ÖPPNA KURSER

kommunicera ännu klokare,
boka en kursplats.

Sedan flera år tillbaka arrangerar vi öppna kurser i våra egna lokaler på Medicon Village i Lund. På dem möts deltagare från alla möjliga branscher - vi vet vilka möjligheter som uppstår när människor med olika erfarenheter möts.  Välkommen du med.

Nästa kurs:
21-22 nov i Lund

PRESENTERA
& PÅVERKA

EN UTBILDNING FÖR tydligA, trygGA och träffsäkRA PRESENTATIONER

Två dagars utbildning i presentationsteknik med konkreta verktyg, praktisk kunskap och effektiv presentationsträning som gör det enklare och roligare för dig att tala och för publiken att lyssna. Klok kommunikation helt enkelt.

BEHÅLLNING

 • En verktygslåda från planeringen till publikmötet
 • Tydlighet och  
 • Dynamik och bättre flyt 
 • Bättre koll och kontroll på kroppsspråk och framförande
 • Ökad närvaro och publikkontakt
 • Tryggare, gladare och starkare som presentatör
 • Inspiration och idéer inför dina kommande presentationer

OM UTBILDNINGEN

Att hålla presentationer är för många en del av arbetet. Några gör det ofta, andra mer sällan. Några känner stor entusiasm inför uppgiften, andra mindre. Vilken kategori du än tillhör är det här en kurs för dig.

Oavsett om du ska presentera inför hundratals främlingar på en konferens, för kollegorna på jobbet eller framför en grupp presumtiva kunder får du kunskaper och träning som stärker din förmåga att fånga och behålla publikens intresse och gör dig säkrare i din talarroll. Vad du säger är viktigt - hur du säger det bestämmer resultatet. På den här kursen lär du dig att strukturera, formulera och leverera dina budskap med engagemang och precision med hjälp av ord , röst, kroppsspråk och visuella verktyg.. Effektiva presentationer kräver mer än prat till powerpoint.  Välkommen.

UR KURSINNEHÅLLET

 • retoriska strategier
 • smarta förberedelser
 • struktur och röda trådar
 • tydliga och tändande budskap
 • från komplexa fakta till konkreta budskap
 • att inspirera och engagera
 • närvaro och publikkontakt
 • kroppsspråket och framförandet
 • tydligt och varierat tal
 • visuella hjälpmedel
 • individuella presentationer och övningar
 • feedback från kursledare och deltagare
 • videoinspelning och dokumentation

KURSPROCESS

Förberedande självscanning  och uppföljande individuell coaching
Innan kursen kartlägger vi ditt nuläge och definierar dina kursmål. Du förbereder en kortare presentation som du jobbar med under kursdagarna.
Under kursen varvar vi genomgångar av metoder och verktyg, övningar och kortare framföranden med presentationer, feedback och erfarenhetsutbyten. Utbildningen sker i en grupp med max 6 deltagare för att kunna individanpassa på bästa sätt. 
Efter kursen, när du hunnit praktisera dina nya färdigheter, träffar du  kursledaren för en uppföljande timmes coaching. Varmt välkommen!

målgrupp

Utbildningen passar dig som har viss vana av att presentera för små eller stora grupper, internt eller externt och oavsett bransch.  Alla kan bara bli bättre.

- 2 heldagars kurs 
- 1 timmes uppföljande individuell coaching
- Förberedande självanalys
- Kursdokumentation
- Lunch och fika 
- Videoinspelningar
- MAX 6 deltagare

Datum: 21 - 22 november
                 2 - 3 mars
Plats:     Medicon Village, Lund
Pris:       12 900 SEK + moms

COACHING för ledare

En utbildning för dig som vill hjälpa andra att växa

Nästa kursstart:
26 /1  i Lund

Det här är en utbildning för dig som vill stärka ditt ledarskap, utveckla kommunikationsförmågan och lära dig grunderna i hur du med coaching som verktyg kan hjälpa andra och dig själv att utvecklas och växa.

BEHÅLLNING

 • Konkreta coachingverktyg att använda i den dagliga verksamheten
 • Personlig och professionell utveckling
 • Nya insikter, fördjupad kunskap och stärkt självförtroende i rollen som coachande ledare
 • Bättre koll och kontroll på språkets roll i samtalet, både det verbala och allt som inte uttrycks med ord
 • Ökad förmåga i att använda coaching som ett redskap och ett förhållningssätt i ditt ledarskap

OM utbildningen

Coaching för ledare är en praktisk utbildning i coaching för dig som leder andra och vill skapa goda förutsättningar för varje individ att trivas, prestera och leverera på topp. Under två heldagar med träning, individuell coaching och återkoppling däremellan, lär du dig grunderna i hur du använder coaching som ett effektivt verktyg för att stötta och vägleda andra.
 
Utbildningen bygger på aktivt deltagande både under själva utbildningsdagarna och tiden däremellan. Den är upplagd i sex steg som spänner över en månad.

UR KURSINNEHÅLLET

 • Coachingens grunder i teori och praktik
 • Coachingmodeller och tekniker
 • Mål- och resultatfokus
 • Att komma till handling
 • Att förändra beteenden och attityder
 • Olika kommunikationsmönster
 • Språkets och kroppsspråket  nyanser
 • Aktivt lyssnande
 • Effektiva frågor
 • Coachingprocessen

MÅLGRUPP

Utbildningen passar både dig som är ny i rollen som ledare och aldrig tidigare har coachat och dig som har vana av coaching och vill fräscha upp kunskaperna och utveckla färdigheterna.  

INFORMATION

- 2 heldagars kurs 
- Webinar, 2 timmar
- 45 minuters individuell coaching
- Förberedande självanalys
- Kursdokumentation
- Lunch och fika 

Datum: 
>> 15/11 + 15/12 heldag + 29/11 webbinar
>> 26/1 + 16/2  heldag + 6/2 webbinar
Plats:     Medicon Village, Lund
Pris:       13 500 SEK + moms

öka din genomslagskraft

övertyga i dina möten och samtal

Nästa kurstillfälle:
10-11 nov i Lund

En utbildning för dig som vill stärka din kommunikationskraft och förmåga att påverka under dina professionella möten och samtal.

BEHÅLLNING

 • Ta plats med naturlig auktoritet 
 • Säkrare och tydligare kommunikation i möten och samtal
 • Formulera dig klart och konkret
 • Argumentera och få igenom dina idéer
 • Ökad självinsikt om din kommunikation och tydligare   r andra uppfattar dig och metoder för att uppfattas som du själv vill
 • Använd kroppsspråket till din fördel och ta in andras kroppsspråk bättre
 • Kommunicera med människor som inte är som du
 • Använd kraften i ditt kroppsspråk och din rösts resurser
 • Kommunicera med kurage, lyhördhet och självförtroende

OM UTBILDNINGEN

Händer det att du har möten som du önskar du kunde göra om? Samtal där du inte får tillräcklig respons på dina idéer, möten som inte leder till önskat resultat? Människan är ett vanedjur och vi kommunicerar på det sätt som är naturligt för oss, i vissa möten kan dock det sättet visa sig vara mindre effektivt. Det finns fler sätt. Bakom ditt bästa beteende döljer sig andra möjligheter.

På den här mycket praktiska kursen upptäcker och utvecklar du dina starka sidor och dem du ännu inte använt fullt ut. Du lär dig använda orden, rösten och kroppsspråket mer medvetet som verktyg för givande samtal och positiv påverkan. Vi jobbar med retoriska verktyg och tränar olika kommunikationstekniker.

Kursen hjälper dig att upptäcka och bryta invanda mönster, och ger dig insikter och verktyg som tar dig framåt på vägen mot att vara dig själv när du är som bäst. Klok kommunikation, helt enkelt.

PROCESS

Innan kursen gör du en beteendeanalys med hjälp av en Extended DISC personprofil. Under ett coachande samtal med kursledaren och med personprofilen som diskussionsunderlag, fokuserar du på ditt nuläge och ditt kursmål.  

Under kursdagarna - i en grupp med max 6 deltagare - går vi igenom och praktiserar metoder och verktyg.  Alla deltagare använder ett individuellt case, ett utmanande möte eller samtal, som träningsmaterial och får feedback och råd för hur kommunikationen kan utvecklas och stärkas. 

Efter kursen träffar du kursledaren igen för en timmes uppföljande coaching.

KURSINNEHÅLL

 • Skapa förtroende och bygga tillit
 • Aktivt lyssnande, samtal och dialog
 • Kliv fram och tag plats
 • Kliv ett steg bakåt och lyssna
 • Argumentationsteknik 
 • Kroppsspråkets kraft 
 • Röstens dynamik och tydlighet
 • Hantera utmanande samtal och besvärliga beteenden 
 • Feedback och personligt riktade tips för din kommunikation
 • DISC-personprofil med 1 timmes återkoppling och samtal
 • 1 timmes uppföljande individuell coaching 

INFORMATION

- 2 heldagars kurs 
- DISC personprofil
- 1 timmes återkoppling och samtal på DISCen
- 1 timmes uppföljande individuell coaching
- Förberedande självanalys
- Kursdokumentation
- Lunch och fika 
- Videoinspelningar
- MAX 6 deltagare

Datum:  10 - 11 /11 
Plats:     Medicon Village, Lund
Pris:       14 500 SEK + moms

ENDAST 6 DELTAGARE

>>ta steget och Kontakta oss

Vill du boka en öppen kurs för din verksamhet, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig  eller vill du träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Medicon Village i Lund.