Ibland kommer det INTE ut som man tänkt - ALLA behöver öva

träna tekniken, stärk motivationen
och öka lusten att lyckas.

Öppna kurser


I vår studio på Ideon i Lund håller vi kontinuerligt öppna kurser där du kan boka plats för dig själv eller för någon av dina medarbetare till ett givet datum. Under dem träffas deltagare från olika branscher. Vi tror på dynamiken, möjligheterna och lärandet som uppstår när människor med olika erfarenheter möts. Välkommen du med! 
 

 presentationsteknik och Praktisk retorik, steg 1

VÄSSA dina PRESENTATIONER

Det här är en 2 - dagarskurs i presentationsteknik och praktisk retorik för dig som vill få bättre kontroll på vad du sänder ut och bli skickligare på att få publiken att lyssna. Du får verktygen som behövs och lär dig hantverket som krävs för att nå hela vägen fram med dina budskap och för att känna dig säkrare i din roll som presentatör. 

Under två kursdagar lär du dig förbereda, formulera och framföra träffsäkra presentationer. Vi varvar praktiska övningar, metoder och retoriska verktyg med presentationsteknik, videoinspelningar och rikligt med feedback. Du lär dig att utforma attraktiva upplägg och tydliga budskap och får träna dig i att framföra dem med precision, övertygelse och engagemang. Du blir helt enkelt en bättre talare!

Innan kursen gör du en självscanning och förbereder en presentation att ha med som träningsmaterial . Efteråt, när du hunnit praktisera dina nya kunskaper, träffas vi igen för en timmes individuell uppföljning.


Kursinnehåll

 • Tre retoriska strategier för påverkan
 • Smarta förberedelser
 • Struktur och tydlighet 
 • Argumentationsteknik
 • Skapa förtroende
 • Att inspirera och engagera 
 • Talarrollen och publikrelationen
 • Kroppsspråket och framförandet
 • Närvaro och fokus
 • Tydligt tal 
 • Tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter
 • Presentationer och framföranden
 • Feedback från kursledare och deltagare
 • Filmat material och kursdokumentation
 • Individuell återkoppling och rådgivning

Målgrupp
Kursen passar dig som har en viss vana av att presentera, vill ut-veckla tekniken och bli en bättre talare. Deltagarantalet är maximerat till 6 deltagare för att ge gott om plats för individuell anpassning och feedback.

               
KOMMANDE KURSER

    

Datum: 16 - 17 nov    LUND
18 - 19 jan     LUND
15 - 16 mars  MALMÖ
  3 - 4 maj      LUND
  (+ 1 tim enl. ök)
Tid: 8:30 - 16:30
Pris: 11 200:- ex moms
inkl. lunch

Om du vill delta men inte kan angivna datum - hör av dig till oss ändå! Nya kursdatum kan vara på gång eller möjliga att planera in.

presentationsteknik och PRAKTISK retorik, steg 2

fånga din publik.

Under vår fortsättningskurs i presentationsteknik och retorik lär du dig hur du vinner och behåller publikens uppmärksamhet med hjälp av storytelling och ett övertygande framförande.

Vi tror på det vi ser - en bra story planterar bilder i våra hjärnor och gör budskapet synligt och greppbart för oss. Vi tolkar de ickeverbala uttrycken blixtsnabbt - varje gest, varje rörelse, varje tonfall eller stund av tystnad kan avgöra hur vi uppfattar ett budskap. Kroppsspråket och rösten färgar orden och ger dem en innebörd, berättelsen gör ditt budskap begripligt och oförglömligt. Det är det som gör storytelling till ett sådant kraftfullt verktyg för påverkan. Och det är därför du ska använda storytelling i dina presentationer, storytelling är retorik.

Under två kursdagar får du lära dig hur du använder storytelling som ett sätt att argumentera. Du bygger, formulerar och framför berättelser kopplade till din presentation. Du får bättre kontroll och koll på hur du kan använda ord, röst och kroppsspråk för att bära fram dina budskap så att de berör och engagerar din publik.

Efter kursen kommer du att ha kunskaper och verktyg, inte bara för hur du ska få din publik att lyssna, utan för hur du ska få dem att verkligen minnas vad du sagt. En bra story gör ditt budskap både begripligt och oförglömligt. 


Ur kursinnehållet

 • Storytelling - att hitta uppslag, bygga och framföra berättelser
 • Ord, språk och stil - formuleringar som fastnar
 • Agera - att använda kroppsspråket dynamiskt, förmedla och känna närvaro, kontakt och naturlig auktoritet
 • Kroppsmedvetande och funktionell talandning
 • Använda rösten - tal och tydlighet, variera rösten för att fånga publiken och stärka budskapet
 • Feedback från kursledare och övriga deltagare
 • Filmat material och kursdokumentation
 • Individuella framföranden och presentationer
 • Individuell återkoppling och rådgivning

Målgrupp
Den här kursen passar dig som är van vid att presentera och vill fördjupa din kunskap och förmåga att påverka och engagera. Du bör ha gått steg 1 eller ha en liknande grundutbildning i retorik och presentationsteknik. Deltagarantalet är maximerat till 6 deltagare för att ge gott om plats för individuell anpassning och feedback.

PRAKTISK retorik och kommunikationsträning

öka din genomslagskraft

Det här är en kurs för dig som vill stärka din positiva pondus i dina professionella möten där intrycket du gör spelar roll för resultatet. Du lär dig strategier för att använda språket - ord, röst och kroppsspråk - så att de stärker ditt ledarskap och ökar din förmåga att få med dig andra på det du vill genomföra.

Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kommunikativa styrkor och  samtidigt bryta de vanor som står i vägen för ett mer framgångsrikt beteende. Du får träna nya metoder och möjligheter och ta ett kliv utanför din komfortzon - i ett förberett träningscase får du simulera ett för dig utmanande möte. Ditt och övriga deltagares case (max 6 deltagare totalt) ligger till underlag för en personligt baserad kurs med utvecklande insikter, effektiv träning och konkret feedback. 

Innan kursen genomförs en beteendeanalys, Extended DISC Personprofil. Med den som diskssionsbas träffas utbildaren och du för en förberedande analys och reflektion av din kommunikationsstil

Ett par månader efter de två kursdagarna, när du hunnit praktisera det du lärt dig, ses vi igen för en halvdags uppföljande och fördjupande workshop.

Kursens fokusområden

 • Extended DISC Personprofil - fördjupa självinsikten om ditt beteende, styrkor och utvecklingsområden 
 • Kommunicera mer effektivt med andra beteendestilar
 • Kliv fram, tag plats, stå kvar
 • Skapa förtroende och bygg tillit
 • Kom till saken med tyngd och klarhet
 • Uttryck dig konstruktivt och säkert
 • Stärk din pondus utan att framstå som dominant
 • Använd kraften i ditt kroppsspråk  
 • Bered väg för funktionell rösthantering och övertygande tal 
 • Påverka och övertyga med retoriska strategier 
 • Argumentera övertygande
 • Identifiera och hantera härskartekniker
 • Kliv utanför din komfortzon och stärk din personliga retorik
 • Caseträning med videoinspelning
 • Feedback från kursledare och deltagare
 • Filmat material och kursdokumentation

               
KOMMANDE KURSER

 

Datum: 5 - 6 dec
(+ 1 tim enl ök)
Tid: 8:30 - 16:30
Plats: Ideon i Lund
Pris: 11 200:- ex moms
inkl. lunchOm du vill delta men inte kan angivna datum - hör av dig till oss ändå! Nya kursdatum kan vara på gång eller möjliga att planera in.

KOMMANDE KURSTILLFÄLLEN
 

Datum: 1 - 2 mars 
14 - 15 juni 
( tid för uppf. workshop enligt överenskommelse)
Tid: 8:30 - 16:30
Plats: SH &Co, Ideon i Lund
Pris: 13 700:- ex moms
inkl. lunch & fikor

 

Kursen omfattar:

 • Extended DISC Personprofil med indiv. återkopplingsmöte
 • 2 heldagars workshop 
 • Halvdag påbyggnadsworkshop 


Om du vill delta men inte kan angivna datum - hör av dig till oss ändå! Nya kursdatum kan vara på gång eller möjliga att planera in.