Skräddarsydda kurser

Kommunikationsträning

Livet är fullt av argumentation och förhandling. Från planering av semesterresan till diskussioner om verksamhetsbudgeten eller om vem som egentligen ska göra vad på jobbet. Vill man få med sig andra på sina idéer bör man vara kunnig i sakfrågan, men framför allt behärska konsten att kommunicera. Vi hjälper dig gärna att träna upp den förmågan. 

Området "Kommunikation" finns även som öppen kurs och föreläsning

 "retorik för ledare"

precision och passion för tydligare ledarskap.
 

Det här är en utbildning för människor som leder andra människor, för dig som har ansvar både för att de trivs på jobbet och för att resultat uppnås. Det vassaste, viktigaste och egentligen enda verktyg du har till detta är du själv. Vässa det hos oss.

Att få med sig andra på visioner och förslag, att leda förändrings-processer i med- och motvind, att få igång en effektiv dialog på mötena, att locka fram och förvalta medarbetarnas kunskaper, kreativitet och självständighet  - allt bygger på att du behärskar  konsten att kommunicera. På den här kursen utvecklar du den förmågan.

Du får träna dig i och lära dig hur du använder ditt verbala och ickeverbala språk strategiskt för att bli mer framgångsrik i de kommunikativa situationer du möter i din ledarroll. Du lär dig att uttrycka dig så att andra lyssnar med uppmärksamhet och intresse. Du får effektiv träning, fokuserad feedback och en praktisk retorisk verktygslåda som hjälper dig att kunna kommmunicera både med precision och passion.

Innan kursen genomför du en beteendeanalys för att skaffa dig en tydligare bild av din kommunikationsstil och för att kunna bemöta och samspela med andra ännu bättre. Vi använder oss av Extended DISC Personprofil som underlag för diskussion och reflektion.

Övrigt
Det här serie workshops vilka baseras på de kommunikativa utmaningar du möter i din verksamhet. Vi ser fram emot en diskussion om hur ett upplägg för din verksamhet kan se ut! 

UR KURSINNEHÅLLET

 • ​​​​​​Lär känna din egen och andras beteendestilar för smartare samspel
 • Att bygga och behålla förtroende och kontakt
 • Retoriska verktyg för övertygande budskap
 • Storytelling för ledare 
 • Att leda effektiva och engagerande möten
 • Om kroppsspråket -uttryck mer av dig själv, förstå andra bättre
 • Att använda rösten uttrycksfullt och tydligt
 • Säkra ordval, uttryck och formuleringar
 • Att hantera utmanande samtal och personer
 • Konsten att lyssna aktivt
 • Case-träning, rollspel, feedback och filmning

"klok kund-
kommunikation"

 samtala, lyssna och övertyga bättre

Det här är en kurs för kundkommunikatörer som ger kunskap, kompetens, inspiration och lust att genomföra ännu mer effektiva, förtroendefulla och framgångsrika kundsamtal.

Kommunikation är ett effektivt verktyg för att bygga och bevara goda kundrelationer när det används på ett medvetet sätt. Det är i mötet 
med kunderna som förtroendet för organisationen byggs upp och förmedlas till omvärlden, varje enskild medarbetare är bärare av varumärket. Förmågan att kommunicera på ett tydligt, professionellt och samtidigt personligt sätt effektiviserar det uppdraget.

Utbildningen utformas utifrån de arbetsuppgifter ditt team har och utifrån om kundsamtalen sker via telefon, fysiska möten eller både ock. 
Metoder och verktyg varvas med exempel, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.  
   Deltagarna får träna rollspelsliknande case i grupper och ges tillfälle att byta erfarenheter och ge varandra feedback.

UR KURSINNEHÅLLET

 • Kommunikationens grunder
 • Att bemöta och hantera olika kommunikationsstilar 
 • Skapa förtroende vid första intrycket
 • Frågemetodik och samtals-teknik
 • Bemötande mellan kollegor
 • Ge och ta emot feedback 
 • Positiva och säkra ordval
 • Samtalsstruktur  
 • Icke-verbala budskap
 • Rösten som arbetsredskap  
 • Bemöta upprörda kunder
 • Konsten att lyssna aktivt
 • Rollspel och träning av simulerade case

"ÖKA DIN GENOMSLAGSKRAFT"

Förbättra resultaten av era professionella möten genom att utveckla en effektivare kommunikation.  På den här kursen lär ni er strategier för att bygga stabila arbetsrelationer och få med er andra på det ni vill ha genomfört. Klok kommunikation, helt enkelt.

Kursen hjälper dig att upptäcka och utveckla dina kommunikativa styrkor och samtidigt bryta de invanda beteenden som bromsar dig. Du får träna dig i att använda ord, röst och kroppsspråk så att andra lyssnar till dig med uppmärksamhet. Du lär dig metoder, utforskar nya möjligheter och tar ett kliv utanför din komfortzon genom att i rollspel simulera en för dig utmanande situation. Ditt och de andra deltagarnas case blir underlag för en personligt baserad kurs med effektiv träning, fokuserad feedback och utmanande diskussioner. Klok kommunikation, helt enkelt.

Som en förberedelse inför kursen genomför ni en beteendeanalys  med hjälp av Extended DISC Personprofil. Den används som underlag för att ni under ett återkopplingsmöte, individuellt eller i grupp, ska få möjlighet att reflektera kring era vanligaste beteende-mönster. 

Process
1. Extended DISC Personprofil  
2. Två heldagars workshop - träning, metoder och feedback
3. En halvtimmes individuell återkoppling via telefon
4. En halvdags workshop - erfarenhetsutbyte och fördjupning

EN ANNAN KURS?
Vill du att vi utformar en kommunikationskurs som möter utmaningarna just ni ställs inför? Hör av dig till Susanne för att höra hur vi kan hjälpa er med det 0706 - 84 66 34

UR KURSINNEHÅLLET

 • Uptäck din beteendestil
 • Identifiera, förstå och kommunicera med de andra beteendestilarna
 • Kliv fram, tag plats, stå kvar
 • Skapa förtroende och tillit
 • Kom till saken med tyngd 
 • Konstruktivt & säkert språk
 • Stärk din pondus utan att framstå som dominant
 • Samspela och anpassa 
 • Använd kroppsspråket  
 • Funktionell rösthantering 
 • Lyssna och närvara
 • Retoriska strategier 
 • Argumentera övertygande
 • Lär dig härskarteknikerna
 • Kliv utanför din komfortzon & utveckla din retorik
 • Caseträning och rollspel 
 • Feedback från kursledare och deltagare
 • Filmat material och kursdokumentation