Skräddarsydda kurserRösten är en talande del av din personlighet, ett ovärderligt arbetsredskap och ett sublimt medel för kommunikation. Rösten spelar roll, så var rädd om den! Vi lär dig att använda den funktionellt och att utnyttja hela dess potential, i telefon och muntliga möten. Tala så du syns!

"Rusta rösten"

utveckla din professionella röst

Det här är en praktisk utbildning för yrkesgrupper med rösten som ett viktigt redskap - för dig som jobbar med kundkommunikation, är lärare, faciliterar, föreläser, leder telefonmöten eller sitter i kundsupport. Här lär du dig att använda rösten skonsamt och effektivt, så att du och din röst mår bra och så att budskapen som ska förmedlas når hela vägen fram.

I många yrken ställs speciella krav på rösten. Den ska förmedla förtroende och vara tydlig, den ska hålla för flera timmars prat, göra sig hörd och tränga igenom i ljudintensiva miljöer. Till största delen är sättet vi använder våra röster på ett inlärt beteende, alltså går den att utveckla. På den här utbildningen får du lära dig att använda rösten rätt - så att den både hörs, håller och berör. 

Kursen utformas utifrån ditt teams specifika arbetsuppgifter och de utmaningar ni står inför. Praktiska övningar varvas med genomgångar av metoder och verktyg, adekvata exempel och proffesionella tips. Allt kryddat med en portion humor. Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

UR KURSINNEHÅLLET

  • Röstens roll i kommunikationen 
  • Röstmedvetande - hur går det till när det blir röst?
  • Faktorer som påverkar rösten 
  • Kroppsspråkets betydelse
  • Röstteknik  
  • Tal, tydlighet och artikulation
  • Funktionell andningsteknik
  • Relationen kropp, röst, tanke 
  • Vad säger din röst? Om röstens uttryck och intrycket den gör.