höstens öppna kurser, fysiska och digitala

Vilken är din spelplan?

Tiderna är som de är och det går inte att förutse höstens scenario eller konsekvenserna av dem ännu. En sak är i alla fall säker - det kommer krävas flexibilitet, inte minst vad gäller sätten vi kommer behöva kommunicera  på. Retorikbyrån förbereder för olika möjligheter.

Öppna fysiska kurser i små grupper
Vi fortsätter erbjuda öppna kurser i vår studio på Medicon Village i Lund. Trots de begränsningar vi alla lever under nu, varken kan eller vill vi ta bort den träningsformen! Det mänskliga muntliga mötet är och förblir en oöverträffad arena för framgångsrikt och tillitsfullt samspel. För att hindra smittspridningen har vi corona-säkrat i möjligaste mån. Vi tar emot max 5 deltagare per kurs i vår ljusa luftiga studio med egen ingång från gatan, möblerad med rekommenderat sitt-avstånd. 

Och det är fortfarande bekvämt, modernt och hemtrevligt! Välkommen förbi om du vill ta dig en titt!

Digitala öppna kurser och workshops
För dig som leder virtuella möten och agerar på den digitala arenan eller som är förhindrad att gå en live-kurs, har vi digitala lösningar. Ska du ta dig och dina budskap hela vägen fram genom en skärm?   Här lär du dig att möta utmaningarna som av naturliga skäl lätt uppstår.

ÖKA DIN
GENOMSLAGSKRAFT

FYSISK KURS MED MAX 5 DELTAGARE

Stärk din positiva pondus i dina proffesionella samtal och möten.

Det här är en individanpassad och praktiskt inriktad kurs för dig som vill få bättre genomslag för dina idéer och förslag i möten och samtal med kunder, kollegor eller chefer. Du får insikter om intrycket du gör och verktyg och träning för att uttrycka dig mer framgångsrikt både med dina ord, din röst och ditt kroppsspråk.

"Öka din genomslagskraft " hjälper dig att bryta gamla intrampade mönster, använda dina starka sidor smartare och plocka fram och utveckla mer effektiva beteenden för framgångsrik kommunikation.  Klok sådan, helt enkelt!

Kursens individanpassning
1. Innan kursen träffas vi för ett individuellt samtal om din nuvarande
    kommunikation och identifierar vad du vill och kan behöva utveckla
    för att nå större genomslagskraft. Som diskussionsunderlag 
    använder vi Extended DISC personprofil.
2. Till kursdagarna förbereder du ett personligt case baserat på
    en för dig utmanande kommunikativ situation.
3. Caset använder du under kursen som personligt träningsmaterial.
    Ditt och de andra deltagarnas case blir utgångspunkt för
    de verktyg, metoder och möjligheter vi går igenom och praktiserar. 
4. Efter kursen, när du hunnit testa dina nya färdigheter, träffas vi igen
    för en timmes individuell coachning och uppföljning.
 

KURSDATUM:     22 - 23 oktober    9 - 10 februari
KOSTNAD:           14 100:- ex moms
PLATS:                  Retorikbyråns studio på Medicon Village i Lund

                             
2 kursdagar  Extended DISC Personprofil med en dryg timmes  individuell återkoppling 1 timmes uppföljande coaching  Lunch & fika  Dokumentation och videoinspelat material

 • Ta kontroll över din kommunikation
 • Stärk din naturliga auktoritet
 • Kliv fram, ta plats, stå kvar 
 • Kom till saken med tyngd och klarhet  
 • Uttryck dig konstruktivt och tydligt
 • Argumentera övertygande
 • Använd kraften i ditt kroppsspråk
 • Mobilisera röstens resurser
 • Hantera dina utmaningar
 • Utöka din komfortzon  

DIGITALT FORMAT FÖR GRUPPER 
Kursen "Öka din genomslagskraft" kan också genomföras i digitalt format, förutsatt att ni som ska gå kursen känner varandra sen förut. 
Kontakta oss för mer information!

VINN DIN PUBLIK 

EN DIGITAL KURS FÖR DIGITALA OCH FYSISKA PRESENTATIONER
19 - 21/10

nå hela vägen fram till publiken i rummet och på andra sidan skärmen.

Det här är en online kurs för dig som vill bli en skickligare, mer välartikulerad och engagerande talare . För dig som vill vara förberedd och bättre rustad både inför presentationer för en digital  såväl som för en fysiskt närvarande publik. Du lär dig hur du håller fokus och engagemang uppe hos dig själv och hos dem du vänder dig till och hur du kan strukturera, formulera och framföra budskap som övertygar.
 
Att tala inför en fysisk publik upplevs av många som en utmaning. Att presentera digitalt känns för de flesta av oss ännu mer krävande. På den här webb-baserade kursen får du kunskap, verktyg och rikligt med träning som hjälper dig att få med publiken på dina idéer och inspirera dem till handling, oavsett om ni befinner er i samma eller  olika rum. Klok kommunikation helt enkelt.

Kursen är upplagd så här:

 • Ett förberedande individuellt möte med din kursledare
 • Tre dagars  "live" workshops på vardera 3,5 timmar
 • Videos med instruktioner och övningar som du genomför själv när du har tid
 • Ett uppföljande individuellt möte med kursledaren

Under de tre kursdagarna går vi igenom retoriska verktyg och andra presentationsstrategier som direkt omsätts i praktiska övningar. Du jobbar både i helgrupp, i mindre grupp och individuellt. Du framför en förberedd "live"-presentation och en digital presentation med feedback både från kursledaren och deltagarna.  Vi jobbar med hur du kan använda kroppsspråket och rösten för att skapa dynamik och förstärka både budskapet och publikens uppmärksamhet.  

Under de två individuella mötena med kursledaren, får du fördjupad feedback och tränar mer på de områden du vill och behöver stärka.
 


KURSDATUM:     19 - 21  oktober,  9:00 - 12:30
KOSTNAD:           12 000:- ex moms
PLATS:                  Online

                             
# 3 dagar  # Förberedande självscanning   1 timmes individuellt förberedande samtal samt 1 timmes uppföljande coaching  Dokumentation och videoinspelat material

 • Bli bekväm i din talarroll 
 • Finn din personliga stil
 • Lär dig använda retoriska strategier för påverkan 
 • Presentationens psykologi 
 • Effektivisera dina förberedelser
 • Skapa en god stämning
 • Fånga intresset och behåll det
 • Bygg en tydlig struktur 
 • Formulera tändande budskap  
 • Bemästra skillnaderna mellan live och digital presentation
 • Öka närvaron och publikkontakten 
 • Gör det digitala mötet mänskligare
 • Använd ditt kroppsspråk mer medvetet 
 • Öka dynamiken med hjälp av röstens resurser 
 • Fallgropar & möjligheter med det visuella presentationsmaterialet
 • Presentationer "live" och  via webb med feedback och videoinspelning
 • Ifrågasätt gamla regler om vad som går för sig 
 • Var dig själv - fast bättre

PRESENTERA
OCH ENGAGERA

FYSISK KURS MED MAX 5 DELTAGARE

lär dig hur du Talar så att andra lyssnar  

Det här är en kurs för dig som talar inför grupp och vill stärka din förmåga att presentera dina budskap på ett tydligt och engagerande sätt. Oavsett om du talar inför fyra kollegor på jobbet eller tvåhundra experter på en vetenskaplig konferens, kommer de här två dagarnas presentationsträning att göra dig säkrare, skickligare och mer intressant att lyssna till. 

Under kursen får du göra flera presentationsövningar som videofilmas och kommenteras. Du får träna kroppsspråk och argumentation, lära dig hur du bygger upp en tydlig struktur på dina presentationer och hur du får din publik att lyssna och ta till sig det du berättar om.

"Presentera och engagera" ger dig insikter, handfasta personligt riktade råd, nya kunskaper och en uppdaterad retorisk verktygslåda som hjälper dig att leverera dina budskap med övertygelse.

Kursupplägg 
1. Innan kursen ringar du in dina utvecklingsområden via vår webb-
    enkät för självanalys samt under ett samtal med kursledaren.
    Du förbereder också två kortare presentationer som du kommer att      att använda som träningsmaterial under kursdagarna.
2. Under kursen varvar vi övningar med korare teorigenomgångar,
    feedback och olika typer av framföranden. Dina presentationer
    filmas så du ser framstegen du gör.
3. Efter kursen träffas du och kursledaren för en timmes individuell
    uppföljning och coaching. Efter en månad ringer vi upp dig för att
    höra hur det har gått. Klok kommunikation, helt enkelt!


KURSDATUM:     12 - 13 november,  9:00 - 16:30
KOSTNAD:           12 500:- ex moms,
PLATS:                  Retorikbyråns studio på Medicon Village i Lund

                             
2 kursdagar  # Förberedande självscanning   1 timmes uppföljande coaching  Lunch & fika  Dokumentation och videoinspelat material

 • Bli bekväm i din talarroll 
 • Finn din personliga stil
 • Lär dig retoriska strategier för påverkan 
 • Presentationens psykologi 
 • Effektivisera dina förberedelser
 • Bygg en funktionell struktur
 • Formulera budskapen så de  
 • Öka närvaron och publikkontakten 
 • Ta tag i ditt kroppsspråk 
 • Talet och tydligheten  
 • Fallgropar & möjligheter 
 • Presentationer, feedback och videoinspelning

ÖVERTYGA I
LEDARROLLEN

EN FYSISK KURS MED MAX 5 DELTAGARE

kommunicera klokt och få med dig andra dit du vill.

Det här är en mycket praktisk, hands-on och individanpassad retorik-kurs för dig som verkar som ledare och vill skaffa dig strategier för framgångsrik kommunikation i dialog och i samtal med dem som finns omkring dig.

"Övertyga i ledarrollen" ger dig kunskaper och nya perspektiv på hur du talar för det du tror på och får andra att vilja följa dig. Den stärker din förmåga att använda språket, både det verbala och det som inte består av ord, som strategiska verktyg för effektivare kommunikation. 

Konsten att få andra att lyssna och känna motivation är en viktig  ingrediens för ett framgångsrikt ledarskap, inte minst i tider av förändring. Det bygger på förtroende och kommunikation - viljan och förmågan att lyssna, föra dialog och förmedla budskap som skapar
mening. Klok kommunikation helt enkelt.

Kursens individanpassning
1. Innan kursdagarna träffas vi för ett sonderande samtal one-to-one  
    kring din nuvarande kommunikation. Som ett diskussionsunderlag 
    använder vi, om du så önskar, Extended DISC ledarprofil.
2. Till kursdagarna förbereder du sedan ett personligt case baserat på
    en för dig utmanande professionell kommunikativ situation.
3. Caset använder du under kursen som personligt träningsmaterial.
    Ditt och de andra deltagarnas/ledarnas case blir utgångspunkt för
    de verktyg, metoder och möjligheter vi går igenom och praktiserar. 
4. Efter kursen, när du hunnit testa dina nya färdigheter, träffas vi igen
    för individuell coachning och uppföljning.


KURSDATUM:         8 - 9 oktober     28 - 29 januari
KOSTNAD:               14 100 kr ex moms.                            
PLATS:                      Retorikbyråns studio på Medicon Village i Lund

                              
2 kursdagar  # Sonderande samtal  Extended DISC ledarprofil 
# Uppföljande individuell coaching   #Lunch & fika   Dokumentation och videoinspelat material
 

 • Formulera meningsfulla budskap
 • Dialogen som verktyg
 • Storytelling för ledare
 • Skapa tillit och förtroende
 • Förmedla positiv  pondus 
 • Få koll på hur ditt beteende uppfattas 
 • Uttryck dig tydligt och konstruktivt 
 • Bemöt besvärliga beteenden 
 • Argumentera framgångsrikt
 • Använd ditt kroppsspråk, uppmärksamma andras
 • Tala och använd rösten tydligt och dynamiskt 

ÄVEN SOM DIGITAL KURS FÖR BEFINTLIGA GRUPPER OCH TEAM.
Kursen "Övertyga i ledarrollen" kan också utformas och genomföras i digitalt kursformat, förutsatt att ni känner varandra sedan förut. 

    ANVÄND RÖSTEN RÄTT

                              DIGITAL WORKSHOP OCH TRÄNING

skaffA DIG EN RÖST DU TRIVS MED OCH SOM ANDRA GÄRNA LYSSNAR TILL

Det här är en workshop med efterföljande träningspass för dig som vill veta mer om vad din röst kan göra för dig och vad du kan göra för din röst.

Hur din röst låter och känns beror i hög grad på hur du vant dig vid att använda den. Och eftersom vanor går att ändra går även rösten att utveckla. På den här kursen får du nycklarna till hur du kan använda rösten som en resurs för att nå fram och påverka.

Du lär dig att skapa större samklang mellan rösten, kroppsspråket, budskapet och känslan du vill förmedla. Du får kunskap om hur din röst fungerar och verktyg för att kunna använda den mer skonsamt och effektivt. 

Din röst är en uttrycksfull del av din personlighet och ett kraftfullt kommunikationsmedel - om du använder den på rätt sätt vill säga.
Så se till att skaffa dig en röst du trivs med och som andra gärna lyssnar till! 

Kursupplägg 
Du kan välja att delta enbart i workshopen eller att bygga på med tre individuella röstträningspass

 1. Workshop - tre timmars online inspiration, tips och övningar. Grundläggande  kunskaper och träning i hur du använder rösten skonsamt och effektivt.
 2. Individuell röstanalys - innan röstpassen genomförs en personlig röstanalys för att ringa in din rösts egenskaper och utvecklingsområden.
 3. Röstträningspass - tre individuella tillfällen - online, i vår studio eller bådadera - på vardera 50 minuter, då du bygger vidare på röst- och taltekniken samt utvecklar din rösts uttryck med röstanalysen som utgångspunkt.
Efter träningspassen får du med dig ett enkelt röstprogram som hjälper dig att kunna fortsätta röstträningen på egen hand.
 
 • Lär känna din röst och hur den fungerar 
 • Samspelet kropp och röst
 • Funktionell talandning
 • Avspänning och kroppsmedvetande
 • Medveten röst- och talteknik
 • Tydligare tal och artikulation
 • Röstdynamik och variation 
 • Övertygande tal 
 • Röstsjälvsäkerhet

DATUM: 
Workshop on-line via Zoom
28/8 kl 9:00-12:00

Röstpass, online eller IRL
3 tillfällen på datum vilka bestäms individuellt.


PRIS:  
Enbart workshop:
2 400:- ex moms

Workshop + röstanalys + röstpass 
5 400:- ex moms

ta steget och Kontakta oss

Vill du ha en offert, vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation eller vill du bara träffas över en fika och snacka kommunikation - slå oss gärna en signal. Vi håller till på Medicon Village i Lund.