Ibland kommer det INTE ut som man tänkt - ALLA behöver öva

träna tekniken, stärk motivationen
och öka lusten att lyckas.

Öppna kurser


I vår studio på Ideon i Lund håller vi kontinuerligt öppna kurser där du kan boka plats för dig själv eller för någon av dina medarbetare till ett givet datum. Under dem träffas deltagare från olika branscher. Vi tror på dynamiken, möjligheterna och lärandet som uppstår när människor med olika erfarenheter möts. Välkommen du med! 
 

VÄSSA dina PRESENTATIONER

Praktisk retorik och presentationstEKNIK för dig som vill nå hela vägen fram med budskapet till publikeN.

Vare sig du ska förmedla information eller sälja in idéer gäller det att
kommunicera tydligt och tilltalande med allt du gör och säger. Här
får du verktygen och lär dig hantverket som krävs för att lyckas.
Du får kunskap om hur du gör attraktiva upplägg och formulerar
klara budskap. Du får tips och träning för att kunna framföra dem
med övertygelse och precision. Du får rikligt med personlig
feedback och goda råd - inte bara för vad du behöver förändra utan
även för hur du ska göra det. Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint.

Innan kursen får du göra du en inventering av dina utvecklings-områden och förbereda en presentation att använda som träningsmaterial under kursdagarna. När du hunnit praktisera dina nya kunskaper under en tid träffas vi igen för en timmes individuell retorikcoachning och uppföljning.


Kursinnehåll

 • retoriska strategier
 • smarta förberedelser
 • struktur och den röda tråden
 • tydliga och tändande budskap
 • argumentationsteknik
 • skapa förtroende
 • inspirera och engagera 
 • talarrollen och publikrelationen
 • närvaro och publikkontakt
 • kroppsspråket och framförandet
 • tydligt och dynamiskt tal 
 • tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter
 • presentationer och framföranden
 • feedback från kursledare och deltagare
 • filmat material och kursdokumentation
 • individuell återkoppling och rådgivning

Målgrupp
Kursen passar dig som har en viss vana av att presentera och vill ut-veckla tekniken. Deltagarantalet är maximerat till 6 för att ge gott om plats för individuella övningr, presentationer och feedback.

               
KOMMANDE KURSER

    

Datum: 18 - 19 jan    LUND
15 - 16 mars  MALMÖ
  3 - 4 maj      LUND
  (+ 1 tim enl. ök)
Tid: 8:30 - 16:30
Pris: 11 200:- ex moms
inkl. lunch

Om du vill delta men inte kan angivna datum - hör av dig till oss ändå! Nya kursdatum kan vara på gång eller möjliga att planera in.

PRAKTISK retorik och kommunikationsträning

öka din genomslagskraft

Det här är en kurs för dig som vill stärka din positiva pondus i dina professionella möten där intrycket du gör spelar roll för resultatet. Du lär dig strategier för att använda språket - ord, röst och kroppsspråk - så att de stärker ditt ledarskap och ökar din förmåga att få med dig andra på det du vill genomföra.

Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kommunikativa styrkor och  samtidigt bryta de vanor som står i vägen för ett mer framgångsrikt beteende. Du får träna nya metoder och möjligheter och ta ett kliv utanför din komfortzon - i ett förberett träningscase får du simulera ett för dig utmanande möte. Ditt och övriga deltagares case (max 6 deltagare totalt) ligger till underlag för en personligt baserad kurs med utvecklande insikter, effektiv träning och konkret feedback. 

Innan kursen genomförs en beteendeanalys, Extended DISC Personprofil. Med den som diskssionsbas träffas utbildaren och du för en förberedande analys och reflektion av din kommunikationsstil

Ett par månader efter de två kursdagarna, när du hunnit praktisera det du lärt dig, ses vi igen för en halvdags uppföljande och fördjupande workshop.

Kursens fokusområden

 • Extended DISC Personprofil - fördjupa självinsikten om ditt beteende, styrkor och utvecklingsområden 
 • Kommunicera mer effektivt med andra beteendestilar
 • Kliv fram, tag plats, stå kvar
 • Skapa förtroende och bygg tillit
 • Kom till saken med tyngd och klarhet
 • Uttryck dig konstruktivt och säkert
 • Stärk din pondus utan att framstå som dominant
 • Använd kraften i ditt kroppsspråk  
 • Bered väg för funktionell rösthantering och övertygande tal 
 • Påverka och övertyga med retoriska strategier 
 • Argumentera övertygande
 • Identifiera och hantera härskartekniker
 • Kliv utanför din komfortzon och stärk din personliga retorik
 • Caseträning med videoinspelning
 • Feedback från kursledare och deltagare
 • Filmat material och kursdokumentation

KOMMANDE KURSTILLFÄLLEN
 

Datum: 1 - 2 mars 
14 - 15 juni 
( tid för uppf. workshop enligt överenskommelse)
Tid: 8:30 - 16:30
Plats: SH &Co, Ideon i Lund
Pris: 13 700:- ex moms
inkl. lunch & fikor

Kursen omfattar:

 • Extended DISC Personprofil med indiv. återkopplingsmöte
 • 2 heldagars workshop 
 • Halvdag påbyggnads-workshop 


Om du vill delta men inte kan angivna datum - hör av dig till oss ändå! Nya kursdatum kan vara på gång eller möjliga att planera in.