HÖSTENS fysiska och digitala kursprogram

  Vilken spelplan HAR du?

Har du fysiska möten i ditt jobb och vill träna IRL under ansvarsfulla former?

Under hösten kommer vi erbjuda öppna kurser, baserade på fysiska möten, om än med vissa förändringar av hänsyn till den situation vi alla dessvärre berörs av nu. Som utbildare varken kan eller vill vi ta bort den möjligheten. Det muntliga, fysiska mötet är och förblir en oöverträffad arena  för ett framgångsrikt och tillitsfullt samspel.

Vi genomföra våra öppna kurser eftersom vi mycket noga följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, begränsar antalet kurs-deltagare till 4 personer per kurs och dessutom har en väl corona-anpassad lokal. Vår luftiga, ljusa studio är begåvad med egen ingång från gatan och möblerad enligt rekommenderat sittavstånd. Det är både bekvämt, modernt och hemtrevligt. Välkommen att hälsa på så får du se!

Kommunicerar du mest via webben och vill utbildas via samma kanal?

För dig som idag och framöver kommunicerar virtuellt, finns under hösten samma kurser även i digitalt format. Vi är i färd med att omarbeta 
uppläggen och anpassa dem så att du bättre ska kunna möta och hantera de specifika utmaningar som av naturliga skäl uppstår när du ska ta dig och dina budskap hela vägen fram genom en skärm. 

Tiderna är som de är. Det är helt omöjligt att förutse scenariot och konsekvenserna. En sak är säker, det kommer krävas flexibilitet.
Vi förbereder oss för olika möjligheter. Varje enskilt kursdatum i höst kommer genomföras antingen med fokus på digital eller fysisk kommunikation, antingen i webb-format eller fysiskt i vår studio. Vilket det blir för respektiva datum beror på antalet intresseanmälningar.
Läs under varje kurs 

 

ÖKA DIN
GENOMSLAGSKRAFT

VIA WEBBEN ELLER I DET FYSISKA MÖTET

Stärk din positiva pondus och nå hela vägen fram i dina digitala eller fysiska möten och samtal.

Det här är en individanpassad och praktiskt inriktad kurs för dig som vill få bättre genomslag för dina idéer och förslag i möten och samtal med kunder, kollegor eller chefer.  Du får insikter om intrycket du gör och verktyg och träning för att uttrycka dig mer framgångsrikt både med dina ord, din röst och ditt kroppsspråk.

"Öka din genomslagskraft " hjälper dig att bryta ineffektiva kommunikationsmönster, använda dina starka sidor smartare och och utveckla beteenden hos dig själv som du ännu inte tränat så mycket på att använda. Klok kommunikatiion helt enkelt!

Innan kursen träffas vi för ett individuellt samtal om din nuvarande kommunikation och identifierar vad du vill och kan behöva utveckla för att nå större genomslagskraft. Som underlag använder vi Extended DISC beteendeanalys. Ett tag efter kursen träffas vi igen för en timmes individuell coaching och uppföljning.

DATUM:  8-9 oktober, 24-25 nov
PRIS:        14 100:- ex moms, digitalt format 13 500:-

#2 kursdagar  #Extended DISC Personprofil  + 1 tim återkoppling
#1 tim uppföljande coaching  #Lunch & fika  #Dokumentation
 

VAR VÄNLIG OBSERVERA!
Kursen ges antingen i digitalt eller fysiskt format. Vilket det blir, bestäms av ditt och övriga deltagares önskemål. Intresseanmälan sker via mail. Ange om du föredrar kursen i det digitala formatet, det fysiska formatet eller om båda formaten fungerar lika bra för dig. Sista anmälningsdag är 14 dagar innan respektive kursdatum.

 • Ta kontroll över din kommunikation
 • Stärk din naturliga auktoritet
 • Kliv fram, ta plats, stå kvar 
 • Kom till saken med tyngd och klarhet  
 • Uttryck dig konstruktivt och tydligt
 • Argumentera övertygande
 • Använd kraften i ditt kroppsspråk
 • Mobilisera röstens resurser
 • Hantera dina utmaningar
 • Utöka din komfortzon  

PRESENTERA
OCH ÖVERTYGA

Presentationsträning och praktisk retorik för dig som vill nå hela vägen fram med dina budskap och känna dig trygg och bekväm i talarrollen.

Det här är en tvådagarskurs som ger dig verktyg, träning och handfast feedback för att kunna förbereda och framföra ännu framgångsrikare presentationer. Under kursen får du göra flera presentationsövningar som filmas och kommenteras. Du får träna kroppsspråk och argumentationsteknik, lära dig hur du bygger upp en tydlig struktur på din presentation och utveckla din förmåga att engagera publiken.

Oavsett om du presenterar för att informera eller för att argumentera behöver du kommunicera tydligt och tilltalande med allt du gör och säger - presentationsteknik är mer än prat och powerpoint.
  
Kursupplägg
Innan kursen ringar vi in dina utvecklingsområden via vår webbenkät för självanalys. Du förbereder en presentation att ha som träningsmaterial under kursdagarna. Under kursen varvar vi övningar med teori, feedback och olika typer av framföranden. Dina presentationer filmas så att du kan se din utveckling. Efter kursen träffas du och kursledaren för en timmes individuell uppföljning. 

OBS! Vi tar max 4 deltagare på våra öppna fysiska kurser fram till dess att restriktionena från myndigheterna hävs.

 • Strategier för påverkan 
 • Effektiva förberedelser 
 • Struktur & den röda tråden 
 • Skapa välvilja, förtroende och publikkontakt 
 • Bygga tydliga budskap 
 • Talarroll och publikrelation 
 • Kroppsspråk & framförande
 • Talet och tydligheten  
 • Powerpoint - fallgropar & möjligheter 
 • Presentationer. feedback och videoinspelning

DATUM:  9-10 sep,  12-13 nov 
PRIS: 12 500 kr ex moms. 

2 kursdagar  
1 tim individuell coachning
lunch & fika
dokumentation 
filmat material

ÖVERTYGA I LEDARROLLEN

En hands-on och individanpassad retorikkurs för dig som leder och vill motivera andra, skapa bättre dialog och en tydligare kommunikation.

Konsten att få andra att lyssna och engageras, är en viktig ingrediens för ett framgångsrikt ledarskap. Att själv vara lyhörd och kunna föra en dialog, är en nog så viktig komponent. På den här kursen stärker du förmågan att använda ditt språk, både det verbala och det som inte består av ord, som ett strategiskt verktyg för klok och effektiv kommunikation.

Innan kursen ringar vi in dina kommunikativa styrkor och utmaningar under ett individuellt förberedande samtal. Inför kursen förbereder du ett personligt case, en kommunikativ situation du vill bli bättre på att hantera i din ledarroll, vilken du sedan använder som träningsmaterial under kursdagarna. Ditt och de andra deltagarnas case blir utgångspunkt för de retoriska verktyg, metoder och riktlinjer vi går igenom och direkt praktiserar under kursdagarna.

En tid efter kursen ses vi igen för två timmars individuell träning och coachning.

OBS! Vi tar max 4 deltagare under de kommande kurserna, fram till dess att smittorisken för covid 19 försvunnit.  

 • formulera budskap som ger mening 
 • att föra dialog och samtal
 • storytelling som verktyg för ledarskap
 • skapa tillit och förtroende
 • förmedla positiv pondus 
 • få koll på hur ditt beteende uppfattas av och påverkar andra 
 • uttryck dig tydligt och konstruktivt 
 • möt besvärliga beteenden 
 • argumentera framgångsrikt
 • kroppsspråket- använd ditt eget och iaktta andras
 • använd rösten som resurs

DATUM: 25-26 aug, 20-21 okt
PRIS: 14 100 kr ex moms.

2 kursdagar
1 tim förberedande samtal
2 tim individuell coachning
lunch & fika, 
dokumentation 
filmat material

      ANVÄND
      RÖSTEN RÄTT

Röst- och talträning för dig som behöver en röst som andra gärna lyssnar till i dina möten på webben, i telefon och i levande livet.

Hur din röst låter och känns beror i hög grad på hur du vant dig vid att använda den. Och eftersom vanor går att ändra går även rösten att utveckla. På den här kursen får du nycklarna till hur du kan använda rösten som en resurs för att nå fram och påverka.

Du lär dig att skapa större samklang mellan rösten, kroppsspråket, budskapet och känslan du vill förmedla. Du får kunskap om hur din röst fungerar och verktyg för att kunna använda den mer skonsamt och effektivt. 

Din röst är en uttrycksfull del av din personlighet och ett kraftfullt kommunikationsmedel - om du använder den på rätt sätt vill säga.
Så se till att skaffa dig en röst du trivs med och som andra gärna lyssnar till! 

Kursupplägg 
Du kan välja att delta enbart i workshopen eller att bygga på med tre individuella röstträningspass

 1. Workshop - tre timmars online inspiration, tips och övningar. Grundläggande  kunskaper och träning i hur du använder rösten skonsamt och effektivt.
 2. Individuell röstanalys - innan röstpassen genomförs en personlig röstanalys för att ringa in din rösts egenskaper och utvecklingsområden.
 3. Röstträningspass - tre individuella tillfällen - online, i vår studio eller bådadera - på vardera 50 minuter, då du bygger vidare på röst- och taltekniken samt utvecklar din rösts uttryck med röstanalysen som utgångspunkt.
Efter träningspassen får du med dig ett enkelt röstprogram som hjälper dig att kunna fortsätta röstträningen på egen hand.
 • Röstens uppbyggnad 
 • Samspel kropp och röst
 • Talandning
 • Avspänning och kroppsmedvetande
 • Röst- och talteknik
 • Tydlighet och artikulation
 • Röstdynamik  
 • Övertygande tal 

DATUM: 
Workshop on-line via Zoom
28/8 kl 9:00-12:00

Röstpass, online eller IRL
3 tillfällen på datum vilka bestäms individuellt.


PRIS:  
Enbart workshop:
2 000:- ex moms

Workshop + röstpass 
4 400:- ex moms

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Medicon Village i Lund.