messages in a clear and appealing way is a key success factor whether you're conveying information or pitching ideas. During this course you will learn how to plan well structured presentations and express yourself - through your words, your voice and your body language - in a compelling and confident way. Presentation skills is much more than powerpoint. 


Course Content:

 • basic rhetorical strategies
 • effective preparations
 • framing and structuring a presentation
 • making strong introductions
 • create trust and connect with the audience
 • body language
 • speech and articulation
 • technical aids - pitfalls and opportunities
 • presentations and performances
 • feedback
 • video recordings and documentation

COURSE DATE, LUND

Pendling date, please contact us for further information.
 

 • 2 days training
 • one hour individual following-up
 • preparation questionnaire
 • lunch och refreshments
 • documentation
 • recorded material

  Investment:  11 900 kr ex VAT

   MAX 6 PARTICIPANTS

 

PREVIOUS PARTICIPANTS

" Realizations have showered down on me. Now I know what to focus on to make my presentations more vivid and flowing. "
 
 " I am impressed with the ability to attend to every participant’s specific needs and the commitment to our progress."
 
" Full focus and variation. It is very good that exercises are the main part, adding theoretical elements where it fits naturally.”

Du har väl inte missat att kolla in bloggen för mer nyheter från retorikbyrån Susanne Hedin & co?!

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Ideon i Lund.