Skräddarsydda kurser

Teamkommunikation

Människor är olika. En del pratar mycket och andra mindre. Några jobbar bäst i lugn och ro medan andra presterar bäst med liv och rörelse omkring sig. Vissa samarbetar vi bra med, andra står mest i vägen. På arbetsplatser där alla tar ansvar för kommunikationen och vågar prata med varandra ökar trivseln och framgångarna. Det kan vara knepigt att navigera sig dit. Vi hjälper er gärna att hitta vägarna.
 

Området "Teamkommunikation" finns även som föreläsning

"bygg starkare team"

en workshop för individer som ska framåt tillsammans

Skaffa er användbara insikter om er själva och om varandra, utveckla strategier för ett effektivare, mer lyhört och ännu mer framgångsrikt samarbete.

"Bygg starkare team" består av ett flexibelt antal workshops, skräddar-sydda utifrån ditt teams specifika behov och önskemål. Vill du diskutera hur ett program som passar just din verksamhet kan utformas är du välkommen att höra av dig. Här nedan beskrivs ett möjligt upplägg.

 Extended DISC Personanalys
Här skaffar ni er insikter om era egna och varandras beteendestilar och en förståelse för olikheter, styrkor och utmaningar. Vi använder Extended DISC Personprofil - som du kan läsa mer om här >> en väl beprövad modell för att bättre förstå vårt eget och andras beteende och för att kunna kommunicera klokare - även med människor som inte beter sig som oss själva.

Feedback
Den andra workshopen handlar om feedback - ett verktyg för att undvika onödiga konflikter och en nyckel till framgångsrikt samarbete. Ni får träna er på att ge och ta emot konstruktiv feedback och i den knepiga konsten att lyssna - även till allt det som inte är ord.

Effektivare möten
Här får ni ta del av och praktisera retoriska strategier som hjälper er att fatta de nödvändiga besluten - skapa dialog, argumentera för era förslag samt förmedla information tydligt och koncist.

Kommunikationskompass
Under den avslutande workshopen samlar ni ihop erfarenheterna och kunskaperna ni fått under de tidigare tillfällena. Ni identifierar teamets drivkrafter och visioner och utformar en kompass för hur ni vill att kommunikationen ska fungera i framtiden.
 

UR KURSINNEHÅLLET

 • Extended DISC Person-profil med teamåterkoppling
 • Kommunikationens grunder och villkor
 • Förtroende och tillit
 • Anpassad kommunikation
 • Ge och ta emot konstruktiv feedback
 • Aktivt lyssnande
 • Kroppsspråket - den tysta kommunikationen
 • Retoriska strategier för påverkan
 • Argumentation
 • Dialogmetoder
 • Effektiva möten
 • Teambuilding
 • Caseträning
 • Storytelling för team
 • Erfarenhetsutbyte
 • Kommunikations-kompass