öva upp DIN kommunikation!

När alla Sveriges invånare ( som vill)  har vaccinerat sig, kommer jag starta upp de öppna fysiska kurserna igen.  Oj vad jag längtar dit! Fram till dess kör jag on-linekurser, läs mer om vad som erbjuds här nedan. Vill du gå en individuell kurs och utveckla din kommunikation i god tid inför alla möten efter sommaren?  I vår rymliga, ljusa och luftiga studio på Medicon Village i Lund jobbar jag dagligen med individuell retorikcoaching, rekommenderas.  Vill du säkra en plats på höstens öppna kurser, boka en plats redan nu. 
Ja, det mesta är möjligt. Välkommen!

öka din genomslagskraft

En individanpassad och mycket praktisk retorikkurs för dig som vill stärka din positiva pondus och få större genomslag i dina möten och samtal. 

Det här är en kurs som hjälper dig att bryta gamla ineffektiva vanor och upptäcka nya möjligheter för framgångsrik kommunikation.  Du får insikter om intrycket du gör och lär dig strategier för hur du kan uttrycka dig mer effektivt med orden, rösten och kroppsspråket. Under kursen jobbar du med ett personligt case, en utmanande situation som du vill bli bättre på att hantera. Du får ta del av och praktisera retoriska verktyg, metoder och tekniker som tillsammans med själv-insikterna, feedbacken och råden du får, tar dig framåt på vägen mot att kunna vara dig själv när du är som bäst.

Innan kursen gör du en Extended DISC beteendeprofil. Med den som underlag träffas vi "one-to-one" för att analysera och prata om din nuvarande kommunikation och om vart du vill nå. Efter kursdagarna, när du hunnit praktisera det du lärt dig ett slag, träffas vi igen för en timmes uppföljning. Klok kommunikation helt enkelt. Välkommen!

KURSDATUM:     2-3 september
KOSTNAD:           14 500:- ex moms
PLATS:                  Retorikbyråns studio på Medicon Village i Lund

                             
#2 kursdagar  #Extended DISC Personprofil med 1 timme  individuell återkoppling #1 timme uppföljande coaching  #Lunch & fika  #Dokumentation och videoinspelat material

      Ur kursinnehållet:
 • Ta kontroll över din kommunikation
 • Utveckla dina kommunikativa styrkor
 • Plocka fram din naturliga auktoritet
 • Kliv fram, ta plats, stå kvar
     (eller lär dig backa)
 • Kom till saken med tyngd och tydlighet  
 • Språka konstruktivt och klart 
 • Argumentera och nå fram med dina idéer
 • Identifiera och hantera härskartekniker
 • Använd kroppsspråket och rösten som en resurs 
 • Kliv utanför din komfortzon, och bli en modigare kommunikatör!

Att Leda möten ONLINE

En halvdags workshop online med övningar och insikter för dig som vill öka engagemanget och värdet av dina interna digitala möten och bli bekvämare och tydligare i rollen som mötesledare.

Att leda möten så de blir fokuserade och produktiva brukar ibland vara lite trixigt. När du dessutom måste genomföra mötet via en skärm med alla deltagare utplacerade i var sitt rum, blir "lite trixigt" bara förnamnet. Under den här halvdags workshopen får du insikter, verktyg och inspiration som hjälper dig att effektivisera både förberedelserna och genomförandet och skapa närvaro trots distans.

Medvetenhet
Du får veta mer om framgångsfaktorerna för lyckad kommunikation; vad som motiverar oss och vad vi uppmärksammar och minns.

Metod
Du får ta del av några metoder och riktlinjer ur den retoriska verktygslådan och testa tekniker för hur du förbereder, formulerar och förmedlar budskap på ett tydligt, dynamiskt och pedagogiskt sätt.

Motivation
Sist, men inte minst, får du praktiska kunskaper om vad som krävs för att genomföra digitala möten som engagerar, motiverar och leder
fram till resultat.

KURSDATUM:     24 maj  kl 9:00 - 12:00                         
KOSTNAD:           2 100:- ex moms 
PLATS:                  Online via Zoom

      Ur innehållet
 • Så förbereder du dig själv, deltagarna & innehållet
 • Retoriska och pedagogiska verktyg & tips 
 • Hur du håller energin och fokus uppe 
 • Strukturera upplägget
 • Mötets dramaturgi
 • Från passiv publik till aktiva deltagare
 • Öka närvarokänslan
 • Att använda rösten och kroppsspråket som resurser

presentera & engagera

En tvådagarskurs i presentationsteknik och praktisk retorik för dig som har en viss vana vid att presentera och vill bli säkrare och skickligare på att övertyga din publik. (Online eller live-utbildning.)

Smarta, enkla och användbara verktyg, praktisk träning och handfast feedback som får dig att:

 • känna dig tryggare, säkrare och gladare i talarrollen 
 • formulera och framföra proffsigare presentationer
 • fånga in och behålla lyssnarnas uppmärksamhet
 • förmedla fakta begripligt
 • effektivisera dina förberedelser
 • använda kroppsspråket till din fördel
 • lära dig några retoriska knep för att övertyga


Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint. Vare sig du ska förmedla information eller sälja in idéer gäller det att kommunicera  tydligt och tilltalande med allt som syns och hörs - både med orden, rösten, kroppsspråket och de visuella hjälpmedlen. På den här två-dagarsträningen online får du lära dig hur du gör.  Du får insikter om hur du gör effektiva upplägg, formulerar klara budskap och framför  dem med övertygelse och precision. Du får utvecklande feedback på dina presentationer och personligt riktade råd.


Kursens individanpassning

 • Förberedande självskattningsenkät samt om du vill, en "närmsta-chefsenkät".
 • En förberedd arbetsrelaterad kortare presentation att använda som träningsmaterial  
 • 1 timmes uppföljande individuell retorikcoachning


KURSDATUM:     18-19 maj     ONLINE-KURS
                              16 - 17 september     FYSISK KURS
KOSTNAD:           ONLINE 11 500:-,  FYSISK 12 500:-  ex moms 
PLATS:                  ZOOM och på Retorikbyråns studio på Medicon                                    Village i Lund
                            
             
2 kursdagar  # Förberedande självscanning   1 timmes uppföljande coaching   Dokumentation och videoinspelat material  Lunch & fika (live-kursen)

      Ur kursinnehållet:
 • Bli bekväm i talarrollen
 • Retoriska strategier för påverkan
 • Smarta förberedelser
 • Skapa förtroende & välvilja
 • Effektiva inledningar
 • Strukturen & röda tråden
 • Förmedla fakta begripligt
 • Motivera & engagera
 • Närvaron &  publikkontakten
 • Kroppsspråket & framförandet
 • Tal och tydlighet  
 • Visuella hjälpmedel - fallgropar & möjligheter 
 • Presentationer, feedback och videoinspelning

övertyga i ledarrollen

En praktisk, hands-on och individanpassad retorikkurs för dig som leder och vill motivera andra, skapa bättre samtal och en tydligare kommunikation.

Att få andra att lyssna, förstå och känna motivation är viktiga  ingredienser i receptet på ett framgångsrikt ledarskap. Att själv vara lyhörd och få andra att tala kan vara nog så viktigt. På den här kursen lär du dig hur du bättre kan använda dina ord, din röst och ditt kroppsspråk som strategiska och medvetna verktyg för att vägleda, inspirera och kommunicera med människorna omkring dig.  Även med sådana som inte är som du. 

Det här är en kurs som bygger på aktivtet. Träningen utgår från deltagarnas personliga case, en kommunikativ situation eller utmaning du vill bli bättre på att hantera i din roll som ledare. Träningscasen blir utgångspunkt för de metoder, riktlinjer och retoriska verktyg vi går igenom och direkt praktiserar i olika övningar. 

Kursens individanpassning

Innan kursen träffas vi för en timmes sonderande samtal.
Under kursen använder du ett personligt utformat träningscase. 
Efter kursdagarna följer 2 timmars individuell retorikcoachning

För säkerhets skull tar vi i vår emot max 4 deltagare - i vår luftiga och fräscha studio med egen ingång direkt från gatan. 

KURSDATUM:         23-24 september 
KOSTNAD:               14 500 kr ex moms.                            
PLATS:                      Retorikbyråns studio på Medicon Village i Lund

                              
2 kursdagar  # 1 timme sonderande individuellt samtal 
# 2 timmar uppföljande individuell coaching   #Lunch & fika   Dokumentation och videoinspelat material

     Ur kursinnehållet:
 • Formulera meningsfulla och tydliga budskap
 • Samtalsteknik och lyssnande
 • Storytelling för ledare
 • Skapa tillit och förtroende
 • Förmedla positiv pondus 
 • Få koll på hur ditt beteende uppfattas 
 • Uttryck dig tydligt och konstruktivt 
 • Bemöt besvärliga beteenden 
 • Argumentera både till hjärta och hjärna 
 • Använd kroppsspråket till din fördel och förstå andras bättre
 • Rösten som resurs  

ÄVEN SOM DIGITAL KURS FÖR BEFINTLIGA GRUPPER OCH TEAM.
Kursen "Övertyga i ledarrollen" kan också utformas och genomföras i digitalt kursformat, förutsatt att ni känner varandra sedan förut. 

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Medicon Village i Lund.