våra öppna kurser

träna i små grupper och uppnå
stor effekt

I vår retorikstudio i Lund har vi kontinuerligt öppna kurser där du kan boka plats för dig själv eller dina medarbetare. Här träffar du deltagare från skilda branscher - vi tror på dynamiken, möjligheterna och lärandet som uppstår när människor med olika erfarenheter möts. Välkommen du med! 
 

ÖKa din genomslagskraft

En mycket praktisk och individanpassad retorikkurs för dig som vill stärka din positiva pondus och kommunicera med genomslag i dina professionella möten.

Att ta plats på ett naturligt och självklart sätt i diskussioner med kunder och kollegor är en förmåga du har nytta av i arbetslivet. I möten där du möter på motstånd, blir det ännu viktigare. Kanske det beteende du vanligtvis använder, det som känns mest bekvämt för dig, inte visar sig vara den mest framgångsrika strategin?

På den här kursen utvecklar du dina styrkor och provar på nya sätt att kommunicera. Du lär dig strategier för hur du kan uttrycka dig effektivt när intrycket du gör spelar roll för resultatet. Kursen hjälper dig bryta invanda mönster och ger dig insikter och verktyg som tar dig framåt mot att vara dig själv när du är som bäst. 

 • ta kontroll över din kommunikation
 • få koll på hur du uppfattas 
 • skapa förtroende 
 • kliv fram och ta plats eller träd tillbaka och tona ner
 • kom till saken med tyngd och tydlighet
 • argumentera med genomslag
 • använd kroppsspråket till din fördel
 • hantera makt- och härskartekniker
 • kliv utanför din komfortzon och bli en modigare kommunikatör 


Kursupplägg
Innan kursen genomför du en 
Extended DISC- beteendeprofil. Med den som reflektionsunderlag träffas du och kursledaren för ett individuellt samtal om dina styrkor och utvecklingsområden.
Under kursen använder du ett personligt case - en situation i vilken du vill öka din genomslagskraft - som träningsmaterial.  Du får rikligt med feedback och personligt riktade råd.
Efter kursen, när du hunnit praktisera det du lärt dig, träffas vi igen för en timmes individuell coachning. 

 

KURSDATUM    23-24 april, 10-11 november

INVESTERING  14 100 kr ex moms
Priset inkluderar 2 kursdagar, Extended DISC med 1 tim individuell återkoppling, 1 tim talarcoachning, lunch, fika, dokumentation och filmat material
OBS! Vi tar max 6 deltagare per kurs

presentera och övertyga

Presentationsträning och praktisk retorik för dig som vill nå hela vägen fram med dina budskap och känna dig tryggare och gladare i talarrollen.

Oavsett om du presenterar för att informera eller argumentera behöver du kommunicera tydligt och tilltalande med allt du gör och säger. Vår presentationskurs förser dig med retoriska verktyg, praktisk träning och professionell feedback som hjälper dig att effektivt förbereda, formulera och framföra dina budskap. Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint.

 • fånga uppmärksamheten och behåll intresset
 • skapa förtroende redan från start
 • förmedla fakta som fastnar
 • utforma vinnande presentationer 
 • effektivisera dina förberedelser
 • använd kroppsspråket till din fördel
 • få publiken att lyssna och engageras
 • bekanta dig med röstens uttryckmöjligheter
 • lär dig retoriska knep för att övertyga


Kursupplägg
Innan kursen ringar du in dina utvecklingsområden via vår enkät för självanalys samt förbereder en presentation att ha som träningsmaterial under kursdagarna. Under kursen varvas övningar med teori, feedback och olika typer av framföranden. Dina framföranden filmas så att du kan se din utveckling. Efter kursen träffas du och kursledaren för en timmes individuell uppföljning. 
 

KURSDATUM    7-8 maj, 17-18 september

INVESTERING  12 500 kr ex moms
Priset inkluderar 2 kursdagar, 1 timmes individuell talarcoachning, lunch, fika, dokumentation och filmat material
OBS! Vi tar max 6 deltagare per kurs

KOMMUNICERA klokt i ledarrollen

En hands-on och individanpassad retorikkurs för dig som leder och vill motivera andra, skapa bättre dialog och en tydligare kommunikation.

Konsten att få andra att lyssna när du talar, är en viktig ingrediens för ett framgångsrikt ledarskap. Att själv vara lyhörd och kunna få andra att tala, är en nog så viktig komponent! På den här kursen stärker du din retoriska förmågan och lär dig hur du kan använda ditt verbala och ickeverbala språk som ett strategiskt verktyg för klok kommunikation vid tal och samtal.

 • formulera budskap som ger mening 
 • föra dialog och samtal
 • bygga tillit och skapa förtroende
 • plocka fram din positiva pondus 
 • samspela smidigt (även med sådana som inte är som du)
 • få koll på hur ditt beteende uppfattas av och påverkar andra
 • uttryck dig tydligt och konstruktivt 
 • hantera besvärliga beteenden 
 • argumentera både till hjärtat och hjärnan
 • använd ditt kroppsspråk och förstå andras bättre 
 • tala med en röst som inger förtroende
 • byt ut gamla vanor mot nya mer framgångsrika beteenden


Kursupplägg
Innan kursen träffas vi individuellt för att samtala om din kommunikation. Inför kursdagarna förbereder du ett personligt case, en kommunikativ situation du vill bli bättre på att hantera i din ledarroll. Ditt träningscase blir utgångspunkt för de metoder, riktlinjer och retoriska verktyg vi går igenom och direkt praktiserar under kursdagarna. En tid efter kursen ses vi igen för två timmars individuell retorikcoachning.
 

KURSDATUM    12-13 maj, 8-9 oktober

INVESTERING  14 100 kr ex moms
Priset inkluderar 2 kursdagar, 1 timmes förberedande samtal, 2 timmars individuell retorikcoachning, lunch, fika, dokumentation och filmat material
OBS! Vi tar max 6 deltagare per kurs

använd rösten rätt

En röstworkshop med tre uppföljande träningspass för dig som använder rösten som verktyg i jobbet och vill att din röst ska höras, hålla och övertyga ännu bättre.

Din röst är unik. Den är en uttrycksfull del av din personlighet och ett kraftfullt kommunikationsmedel - om du använder den på rätt sätt. Hur din röst låter beror till största delen på hur du vant dig vid att använda den och vanor går att ändra -  alltså går rösten att utveckla. Genom att medvetet träna din röst och skapa större samklang mellan rösten, kroppen, budskapet och känslan - ökar du möjligheten att nå ut och påverka.

Det här är en halvdags workshop med - om du vill -  tre uppföljande röstpass. Genom praktiska övningar får du lära dig hur din röst fungerar och hur du kan använda rösten skonsamt och effektivt. 

Skaffa dig en röst du trivs med och som andra gärna lyssnar till! 

 • röstens funktion
 • kroppsspråkets roll för rösten
 • funktionell talandning
 • kroppsmedvetenhet
 • röst- och talteknik
 • tydlighet 
 • röstdynamik  
 • övertygande tal 


Kursupplägg 
Du kan välja att delta enbart i workshopen eller både i workshopen och röstpassen på vardera 2 timmar. Efter workshopen träffas vi i en mindre grupp för tre uppföljande röstträningspass. Under dem utforskar vi röstens uttryck och gör övningar du sedan kan fortsätta med på egen hand. Innan röstpassen genomförs en röstanalys på din röst för att identifiera dess egenskaper och utvecklingsområden. 
 

KURSDATUM    28 augusti kl 8:30-12:00 samt 7, 14 och 21 september kl 8:00 - 10:00

INVESTERING  Enbart workshop: 2 400:- ex moms
Workshop + 3 röstpass á 2  timmar: 5 400:-  ex moms

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Medicon Village i Lund.