skräddarsydda
möjligheter &
öppna kurser

boka en kursplats eller beställ en måttsydd kurs för ditt team.
 

Kurser

Ingen verksamhet är den andra riktigt lik. Kolla in vår kursmeny och kontakta oss om du vill veta hur en kurs kan måttanpassas till att matcha just dina behov. Du kan också boka en plats på någon av våra öppna kurser. Ser fram emot att träffas!

VÄSSA dina PRESENTATIONER

nå hela vägen fram till publikeN.

Det här är en kurs för dig som har en viss vana av att presentera och vill stärka din förmåga att övertyga. Här skaffar du dig verktygen och lär dig hantverket som krävs för att lyckas.

Du får kunskap om hur du gör attraktiva upplägg och formulerar klara budskap. Du får tips och träning för att kunna framföra dem med övertygelse och precision. Du får rikligt med personlig feedback och goda råd - inte bara för vad du behöver förändra utan även för hur du ska göra det. Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint.

Innan kursen gör du en inventering av dina utvecklingsområden och förbereder en presentation att använda som träningsmaterial under kursdagarna. När du hunnit praktisera dina nya kunskaper under en tid träffas vi igen för en timmes individuell retorikcoachning och uppföljning.


Fokusområden

 • retoriska strategier för påverkan
 • smarta förberedelser
 • struktur och den röda tråden
 • tydliga och tändande budskap
 • argumentationsteknik
 • skapa förtroende
 • inspirera och engagera 
 • talarrollen och publikrelationen
 • närvaro och publikkontakt
 • kroppsspråket och framförandet
 • tydligt och dynamiskt tal 
 • tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter
 • presentationer och framföranden
 • feedback från kursledare och deltagare
 • filmat material och kursdokumentation
 • uppföljning och återkoppling

      ÖPPEN KURS
Vässa dina presentationer

Kommande kursdatum:

18 - 19 januari    Lund

15 - 16 mars        Malmö

3 - 4 maj               Lund

Pris:   11 200:- + moms

- 2 kursdagar

- 1 tim ind. coachning
- lunch

Max 6 deltagare

 röstER från kundpanelen

"Medarbetarna har utvecklat en större säkerhet och trygghet i sin kommunikation och blivit modigare och mer effektiva, både i förberedelser och vid fram-föranden av sina presentationer..."
Läs mer om vad Alfa Laval säger >>

röster FRÅN KURSDELTAGARE

"Fullt fokus och variation. Relevant 
 och konstuktivt med professionell
 feedback."

"Nu vet jag hur jag ska göra för att få
 mer liv och flyt i min presentation."

"Det var en märklig känsla att plötsligt
 längta tills det var min tur att gå upp
 och presentera något istället för att
 vilja fly. Hur är det möjligt!?"


 

KLOK KUND-
KOMMUNIKATION

SAMTALSTEKNIK OCH KUNDBEMÖTANDE

Det här är en kurs som ger kunskap och inspiration för att kunna och vilja genomföra ännu mer effektiva, förtroendeingivande och framgångsrika kundsamtal. Även de samtal som man helst hade velat slippa.

Att etablera och behålla goda kundrelationer kräver tydlig och med-veten kommunikation. Det är i mötet med kunderna som förtroendet för organisationen förmedlas till omvärlden - i kundsamtalen är varje medarbetare bärare av varumärket. Förmågan att kommunicera professionellt och samtidigt personligt effektiviserar det uppdraget.

Den här kursen skräddarsys med utgångspunkt i de arbetsuppgifter ditt team har och utifrån om kundsamtalen sker via telefon, fysiska möten eller både ock. Kursinnehållet testas både teoretiskt och praktiskt - genomgångar av metoder och verktyg varvas med adekvata exempel, praktiska övningar och träning i mindre grupper. 
Teammedlemmarnas egna kunskaper blir också en värdefull källa för erfarenhetsutbyte och diskussioner under kursen. 
 

     Ur innehållet
 • kommunikationens väsen och villkor 
 •  olika beteendestilar
 • skapa förtroende 
 • frågemetodik
 • konstruktiva ordval
 • samtalstruktur 
 • icke-verbala budskap
 • rösten som redskap
 • besvärliga beteenden
 • konsten att lyssna aktivt
 • teamkommunikationen
 • intern feedback 
 • träna simulerade case

röster från kundpanelen:

" Efter utbildningarna har vi en tydligare kommunikation både ut till våra kunder och internt...."
Läs mer om vad Ikano Bank säger >>
 

INSIDEOUT COMMUNICATION

FÖR ETT HÅLLBART OCH MOTIVERANDE LEDARSKAP

Det här är ett kombinerat coachnings- och träningsprogram för dig som leder andra människor. För dig som har ansvar för att resultat uppnås och för att andra trivs på jobbet. Det vassaste, viktigaste och egentligen enda verktyg du har till detta är du själv. Använd dig av det. Möjligheterna finns redan inom dig. Vi hjälper dig bara att plocka fram dem.
 
"InsideOut Communication" förser dig med utvecklande insikter, effektiva redskap och användbara metoder som stärker dig själv och din förmåga att kommunicera inom just de områden du själv vill och behöver utveckla.

Programmet bygger på principen att varaktig förändring börjar inifrån. Därför kombinerar du den praktiska träningen med insiktsskapande samtal. Under coachningstillfällena utforskar du din potential och dina utvecklingsmöjligheter, under träningen går du till handling och lär dig att uttrycka dig mer effektivt och övertygande - både med orden, rösten och kroppsspråket.

Med ökad självmedvetenhet, större nyfikenhet och strategisk träning kan du få till stånd ett förändrat beteende som gör skillnad och består.
 

     Möjliga fokusområden
 • få med dig andra på visioner & mål
 • leda förändrings-processer 
 • locka fram andras engagemang och självständighet
 • uttryck dig så att andra lyssnar uppmärksamt
 • möt jobbiga beteenden
 • bli närvarande och lyhörd
 • kommunicera med olika typer av personligheter
 • hantera stress och utmanande samtal
 • förmedla naturlig auktoritet utan att vara dominant

ÖKA DIN GENOMSLAGSKRAFT

praktisk retorik och övertygande uttryck

Det här är en kurs för dig som vill stärka din positiva pondus i dina professionella möten där intrycket du gör spelar roll för resultatet. Du lär dig strategier för att använda språket - ord, röst och kroppsspråk - så att de stärker ditt ledarskap och ökar din förmåga att få med dig andra på det du vill genomföra.

Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kommunikativa styrkor och  samtidigt bryta de vanor som står i vägen för ett mer framgångsrikt beteende. Du får träna nya metoder och möjligheter och ta ett kliv utanför din komfortzon - i ett förberett träningscase får du simulera ett för dig utmanande möte. Ditt och övriga deltagares case (max 6 deltagare totalt) ligger till underlag för en personligt baserad kurs med utvecklande insikter, effektiv träning och konkret feedback. 

Innan kursen genomförs en beteendeanalys, Extended DISC Personprofil. Med den som diskssionsbas träffas utbildaren och du för en förberedande analys och reflektion av din kommunikationsstil

Ett par månader efter de två kursdagarna, när du hunnit praktisera det du lärt dig, ses vi igen för en halvdags uppföljande och fördjupande workshop.
 

     Ur innehållet
 • Extended DISC Personprofil - fördjupa självinsikten om ditt beteende, styrkor och utvecklingsområden 
 • Kommunicera mer effektivt med andra beteendestilar
 • Kliv fram, tag plats, stå kvar
 • Skapa förtroende och bygg tillit
 • Kom till saken med tyngd och klarhet
 • Uttryck dig konstruktivt och säkert
 • Stärk din pondus utan att framstå som dominant
 • Använd kraften i ditt kroppsspråk  
 • Bered väg för funktionell rösthantering och övertygande tal 
 • Påverka och övertyga med retoriska strategier 
 • Argumentera övertygande
 • Identifiera och hantera härskartekniker
 • Kliv utanför din komfortzon och stärk din personliga retorik
 • Caseträning med videoinspelning
 • Feedback från kursledare och deltagare
 • Filmat material och kursdokumentation

     ÖPPEN KURS
Öka din genomslagskraft


Kommande kursdatum:

1-2 mars       Lund

14-15 juni      Lund

Kostnad   13 700:- + moms
  
- 2,5 kursdagar

- Extended DISC-profil 
- 1 tim ind. återkoppling
- lunch

Max 6 deltagare

BYGG ETT
STARKARE TEAM

FÖR ETT ännu EFFEKTIVARE SAMARBETE

Det här är ett program för individer som vill framåt tillsammans. "Bygg ett starkare team" är en serie workshops vars innehåll utformas för att möta de mål ni satt upp, på teman som anpassas till ditt teams behov. Vill du ha förslag på hur ett upplägg för ditt team kan se ut, är du välkommen att höra av dig för en disussion och ett förslag. Här kan du läsa kort om några möjliga teman för de olika workshopparna. 

DISC Teamanalys
Under den första workshopen kartlägger ni teammedlemmarnas 
olika beteendestilar. Här analyserar och reflekterar ni över vad som motiverar och demotiverar er - både som individer och team - vilka samlade styrkor ni har, hur ni kan hantera varandras olikheter och hur ni ska använda de nya kunskaperna för att bli det team som krävs. Vi använder ett av marknadens mest beprövade analysverktyg, Extended DISC  >> 

Feedback
Här får ni träning i att kommunicera om kommunikationen, ge och ta emot konstruktiv feedback och i den knepiga konsten att lyssna, även till allt det som inte består av ord. Kunskap och användbara verktyg för att undvika onödiga konflikter, frigöra potentiell kreativitet och stärka samarbetet inom teamet.

Effektiva möten

Den här workshopen handlar om övertygandets konst. Här får ni ta del av retoriska strategier som hjälper er att kommunicera mer effektivt både inom teamet, ut i organisationen och med era kunder. Ni får öva er på att skapa dialog, att argumentera för era förslag samt att förmedla information tydligt och koncist.

Strategiskt samspel

Det här är en workshop där ni med storytelling som redskap tillsammans kommer fram till vilka värden ni som team vill står för. Att dela erfarenheter och visioner genom berättande, skapar 
en samhörighet som berör på ett djupare och emotionellt plan. Utifrån de kunskaper ni skaffat er under kursprogrammet, utformar ni sedan gemensamma riktlinjer kring hur ni vill att kommunikationen ska fungera för att kunna bygga ett ännu starkare team.

    Exempel på innehåll

 • Extended DISC person- och teamprofiler
 • återkoppling i team på profilerna 
 • ge och ta emot positiv & konstruktiv feedback
 • kommunikationens väsen och villkor
 • grunder för tillit
 • aktivt lyssnande
 • kroppsspråket
 • retoriska strategier
 • argumentation
 • dialog
 • informera övertygande
 • storytelling i team
 • teambuilding
 • kommunikationskompass

 röster från kundpanelen

" Nyttan är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar, varför varje person i teamet "är som den är". Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>

RUSTA RÖSTEN

UTVECKLA DIN PROFESSIONELLA RÖST

Det här är en praktisk utbildning för yrkesgrupper med rösten som ett viktigt redskap - för dig som jobbar med kundkommunikation, är lärare, faciliterar, föreläser, leder telefonmöten eller sitter i kundsupport. Här lär du dig att använda rösten skonsamt och effektivt, så att du och din röst mår bra och så att budskapen som ska förmedlas når hela vägen fram.

I många yrken ställs speciella krav på rösten. Den ska förmedla förtroende och vara tydlig, den ska hålla för flera timmars prat, göra sig hörd och tränga igenom i ljudintensiva miljöer. Till största delen är sättet vi använder våra röster på ett inlärt beteende, alltså går den att utveckla. På den här utbildningen får du lära dig att använda rösten rätt - så att den både hörs, håller och berör. 

Kursen utformas utifrån ditt teams specifika arbetsuppgifter och de utmaningar ni står inför. Praktiska övningar varvas med genomgångar av metoder och verktyg, adekvata exempel och proffesionella tips. Allt kryddat med en portion humor. Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Ur innehållet:
 • Röstens roll i kommunikationen 
 • Röstmedvetande 
 • Faktorer som påverkar rösten 
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Röstteknik  
 • Tal, tydlighet och artikulation
 • Funktionell andningsteknik
 • Relationen kropp, röst, tanke 
 • Vad säger din röst? Om röstens uttryck och intrycket den gör.