Skräddarsydda kurserVill du få med dig andra på dina idéer och förslag måste du förstås vara kunnig i sakfrågan, men framför allt behöver du behärska konsten att få andra att lyssna. Vi hjälper dig gärna att träna upp den förmågan. Här nedan kan du läsa om några möjligheter. 

"säljande presentationer"

vässa presentationstekniken och svetsa samman teamet

Det här är en tvådagarskurs för grupper som oavsett nivå och tidigare erfarenhet ger kunskap om och träning i presentationsteknik och praktisk retorik - en metod för klok och effektiv kommunikation. 

Hur förmedlar man ett budskap så att det når hela vägen fram? Hur väcker man publikens intresse och engagemang? Konsten att övertyga handlar inte bara om vad vi säger, utan ännu mer om hur vi säger det. Hur vi uttrycker och formulerar oss med ord, röst, kroppsspråk och visuella hjälpmedel så att andra lyssnar, förstår och låter sig engageras.
 
Under kursen varvas genomgångar av strategier och verktyg med illustrerande exempel, diskussioner, övningar i grupp och individuella framföranden med efterföljande feedback. Innan kursen gör alla en inventering av sina respektive utvecklingsområden och förbereder var sin presentation att använda som träningsmaterial under kursdagarna. När ni hunnit praktisera era nya kunskaper under en tid sker en uppföljning, antingen i form av en återträff eller via individuella samtal.

Efter kursen kommer varje deltagare att:

 • ha ökat sin personliga genomslagskraft
 • utvecklat sin personliga talarstil
 • kunna formulera tydligare och mer tändande budskap
 • känna större trygghet, glädje och säkerhet i rollen som presentatörer
 • fått inspiration och nya perspektiv på kommunikationens framgångsfaktorer

UR INNEHÅLLET

 • retoriska strategier för påverkan
 • smarta förberedelser
 • struktur och den röda tråden
 • tydliga och tändande budskap
 • argumentationsteknik
 • skapa förtroende
 • inspirera och engagera 
 • talarrollen och publikrelationen
 • närvaro och publikkontakt
 • kroppsspråket och framförandet
 • tydligt och dynamiskt tal 
 • tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter
 • presentationer och framföranden
 • feedback från kursledare och deltagare
 • filmat material och kursdokumentation
 • uppföljning och återkoppling

ett utlåtande FRÅN KUNDPANELEN:

Medarbetarna har utvecklat en större säkerhet och trygghet i sin kommunikation och blivit modigare och mer effektiva, både i förberedelser och vid framföranden av sina presentationer...

Läs mer om vad Alfa Laval tycker  >>
 

"klok kund-
kommunikation"

SAMTALSTEKNIK OCH KUNDBEMÖTande

Det här är en kurs för medarbetare med kundkontakter som ger kunskap, kompetens, inspiration och lust att genomföra ännu mer effektiva, förtroendeingivande och framgångsrika kundsamtal.

För att bygga och bevara goda kundrelationer krävs medveten kommunikation. Det är i mötet med kunderna som förtroendet för organisationen byggs upp och förmedlas till omvärlden - varje enskild medarbetare är bärare av varumärket. Förmågan att kommunicera på ett tydligt, professionellt och samtidigt personligt sätt effektiviserar det uppdraget.

Den här kursen utformas utifrån de arbetsuppgifter ditt team har och utifrån om kundsamtalen sker via telefon, fysiska möten eller både ock. 
Metoder och verktyg varvas med exempel, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får träna rollspelsliknande case i grupper och ges tillfälle att byta erfarenheter och ge varandra feedback.

ur innehållet

 • Kommunikationens grunder
 • Att bemöta olika typer av beteenden 
 • Skapa förtroende vid första intrycket
 • Frågemetodik och samtalsteknik
 • Bemötande mellan kollegor
 • Ge och ta emot feedback 
 • Positiva och säkra ordval
 • Samtalsstruktur 
 • Icke-verbala budskap
 • Rösten som arbetsredskap och påverkansmedel 
 • Bemöta upprörda kunder
 • Konsten att lyssna aktivt
 • Träning genom simulerade case

ett utlåtande från kundpanelen

Efter att Susanne Hedin & Co har genomfört utbildningar för oss har vi en tydligare kommunikation både ut till våra kunder och internt....

Läs mer om vad Ikano Bank tycker >>

 "insideout communication"

COACHNING OCH TRÄNING FÖR ett hållbart ocH motiverande ledarskap
 

"InsideOut Communication" är ett kombinerat coachnings- och träningsprogram för dig som leder andra människor, för dig som har ansvar för att resultat uppnås och för att medarbetarna trivs på jobbet. Det vassaste, viktigaste och egentligen enda verktyg du har till detta är du själv. Tag hand om det.
 

"InsideOut Communication" förser dig med utvecklande insikter, effektiva redskap och användbara metoder som stärker dig själv och din förmåga att kommunicera inom just de områden du själv vill och behöver utveckla. Det kan handla om att stärka förmågan att:

 • få med dig andra på visioner, verksamhetsmål och förslag
 • leda förändringsprocesser i med- och motvind
 • locka fram medarbetarnas kunskaper, engagemang och självständighet
 • uttrycka dig så att andra lyssnar med uppmärksamhet
 • hantera utmanande beteenden
 • blir mer närvarande och lyssnande
 • kommunicera med olika typer av personligheter
 • hantera stress och besvärliga samtal
 • förmedla naturlig auktoritet utan att framstå som dominant

Det kan också handla om andra situationer - utmaningarna är olika för olika individer liksom sätten att bete sig på och kommunicera. Du bestämmer själv vilka områden du vill stärka.


"InsideOut Communication" bygger på principen att varaktig förändring börjar inifrån, därför kombinerar du den praktiska träningen med insiktsskapande samtal. Under coachningstillfällena utforskar du din potential och dina utvecklingsmöjligheter, under träningen lär du dig att uttrycka dig övertygande - både med orden, rösten och kroppsspråket. Med ökad självmedvetenhet, större nyfikenhet och strategisk träning kan du få till stånd ett förändrat beteende som gör skillnad och består.
 
Möjligheterna finns redan inom dig - vi hjälper dig bara att plocka fram dem.