ta dig ton på en öppen KURS

I vår snygga studio på Medicon Village i Lund har vi kontinuerligt öppna kurser där du kan boka enstaka platser. Här finns det stor chans att träffa kursdeltagare från andra håll och branscher! Vi tror på möjligheterna som uppstår när människor med olika erfarenheter möts. Välkommen du med! 

Kan du inte datumen som anges, hör av dig så finner vi en annan lösning. 

Plocka fram din positiva pondus och argumentera med genomslag.

Det här är kursen för dig som vill öka genomslagskraften i dina professionella möten och samtal. Du lär dig att kommunicera smidigare, argumentera övertygande och ta plats med naturlig auktoritet.

 Att kommunicera framgångsrikt handlar om att bemöta andra så de känner sig bekväma. För det krävs lyhördhet och nyfikenhet. Att kommunicera med syfte att påverka handlar om samma sak, men du behöver dessutom finna argument som biter och få dem du vänder dig till att vilja lyssna. Medvetenhet, metod och mod - det är vad den här kursen handlar om.


medvetenhet
Du får bättre koll på ditt eget beteende och hur det påverkar andra. Du får hjälp att bryta verkningslösa vanor, att använda dina styrkor mer medvetet och utveckla sidor du sällan använder. Du lär dig mer om andra beteendestilar och hur du kan anpassa din kommunikation utifrån dem.

metod 
Du lär dig att använda en uppsättning retoriska verktyg, metoder och tekniker för bland annat argumentation, röst och kroppsspråk. Du inspireras och lär dig av saker som fungerar för andra. Du hittar uttrycken som gör intryck och lämnar avtryck.

mod
Du utökar din komfortzon. Om du fortsätter att göra som du alltid har gjort, kommer resultatet fortsätta vara likadant oavsett om du extrovert eller introvert, faktainriktad eller känslostyrd. Det som gör skillnad är att du har viljan att kliva utanför ditt invanda beteende och testa nya vägar till framgång.

För mer information om kursupplägget - kontakta oss 

 Kommunicera med kurage
 Använd din naturliga auktoritet
 Öka självinsikten 
 Toppa självförtroendet
 Få koll på hur du uppfattas 
♦ Bemöt dem som inte är som du 
 Kliv fram, ta plats, stå kvar
 Kliv bakåt, var tyst och lyssna
 Sätt själv bilden av dig själv
♦ Skapa förtroende och bygg tillit
 Till saken med tyngd & tydlighet
♦ Argumentera övertygande
 Språka konstruktiv & konkret
 Hantera härskartekniker
 Mobilisera ditt kroppsspråk 
 Använd rösten dynamiskt 
♦ Var dig själv, fast bättre!

  DATUM:  3 - 4 februari
  PLATS:     Lund 
  PRIS:       14 500:-  ex moms                                  
#2 kursdagar  #DISC Personprofil + 70 minuter återkoppling #1 timmes uppföljande coaching Lunch & fika Dokumentation och inspelat material   

Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint. 

Det här är kursen för dig som vill förmedla fakta begripligt, lyfta fram essensen i ditt budskap och leverera dina presentationer med övertygelse och precision. 

Att kunna förmedla information och föra fram idéer på ett övertygande sätt är en framgångsfaktor både vid interna och externa möten. Oavsett om du ska presentera forskningsresultat, attrahera investerare eller sälja klimatsmarta hus behöver du uttrycka dig tydligt och engagerande med allt du gör och säger. Det krävs mer än powerpoint för att övertyga

På den här mycket praktiska 2-dagarskursen rustar du dig med smarta, enkla verktyg och användbara kunskaper om hur du utformar smarta upplägg och formulerar klara budskap. Du får  praktisk träning i att uttrycka dig konstruktivt med hjälp av ord,  kroppsspråk, röst och visuella hjälpmedel. 

Kursen omfattar flera individuella övningar och rikligt med feedback 
som hjälper dig att framföra dina kommande presentationer med övertygelse och precision. Inte minst kommer du kunna känna dig både tryggare och gladare i din roll som talare. Klok kommunikation, helt enkelt.  Välkommen.

För mer information om kursupplägget - kontakta oss 

 Ditt retoriska mindset
 Smarta förberedelser
 Skapa förtroende och välvilja
 Effektiva inledningar
 Strukturen och röda tråden
Argumentationsteknik
 Förmedla fakta som fastnar
 Inspirera och engagera
 Närvaron och publikkontakten
 Kroppsspråket och framförandet
 Talet och tydligheten  
 Powerpoint på publikens villkor

DATUM:  9 - 10 december
                 10 - 11 februari
PLATS:     Lund 
PRIS:        12 500:-  ex moms                                  
#2 kursdagar  #Förberedande självskattning  #1 timmes uppföljande coaching   
#Dokumentation och inspelat material  Lunch & fika 

Tag kontroll över din kommunikation 

Det här är en praktisk, hands-on och individanpassad retorikkurs för dig som leder andra och vill få bättre koll och kontroll på din kommunikation.

Kursen ger dig insikter, redskap och metoder som hjälper dig att uttrycka dig effektivt och övertygande med ord, röst och kroppsspråk. Du får kunskaper och träning i att bygga budskap, presentera idéer och föra samtal som når hela vägen fram.Kursen för dig som leder och vill få dem du möter att känna motivation och mening. Lär dig använda kommunikation som ett strategiskt verktyg för ett mer inspirerande ledarskap.

Att leda med värderingar, mål och visioner sägs vara nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap. Men hur får man andra att känna entusiasm för budgetar, KPI-er och analyser? Hur gör man för att få alla att dra mot samma mål? Det finns ingenting som är tråkigt i sig, det finns bara tråkiga och oinspirerande sätt att prata om saker  på. Med ett mer retoriskt mindset kan du omvandla abstrakt information till motiverande och meningsfulla budskap.

"Kommunicera klokt i ledarrollen" ger dig konstruktiv kommunikationsträning och en retorisk verktygslåda som hjälper dig att interagera effektivt, även med dem som inte tänker som du. Du får insikter om intrycket du gör, rikligt med utvecklanded feedback och personligt riktade råd. 

Under kursdagarna jobbar varje deltagare med ett eget träningscase - en situation du tycker är utmanande och vill bli bättre på att hantera. Ditt och de andra ledarnas case utgör en grund för de verktyg och metoder som vi går igenom, diskuterar och tränar under kursdagarna. Innan kursen träffas vi one-to one för att kartlägga din nuvarande kommunikation och efter kursen ses vi igen för att följa upp.

Lär dig hur du bygger och levererar dina budskap så de blir tydliga och betydelsefulla. Du får kunskap och träning i att använda orden, rösten och kroppsspråket mer konstruktivt - så din närvaro och ditt lyssnande stärks, din naturliga auktoritet ökar och din förmåga att entusiasmera och inspirera utvecklas.  

Allt du gör och säger får en innebörd för de du möter, både orden och allt det som blir sagt utan ord. Oavsett om du ska informera, argumentera eller föra coachande samtal blir kommunikationen mer effektiv när du har koll och kontroll på den. På den här kursen lär du dig hur du ska göra.

Det finns ju egentligen ingenting som är tråkigt i sig. Det finns bara tråkiga och oinspirerande sätt att tala om det på. 

För mer information - kontakta oss 

Tala och inspirera
 Plocka fram din positiva pondus
 Närvaron och det aktiva lyssnandet
 Självinsikten och självförtroendet
Få bättre koll på hur du uppfattas
Använd ditt kommunikationskapital
 Skapa tillit och fyll på förtroendet
 Storytelling som ledarverktyg 
  Argumentation och budskapsbygge
 Språka tydligt och konstruktivt 
 Utnyttja ditt ickeverbala språk
Träna på ett personlig träningscase

DATUM: 10 - 11 mars
PLATS:    Lund
PRIS:       15 500 kr ex moms. 
                              
2 dagar # 1,5 tim individuellt samtal med DISC ledarprofil som underlag # 1 tim uppföljande coaching  #Lunch & fika  # Dokumentation, videoinspelningar

 Tala med större känsla och engagemang

Tänd gnistan! Inspirera och vinn din publik

Karisma är något högst konkret och verkligt - det hos dig som andra ser, hör och känner. När du brinner för ditt budskap och har lusten att berätta. När det finns ett balanserat samspel mellan dina ord, din röst, ditt kroppsspråk och din publik.

Karisma är inte något magiskt och ogreppbart, det är noggrann och inspirerande kommunikation.


Under en intensiv heldag riktar vi strålkastarljuset på vårt äldsta och i särklass bästa instrument för påverkan; det mänskliga språket - orden, kroppsspråket och rösten. Vi använder teatermetoder, retoriska verktyg, röstövningar, tekniker från storytelling och Ted Talks. Vi lockar fram dina kommunikativa resurser och hjälper dig utveckla ditt talarinstrument. Genom roliga och utmanande övningar lär du dig hur du utifrån din egen personlighet och med dig själv som enda hjälpmedel, fångar publikens intresse och får dina budskap att landa och fastna. 

En kurs för dig som gillar att tala och vill göra det med ännu större känsla, engagemang och framgång. Klok kommunikation, helt enkelt. Välkommen.

För mer information om kursupplägget - kontakta oss 

 Öka scennärvaron  
 Utnyttja kraften i ditt kroppsspråk
 Röstens dynamik 
Tal och tydlighet
♦ Från faktafyllt till meningsfullt
Berättarteknik och Storytelling
♦ Decimera språkskräpet
♦ Maximera kraftspråket
♦ Använd kroppsspråket
♦ Improvisation och kreativitet
 Andningsteknik och avspänning
♦ Grundläggande röstteknik
 Publikkontakten
♦ Att våga och vilja
♦ Det personliga tilltalet

DATUM:    8 mars 
PLATS:       Lund                                      PRIS           6 100:-  ex moms    

# 1 dags Boot Camp  # För-
beredande självskattning  
1 timmes talarcoaching  Dokumentation och videoinspelat material  Lunch & fika 

ta steget och Kontakta oss

Vill du boka en öppen kurs för din verksamhet, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig  eller vill du träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Medicon Village i Lund.