Med ny energi FåR DU nyA SÄTT att se på saken

BJUD dig SJÄLV och dina medarbetare PÅ
NYA PERSPEKTIV eller nya förmågor
 

Föreläsningar

Söker du en kickstart till kickoffen eller ett stimulerande och seriöst inslag till en konferensdag? Boka en kortare föreläsning eller en längre workshop. Vi guidar er genom kommunikationens irrvägar och möjligheter. Med exempel från vardagen speglar och skruvar vi till verkligheten och väcker tankar på en positiv och möjlig förändring. Infotainement på fullt allvar med värme och humor.
Klok kommunikation, helt enkelt.

"TÄNK ÄNDÅ OM ALLA VAR SOM JAG .."

en inspirationsföreläsning om våra olika beteendestilar och om vad det kan vara bra för

En del människor begriper man sig då inte på. Hur ska man kunna samarbeta med en som aldrig öppnar mun? Eller med en som har tusen idéer och ständigt byter ämne? För att inte tala om petimätern som fastnar i ovidkommande detaljer och aldrig kommer till beslut?

Människor är olika, det kan vi konstatera. För att trivas och vara framgångsrika på jobbet behöver vi ta hänsyn till det. Om vi vill skapa goda relationer, nå fram med informationen eller få igenom förslag och idéer måste vi anpassa vårt sätt att bete oss och kommunicera. Det finns dessvärre ingen standardkommunikation.

Det här är ett underhållande inspirationsseminarium om våra olika beteendestilar och om kommunikationens fallgropar och möjligheter. Nya perspektiv och användbara tips för att kunna interagera och kommunicera smidigare - även med människor som inte beter sig som oss själva. Klok kommunikation, helt enkelt.

 

MÖJLIGA UPPLÄGG

- Interaktiv föreläsning
- Workshop, kombination   med Extended DISC
  Personprofil.

"somnar din publik?"

om hur du vinner publikens jubel.

Hur förmedlar man information så att det inte bara når ut, utan hela vägen in? Hur får man med sig andra på idéer och visioner? Hur skapar man engagemang och delaktighet? En sak är säker - det krävs mer än kalla fakta och information för att övertyga. Vi behöver veta vad faktan och informationen betyder för oss först.
   Konsten att övertyga handlar inte bara om vad du säjer, utan ännu mer om hur du säjer det. Vare sig du ska informera eller sälja in idéer så behöver du kommunicera säkert och slagkraftigt både med ord, röst, kropp och bild. Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint.
   
När du eller dina medarbetare behöver bli skickligare på att göra torra fakta levande och på att hålla publiken vaken och alert -  boka en föreläsning eller en workshop med Susanne Hedin & Co! 

Vår entimmes föreläsning ger inspiration, nya perspektiv och några praktiska tips. 

► Väljer du istället en workshop tillkommer mer kunskap, övningar och tillfällen till träning i grupper.
 

MÖJLIGA UPPLÄGG
- Interaktiv föreläsning 
- Workshop 2-3 timmar 

"feedback föder framgång"

det optimala verktyget för ännu gladare och starkare team

Alla människor behöver bekräftelse. För att trivas på jobbet och för att kunna nå våra uppsatta mål, behöver vi få återkoppling på det vi gjort bra och på det som vi kanske behöver justera för att kunna prestera ännu bättre. I arbetsgrupper som utvecklat en konstruktiv feedbackkultur - där alla kan lita på att få positiv respons och bli uppmärksammade på när något inte fungerar som det ska och  - stärks självförtroendet och lämnar plats för nya ideér att växa fram.
   Feedback är en nyckel till framgång men också ett verktyg som kräver omtanke och hantverksskicklighet. Människor är olika och ord som rinner av den ene som vatten på en gås, kan borra djupa hål i någon annan. Det behövs träning och kunskap både för att kunna ta emot och ge feedback på ett meningsfullt sätt. Vi kan hjälpa er med det:
   En föreläsning ger inspiration, kunskap om vad feedback är och varför den är viktig samt några riktlinjer för att ge och ta emot. En workshop ger både praktisk träning och kunskap om feedback. Och om den knepiga konsten att lyssna - även till allt det som inte är ord.

 

MÖJLIGA UPPLÄGG
- Interaktiv föreläsning
- Workshop med      
  praktiska övningar

"RÖSTEN gör JOBBET"

röstens roll, uttryck och möjligheter

Det finns röster som förför, röster som förstör och röster som berör. Det finns röster som lugnar och röster som stressar. Det finns röster som får oss att somna och röster som ger oss ny energi. Med rösten färgar vi orden och ger dem en innebörd.

Varje enskild röst bär på en mängd olika nyanser och uttryck men de flesta av oss utnyttjar bara en del av paletten. Eftersom sättet vi talar på är inlärt, går rösten att utveckla. Rösten är en talande del av vår personlighet, ett sublimt medel för kommunikation och ett ovärderligt arbetsredskap. Använd dig av det!

Det tar tid och kraft att ändra invanda beteenden, dock finns det saker som du ganska snabbt kan förändra för att förebygga röstproblem och bereda väg för en funktionell och professionell röst och ett tydligt tal. Under våra föreläsningar och workshops om rösten får du reda på vad. Du får veta vad rösten kan göra för dig och vad du kan göra för din röst så att den blir ett smidigt och funktionellt verktyg både i arbets- och i privatlivet. Ingen röst är den andra lik. Så ta hand om din!

Kontakta oss för att få veta mer om hur en inspirationsföreläsning eller workshop om rösten för din verksamhet skulle kunna utformas.

MÖJLIGA UPPLÄGG
- Interktiv föreläsning,
- Workshop med      
  praktiska övningar
  

corporate storytelling

sprid dina budskap och sätt människor i rörelse

Vi tror på det vi ser. Det är en av anledningarna till att storytelling är ett så kraftfullt verktyg för att påverka och engagera: en bra story planterar bilder i våra hjärnor och gör budskapen synliga och greppbara för oss. Dessutom älskar vi att berätta saker för varandra - om det är en bra story vi hört sprider vi den gärna vidare. 

Corporate Storytelling har många användningsområden. Det kan användas i marknadsföringen av ett företags produkter och tjänster och det kan användas för att stärka sammanhållningen i ett team. Det är lika gångbart som ett verktyg för ledarskap, som för att sälja in sin kompetens och bygga förtroende under kundmöten och intervjuer. 

poesi


Storytelling har en självklar plats i retorikens verktygslåda.  Vi lär dig hantera det. Det finns flera alternativ.

 Under vår interaktiva entimmes inspirationsföreläsning om Corporate Storytelling får ni en inblick i berättandets värld och några användbara tips som hjälper er komma igång med berättandet

► Under vår workshop får ni jobba med att locka och plocka fram berättelserna som finns i er verksamhet och verklighet. Ni berättar, lyssnar, analyserar och reflekterar över hur de kan användas och utvecklas för att kommunicera era budskap. Några timmar fyllda med
kunskap, träning och massor av energi och skaparkraft!

MÖJLIGA UPPLÄGG
Inspirationsföreläsning
- Workshop