OLIKA SOM två bär.

VAR nyfiken på dig själv och andra- gör en beteendeanalys och kommunicera klokare med andra

Extendend DISC personprofiler


Människor är olika. Det som är självklart för vissa kan vara helt obegripligt för andra. Det som engagerar och motiverar den ene kan lämna den andre helt oberörd. För att lyckas med vår kommunikation behöver vi ta hänsyn till det. Om vi får insikt om vad som driver och motiverar oss själva och de personer vi träffar, öppnar sig möjligheter att utveckla strategier för goda och framgångsrika relationer. Låt teamet göra en teampKlok kommunikation, helt enkelt.

 

beteende- och kommunikationsanalyser:

extended disc personprofil

Ett välrenommerat verktyg för självinsikt och för utveckling av individer och team

"Extended DISC Personprofil" är en av världens mest använda och beprövade modeller för att utforska mänskligt beteende. Det är ett verktyg för personlig och professionell självinsikt och utveckling. Det hjälper dig som individ att analysera ditt beteende och att förstå hur det kan påverka andra. Det är ett verktyg för att utveckla ett tydligare ledarskap, ett effektivare säljarbete eller en smartare kommunikation.

Det är också ett verktyg för team som vill förstå varandra bättre och stärka kommunikationen sinsemellan. Med "Extended DISC Teamprofil" får du analys och återkoppling på ditt och ditt teams beteende- och kommunikationsstilar. Insikterna ökar förståelsen och respekten för olikheter och stärker samspelet inom gruppen.

Det första steget i all självutveckling är att bli medveten om hur jag som individ fungerar, vad som motiverar och demotiverar mig, vilka beteenden som känns enklast och mest naturliga för mig.  Skulle jag kunna göra på något annat sätt ..? Förståelse för vår egen och andra beteendestilar förbereder oss för att bemöta, påverka och motivera andra människor -  även de som inte liknar oss själva.

Vi kan hjälpa till med det!

MÖJLIGHETER
Du kan göra en "Extended DISC Personprofil"
separat eller i samband
med en individuell retorikcoachning. 

Ni kan göra en "Extended DISC Teamprofil" separat
eller i samband med en workshop eller utbildning i kommunikation.