boka en kursplats!


 

Förutom företagsinterna utbildningar arrangerar vi "öppna kurser" i vår studio i Lund, där du som vill kan boka kursplats. På dem träffas deltagare från skilda håll och branscher, vi vet vilka möjligheter som uppstår när människor med olika erfarenheter möts. Välkommen du med! 

presentera
och övertyga

formulera och leverera tydliga och träffsäkra budskap

 2 dagars träning för dig som vill

 • gå en rolig och seriös kurs med mycket träning, feedback och personliga råd 
 • få nya användbara presentationsverktyg och öva på hur du använder dem
 • känna dig säker, positiv och bekväm framför publiken
 • formulera relevanta, tydliga och meningsfulla budskap 
 • förmedla komplexa fakta begripligt 
 • ha koll och kontroll på hur du uttrycker dig med ord, röst och kroppsspråk
 • lära dig framgångsfaktorerna för en lyckad presentation
 • känna tillförsikt inför dina kommande presentationer

Oavsett om du ska presentera fakta, idéer eller produkter behöver både budskapet och sättet du förmedlar det på vara enkelt att ta till sig och väcka publikens intresse. Vad du säger är viktigt - hur du säger det bestämmer resultatet. Påverkan kräver mer än prat till powerpoint.

På den här kursen lär du dig att strukturera, formulera och leverera dina presentationer med engagemang och precision. Du får rikligt med utvecklande feedback, träffsäkra råd och - inte minst -  effektiv träning i hur du ska använda dig av dem!  Klok kommunikation, helt enkelt. 

KURSINNEHÅLL
 • Retoriska medel för påverkan
 • Effektiva förberedelser
 • Tydliga och tändande budskap
 • Argumentationsteknik
 • Inledning, röda tråden, avslutning
 • Använda kroppsspråket till din och budskapets fördel
 • Röstens tydlighet och variation
 • Närvaro, förtroende och publikkontakt, 
 • Att inspirera och engagera  
 • Visuella presentationsverktyg på publikens villkor
 • Presentationer, videoinspelning 
 • Uppföljande individuell feedback

- 2 heldagars kurs 
- 1 timmes individuell coaching
- Förberedande självanalys
- Kursdokumentation
- Lunch samt fin-fika 
- Videoinspelningar
- MAX 6 deltagare

Datum: 23-24/5
Plats:     Medicon Village, Lund
Pris:       12 500 SEK + moms
 

ÖKA din genomslagskraft

EN KURS FÖR DIG SOM VILL

 • Stärka kommunikationen vid dina professionella möten och samtal
 • Få igenom dina förslag och idéer
 • Ta plats med naturlig auktoritet
 • Fördjupa självinsikten och få bättre koll på hur du uppfattas av andra
 • Kliva fram, ta plats och stå kvar
 • Formulera dig klart och tydligt
 • Sätta bilden av dig själv - innan någon annan gör det
 • Finna och använda kraften i ditt kroppsspråk och röstens resurser
 • Kommunicera med kurage

Det här är en kurs för dig som vill stärka din kommunikation och positiva pondus under dina professionella möten och samtal. Du lär dig strategier för hur du uttrycker dig effektivt med ord, röst och kroppsspråk när intrycket du gör spelar roll för resultatet. Kursen hjälper dig att bryta invanda mönster och ger dig insikter och verktyg som tar dig framåt på vägen mot att vara dig själv när du är som bäst.

Under två dagar får du ta del av olika retoriska tekniker och träna på en för dig utmanande situation som du vill bli bättre på att hantera. Innan kursen genomför du en beteendeprofil, Extended DISC. Med den som underlag träffas vi för analys och samtal om din kommunikation och om vad du vill och behöver utveckla för att nå större genomslagskraft. När du hunnit praktisera det du lärt dig i vardagen träffas vi igen för en timmes individuell coaching.

Varmt välkommen till en utmanande och populär utbildining!

KURSINNEHÅLL
 • Skapa förtroende och bygg tillit
 • Aktivt lyssnande, samtal och dialog
 • Kliv fram och tag plats
 • Kliv bakåt och lyssna
 • Argumentationsteknik 
 • Kroppsspråkets kraft 
 • Röstens dynamik och tydlighet 
 • DISC-personprofil som diskussions-underlag av din beteendestil med 1 timmes individuell återkoppling
 • Hantera utmanande och besvärliga beteenden
 • Individuella träningscase & övningar
 • Uppföljande individuell coaching

Datum:  1 - 2 /6 
Plats:     Medicon Village, Lund
Pris:       14 500 SEK + moms
 

>>ta steget och Kontakta oss

Vill du boka en öppen kurs för din verksamhet, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig  eller vill du träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Medicon Village i Lund.