ibland kommer det inte ut som man tänkt   

träna! boka en plats på någon av våra öppna kurser

I vår studio på Medicon Village har vi kontinuerligt öppna kurser där du kan boka plats för dig själv eller dina medarbetare. På dem träffar du deltagare från andra branscher än din egen. Vi tror på dynamiken, möjligheterna och lärandet som uppstår när människor med olika erfarenheter och kunskaper möts. Välkommen du med!

öka din genomslagskraft

En mycket praktisk och individanpassad retorikkurs för dig som vill  övertyga bättre vid dina professionella möten och samtal. 

 • få koll på din kommunikation hur du uppfattas av andra
 • kliv fram, tag plats och stå kvar
 • kom till saken med tyngd och tydlighet
 • uttryck dig klart och konstruktivt 
 • vässa argumenten 
 • plocka fram din pondus utan att framstå som dominant
 • tala så andra lyssnar med uppmärksamhet
 • använd kroppsspråket till din fördel
 • hantera härskartekniker
 • kliv utanför din komfortzon, bli en modigare kommunikatör  
 

Det här är en kurs för dig som vill stärka din kommunikation och positiva pondus för att bättre få igenom dina tankar och ideér. Du lär dig strategier för hur du uttrycker dig effektivt och gör intryck som lämnar avtryck. Kursen hjälper dig att identifiera och bryta invanda mönster och ger dig insikter och verktyg som tar dig framåt på vägen mot att vara dig själv när du är som bäst.

Under två dagar får du ta del av och träna på retoriska tekniker och på en för dig utmanande situation i vilken du vill öka din genomslags-kraft. Som en förberedelse gör du en beteendeanalys, Extended DISC personprofil. Med den som underlag träffas vi för att prata om din kommunikationsstil och om vad du vill och behöver utveckla. Någon tid efter kursen när du hunnit praktisera det du lärt dig, träffas vi igen för en timmes individuell återkoppling.

  
För att ge tillräcklig plats åt träning och personlig feedback är deltagarantalet begränsat till 6 personer.

Vill du veta mer? Kontakta oss så får du det!

KURSTILLFÄLLEN I LUND
 

     5 - 6 mars
     12 - 13 maj

 • 2 kursdagar
 • Extended DISC Personprofil 
 • 1 tim ind. återkoppling på DISC-profilen innan kursen
 • 1 tim indiv. kursuppföljning
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material

Kurspris:  13 700 kr ex moms
   
MAX 6 KURSDELTAGARE

kursdeltagarröster

"Suveränt! Engagerande, kunnigt, uppmuntrande och flexibelt.Nu har jag verktyg för att plocka fram det bästa av mig själv."

"Ödmjukt och följsamt med rak, ärlig feedback och handfasta tips som direkt går att använda i min yrkesroll."

presentera och övertyga

En kurs i presentationsteknik och praktisk retorik som gör dig tydligare, säkrare och mer inspirerande att lyssna till.

 • känn dig säkrare och gladare i talarrollen 
 • väck och behåll publikens uppmärksamhet 
 • förmedla fakta begripligt  
 • utforma slagkraftiga presentationer 
 • effektivisera dina förberedelser
 • använd kroppsspråket till din fördel
 • få folk att lyssna och engageras
 • tala så du hörs och syns
 • lär dig retoriska knep för att övertyga

Vare sig du vill sälja in idéer eller förmedla information, behöver du kommunicera tydligt och tilltalande med allt du gör och säger. Både ordval, röst, kroppsspråk och visuella hjälpmedel spelar roll för resultatet. Presentationsteknik är mer än prat till powerpoint.

På den här kursen får du verktyg, träning och rikligt med utvecklande feedback - inte bara på vad du behöver förändra, utan ännu mer på hur du ska göra för att lyckas.

Under de här två dagarna har du möjlighet att skaffa dig kunskap och öva upp förmågan att nå hela vägen fram med dina budskap.
  
För att ge tillräcklig plats åt allas individuella utveckling är deltagarantalet begränsat till 6 personer.

Vill du veta mer? Kontakta oss för information!

KURSTILLFÄLLEN I LUND

6 -7 februari
2 - 3 april


UPPLÄGG

 • 2 kursdagar
 • 1 timmes individuell upp-följande talarcoachning
 • lunch och fika
 • dokumentation
 • filmat material
Kurspris:  11 900 kr ex moms

MAX 6 KURSDELTAGARE

 kursdeltagarröster

"Fullt fokus och variation. Relevant och konstuktivt med professionell feedback."

"Nu vet jag hur jag ska göra för att få mer liv och flyt i mina presentationer."

"Det var en märklig känsla att plötsligt längta tills det var min tur att gå upp och presentera något istället för att vilja fly. Hur är det möjligt!?"

 

ÖVERTYGA I LEDArrollen

En praktisk, hands-on och individanpassad kurs för dig som vill skaffa nya strategier för framgångsrik kommunikation i din roll som ledare.

 • utveckla dina kommunikativa styrkor
 • stärk din naturliga auktoritet
 • inspirera och engagera
 • väck motivation och mening
 • använd ditt kroppsspråk till din fördel och förstå andras bättre
 • tala så rösten hörs och får genomslag
 • argumentera övertygande 
 • få dina budskap att fastna
 • hantera besvärliga beteenden 
 • byt ut gamla vanor mot nya framgångsrika beteenden

Att kunna kommunicera klokt och effektivt, också med dem som inte tänker som du, är en framgångsfaktor i rollen som ledare. Den här kursen ger dig både en retorisk verktygslåda och praktisk träning som hjälper dig att lyckas.

Under kursdagarna jobbar vi med individuellt utformade träningscase, vilka blir utgångspunkt för de modeller och retoriska tekniker vi går igenom och direkt praktiserar i olika övningar. Du får insikter om intrycket du gör och kunskap om uttryck du kan använda för att kommunicera mer effektivt. 

Innan kursdagarna genomför du en beteendeanalys, Extended DISC personprofil . Med den som diskussionsunderlag träffas vi för ett enskilt samtal om din ledar- och beteendestil och om vilka områden du behöver och vill utveckla. När du hunnit praktisera det du lärt dig träffas vi för ytterligare en halvdags workshop samt en timmes individuell återkoppling.
 
"Övertyga i ledarrollen" ger dig rikligt med personligt riktade råd och konstruktiv feedback, inte bara på vad du behöver förändra utan också för hur du faktiskt och praktiskt kan göra för att få andra att vilja följa dig. Klok kommunikation, helt enkelt.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

KURSTILLFÄLLEN 

30 - 31 januari  + halvdag
12 - 13 maj + halvdag

(halvdagens datum bestäms gemensamt av gruppen)

UPPLÄGG

 • Extended DISC Personprofil med  individuell återkoppling
 • Två heldagars kurs
 • En halvdags workshop 
 • Individuell feedback via telefon mellan dag 2-3
 • Individuell uppföljning 
 • Lunch 
 • Kursdokumentation
 • Videoinspelningar av dina framföranden

Kurspris:  14 700 kr ex moms
   
MAX 6 KURSDELTAGARE
  

Använd rösten rätt

en halvdags workhop om vad du kan göra för din röst och vad din röst kan göra för dig.

Skaffa dig en röst som hörs, håller och övertygar – en röst som andra vill lyssna till och som du trivs med själv. Tips, träning och insikter för att utveckla rösten till en smidig budbärare.  Och du har roligt under tiden!

 • få bättre kontroll över din röst
 • känn dig mer bekväm när du talar
 • etablera förtroende med hjälp av rösten
 • lär känna hur ditt röstinstrument fungerar
 • tala med större känsla och engagemang
 • tala tydligt så folk lyssnar på vad du säger
 • finn din funktionella talandning
 • upptäck din rösts dolda resurser

Sättet du använder din röst på är till största delen inlärt, alltså går den att utveckla. Under den här workshopen får du verktyg för att börja skaffa dig nya funktionella röstvanor. Klok kommunikation, helt enkelt.

Kursinnehåll: 

 • individuell röstanalys
 • avspänning och kroppsmedvetenhet
 • kroppshållning 
 • talandningsteknik
 • röstteknik, grunderna
 • artikulation och tydlighet
 • rösttuttrycken - betoning, pausering, intonation, tempo 
 • övertygande tal - rösten uttrycksmöjligheter
 • relationen kroppsspråk och röst


Din röst är ett sublimt medel för kommunikation, ett ovärderligt arbetsredskap och en uttrycksfull del av din personlighet - din röst liknar ingen annans. Tag hand om de möjligheterna.
 

KURSTILLFÄLLEN LUND

NY RÖSTKURS - Kommer inom kort!

KURSUPPLÄGG

 • 1 heldags workshop
 • Individuell röstanalys
 • 1 timmes uppföljande individuell röstcoachning
 • lunch och fika
 • röstträningsprogram, i tryck och ljudfil
 

Kurspris:  5 200 kr ex moms
   

presenting and convincing 1.0

Two days public training in presentation skills and practical rhetorics providing you with useful tools, practical training, and effective feedback. Master the art of presenting and get your messages across to the audience!

 • prepare, formulate and deliver successful presentations
 • communicate with clarity and conviction
 • become confident and engaging when presenting
 • capture the listeners' attention and interest
 • streamline your preparations
 • design clear and attractive presentations
 • convey facts comprehensively
 • gain insight into how you are perceived by others
 • use your body language to your advantage


Being able to convey your messages in a clear and appealing way is a key success factor whether you're conveying information or pitching ideas. During this course you will learn how to plan well structured presentations and express yourself - through your words, your voice and your body language - in a compelling and confident way. Presentation skills is much more than powerpoint. 


Course Content:

 • basic rhetorical strategies
 • effective preparations
 • framing and structuring a presentation
 • making strong introductions
 • create trust and connect with the audience
 • body language
 • speech and articulation
 • technical aids - pitfalls and opportunities
 • presentations and performances
 • feedback
 • video recordings and documentation

COURSE DATE, LUND

Pendling date, please contact us for further information.
 

 • 2 days training
 • one hour individual following-up
 • preparation questionnaire
 • lunch och refreshments
 • documentation
 • recorded material

  Investment:  11 900 kr ex VAT

   MAX 6 PARTICIPANTS

 

PREVIOUS PARTICIPANTS

" Realizations have showered down on me. Now I know what to focus on to make my presentations more vivid and flowing. "
 
 " I am impressed with the ability to attend to every participant’s specific needs and the commitment to our progress."
 
" Full focus and variation. It is very good that exercises are the main part, adding theoretical elements where it fits naturally.”

Du har väl inte missat att kolla in bloggen för mer nyheter från retorikbyrån Susanne Hedin & co?!

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Medicon Village i Lund.