retorikbyråns öppna kurser

  små grupper - stor effekt

I vår studio har vi kontinuerligt öppna kurser, där du kan boka plats för dig själv eller dina medarbetare. Här träffar du deltagare från skilda branscher - vi tror på dynamiken, möjligheterna och lärandet som uppstår när människor med olika erfarenheter möts. Välkommen du med! 

I den mån det är möjligt, har vi vidtagit åtgärder för att begränsa coronavirusets spridning. Vår studio har egen ingång från gatan, handtvättsmöjligheter och bra sitt-avstånd. Kurserna sker i små grupper - max 5 pers. Vi erbjuder också enskild coachning för den hågade. Hör av dig om du vill veta mer!

ÖKA DIN
GENOMSLAGSKRAFT

En mycket praktisk och individanpassad retorikkurs
för dig som vill stärka din positiva pondus och kommunicera säkert i dina professionella möten.

Att kunna ta plats på ett självklart sätt och att få genomslag för tankar och idéer är användbara förmågor att ha vid möten med både kunder, kollegor och chefer. Och om de inte redan tycker som du, är det ännu viktigare att ha koll och kontroll på hur du kommunicerar. Kanske det beteende du använder av bara farten inte är den mest framgångsrika strategin i alla lägen?

På den här kursen får du möjlighet att plocka fram och utveckla andra sidor hos dig själv. Du får insikter om intrycket du gör och verktyg för att kunna uttrycka dig mer effektivt med dina ord,  din röst och ditt kroppsspråk.

Innan kursen gör du en Extended DISC- personprofil, därefter träffas vi för att samtala om din kommunikationsstil, styrkor och utvecklingsområden. Efter kursen gör du först en självutvärdering, sedan träffas vi för en individuell uppföljning. 

Stärk din professionella kommunikation. Träna upp din förmåga att vara dig själv när du är som bäst. 

 • Få koll på din kommunikation
 • Stärk din naturliga auktoritet
 • Kliv fram och ta plats, eller träd tillbaka och tona ner
 • Kom till saken med tyngd och tydlighet  
 • Uttryck dig konstruktivt och övertygande 
 • Vässa argumenten, få igenom dina förslag
 • Använd kraften i ditt kroppsspråk
 • Hantera motstånd
 • Utöka din komfortzon  

DATUM: 3-4 sep, 10-11 nov 
PRIS: 14 100 kr ex moms

2 kursdagar 
Extended DISC Personprofil
1 tim individuell återkoppling
1 tim uppföljande coaching
lunch & fika
dokumentation
filmade inspelningar 

PRESENTERA
OCH ÖVERTYGA

Presentationsträning och praktisk retorik för dig som vill nå hela vägen fram med dina budskap och känna dig trygg och bekväm i talarrollen.

Det här är en tvådagarskurs som ger dig verktyg, träning och handfast feedback för att kunna förbereda och framföra ännu framgångsrikare presentationer. Under kursen får du göra flera presentationsövningar som filmas och kommenteras. Du får träna kroppsspråk och argumentationsteknik, lära dig hur du bygger upp en tydlig struktur på din presentation och utveckla din förmåga att engagera publiken.

Oavsett om du presenterar för att informera eller för att argumentera behöver du kommunicera tydligt och tilltalande med allt du gör och säger - presentationsteknik är mer än prat och powerpoint.
  
Kursupplägg
Innan kursen ringar vi in dina utvecklingsområden via vår webbenkät för självanalys. Du förbereder en presentation att ha som träningsmaterial under kursdagarna. Under kursen varvar vi övningar med teori, feedback och olika typer av framföranden. Dina presentationer filmas så att du kan se din utveckling. Efter kursen träffas du och kursledaren för en timmes individuell uppföljning. 

OBS! Vi tar max 5 deltagare under kommande kurser, fram till dess att smittorisken för covid 19 försvunnit.  

 • strategier för påverkan 
 • effektiva förberedelser 
 • struktur & den röda tråden 
 • skapa välvilja, förtroende och publikkontakt 
 • bygga tydliga budskap 
 • talarroll och publikrelation 
 • kroppsspråk & framförande
 • talet och tydligheten  
 • Powerpoint - fallgropar & möjligheter 
 • presentationer. feedback och videoinspelning

DATUM:  9-10 sep,  12-13 nov 
PRIS: 12 500 kr ex moms. 

2 kursdagar  
1 tim individuell coachning
lunch & fika
dokumentation 
filmat material

ÖVERTYGA I LEDARROLLEN

En hands-on och individanpassad retorikkurs för dig som leder och vill motivera andra, skapa bättre dialog och en tydligare kommunikation.

Konsten att få andra att lyssna och engageras, är en viktig ingrediens för ett framgångsrikt ledarskap. Att själv vara lyhörd och kunna föra en dialog, är en nog så viktig komponent. På den här kursen stärker du förmågan att använda ditt språk, både det verbala och det som inte består av ord, som ett strategiskt verktyg för klok och effektiv kommunikation.

Innan kursen ringar vi in dina kommunikativa styrkor och utmaningar under ett individuellt förberedande samtal. Inför kursen förbereder du ett personligt case, en kommunikativ situation du vill bli bättre på att hantera i din ledarroll, vilken du sedan använder som träningsmaterial under kursdagarna. Ditt och de andra deltagarnas case blir utgångspunkt för de retoriska verktyg, metoder och riktlinjer vi går igenom och direkt praktiserar under kursdagarna.

En tid efter kursen ses vi igen för två timmars individuell träning och coachning.

OBS! Vi tar max 5 deltagare under de kommande kurserna, fram till dess att smittorisken för covid 19 försvunnit.  

 • formulera budskap som ger mening 
 • att föra dialog och samtal
 • storytelling som verktyg för ledarskap
 • skapa tillit och förtroende
 • förmedla positiv pondus 
 • få koll på hur ditt beteende uppfattas av och påverkar andra 
 • uttryck dig tydligt och konstruktivt 
 • möt besvärliga beteenden 
 • argumentera framgångsrikt
 • kroppsspråket- använd ditt eget och iaktta andras
 • använd rösten som resurs

DATUM: 25-26 aug, 20-21 okt
PRIS: 14 100 kr ex moms.

2 kursdagar
1 tim förberedande samtal
2 tim individuell coachning
lunch & fika, 
dokumentation 
filmat material

      ANVÄND
      RÖSTEN RÄTT

Röst- och talträning för dig som behöver en röst som andra gärna lyssnar till i dina möten på webben, i telefon och i levande livet.

Hur din röst låter och känns beror i hög grad på hur du vant dig vid att använda den. Och eftersom vanor går att ändra går även rösten att utveckla. På den här kursen får du nycklarna till hur du kan använda rösten som en resurs för att nå fram och påverka.

Du lär dig att skapa större samklang mellan rösten, kroppsspråket, budskapet och känslan du vill förmedla. Du får kunskap om hur din röst fungerar och verktyg för att kunna använda den mer skonsamt och effektivt. 

Din röst är en uttrycksfull del av din personlighet och ett kraftfullt kommunikationsmedel - om du använder den på rätt sätt vill säga.
Så se till att skaffa dig en röst du trivs med och som andra gärna lyssnar till! 

Kursupplägg 
Du kan välja att delta enbart i workshopen eller att bygga på med tre röstträningspass:

 1. Workshop - tre timmars inspiration, tips och övningar. Grundläggande  kunskaper och träning i hur du använder rösten skonsamt och effektivt.
 2. Röstträningspass - tre tillfällen på vardera två timmar, då du bygger vidare på röst- och taltekniken samt utforskar och utvecklar din rösts uttryck. 
Röstanalys och träningsprogram
Innan röstpassen gör du en individuell röstanalys för att ringa in din rösts egenskaper och utvecklingsområden.
Efter träningspassen får du med dig ett enkelt röstprogram för att kunna fortsätta träningen på egen hand.
 • röstens uppbyggnad 
 • samspel kropp och röst
 • talandning
 • avspänning och kroppsmedvetande
 • röst- och talteknik
 • tydlighet och artikulation
 • röstdynamik  
 • övertygande tal 

DATUM: 
Workshop
28/8 kl 8:30-12:00

Röstpass
7, 14 och 21/9 kl 8:00 - 10:00


PRIS:  
Enbart workshop:
2 400:- ex moms

Workshop + röstpass 
5 400:- ex moms

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Medicon Village i Lund.