skräddarsydda
möjligheter &
öppna kurser

boka en kursplats eller beställ en måttsydd kurs för ditt team.
 

Kurser

Ingen verksamhet är den andra riktigt lik. Kolla in vår kursmeny och kontakta oss om du vill veta hur en kurs kan måttanpassas till att matcha just dina behov. Du kan också boka en plats på någon av våra öppna kurser. Ser fram emot att träffas!

VÄSSA din PRESENTATIONsteknik

en kurs för att presentera och övertyga

Det här är kursen för dig som vill nå hela vägen fram med dina budskap till publiken och få dem att lyssna med uppmärksamhet. Vare sig du ska förmedla information eller sälja in förslag, gäller det att du kommunicerar tydligt och tilltalande med allt du gör och säger. Presentationsteknik är mer än prat och powerpoint. Här får du verktygen du behöver och lär dig hantverket som krävs för att lyckas. 

"Vässa din presentationsteknik" gör dig säkrare, tydligare och roligare att lyssna till. Du får kunskap om hur du formulerar tydliga budskap och utformar attraktiva upplägg. Du får träning i att framföra dem med övertygelse och precision. Du får rikligt med personlig feedback och goda råd - inte bara för vad du behöver förändra utan även för hur du ska göra det. 

Innan kursen gör vi en inventering av dina utvecklingsområden och du förbereder en presentation att träna på. Efter kursen, när du hunnit praktisera dina nya kunskaper, träffas vi igen för en timmes individuell retorikcoachning och uppföljning.

Fokusområden

 • retoriska strategier för påverkan
 • smarta förberedelser
 • struktur och den röda tråden
 • tydliga och tändande budskap
 • argumentationsteknik
 • skapa förtroende
 • inspirera och engagera 
 • talarrollen och publikrelationen
 • närvaro och publikkontakt
 • kroppsspråket och framförandet
 • tydligt och dynamiskt tal 
 • tekniska hjälpmedel - fallgropar och möjligheter
 • presentationer och framföranden
 • feedback från kursledare och deltagare
 • filmat material och kursdokumentation
 • uppföljning och återkoppling

     ÖPPEN KURS
Vässa din presentations -teknik


Kommande kursdatum

6-7 feb, Ideon Lund

Pris:   11 600:- + moms

- 2 kursdagar

- 1 tim ind. återkoppling
- lunch

Max 6 deltagare

 röstER från kundpanelen

"Medarbetarna har utvecklat en större säkerhet och trygghet i sin kommunikation och blivit modigare och mer effektiva, både i förberedelser och vid fram-föranden av sina presentationer..."
Läs mer om vad Alfa Laval säger >>

röster FRÅN KURSDELTAGARE

"Fullt fokus och variation. Relevant 
 och konstuktivt med professionell
 feedback."

"Nu vet jag hur jag ska göra för att få
 mer liv och flyt i min presentation."

"Det var en märklig känsla att plötsligt
 längta tills det var min tur att gå upp
 och presentera något istället för att
 vilja fly. Hur är det möjligt!?"


 

öka din genomslagskraft

Nå hela vägen fram vid dina samtal och möten

Det här är en kurs för dig som vill stärka din positiva pondus och din förmåga att påverka och övertyga under dina professionella samtal och möten.

Under två dagar får du ta del av kommunikationstekniker och retoriska verktyg och träna dem praktiskt i ett personligt utformat case - en för dig utmanande situation som du vill bli bättre på att hantera.

Kursen ger dig användbara insikter om intrycket du ger och praktiska verktyg för att uttrycka dig mer effektivt.  Du lär dig strategier för att argumentera och använda både ord, röst och kroppsspråk så att du smidigare får med dig andra på det du vill genomföra.

Kursen hjälper dig att bryta invanda mönster, upptäcka nya sidor och kunna vara dig själv när du är som bäst.

Innan kursen genomför du en beteendeprofil, Extended DISC.  Med den som underlag träffas vi för analys och samtal om din beteendestil och om vad du vill och behöver utveckla för att nå större genomslagskraft.

När du hunnit praktisera det du lärt i vardagen, ses vi igen för en halvdags uppföljande workshop. Datum för den bestämmer vi gemensamt.

Välkommen att anmäla ditt intresse!

Ur innehållet

 • Extended DISC  - ta en närmre titt på din kommunikationsstil
 • kommunicera effektivare med andra stilar
 • kliv fram, tag plats, stå kvar
 • skapa förtroende och kontakt
 • kom till saken med tyngd och klarhet
 • uttryck dig konstruktivt och säkert
 • uppmärksamma andras kroppsspråk
 • uppmärksamma och använd ditt eget kroppsspråk 
 • använd rösten som en resurs 
 • tala tydligt och varierat 
 • argumentera övertygande
 • identifiera och hantera härskartekniker och motstånd
 • utmana dig själv och kliv utanför din komfortzon 
 • caseträning med videoinspelning
 • feedback från kursledare och deltagare
 • filmat material och kursdokumentation

ÖPPEN KURS
Öka din genomslagskraft


Kommande kursdatum:

13 - 14 februari, Lund
4 - 5 juni, Lund
(halvdagen bokas gemensamt)

Kostnad   14 200:- + moms
  
- 2,5 kursdagar

- 2 timmars ind. återkoppling 
- Extended DISC-profil 
- lunch

Max 6 deltagare

röster från kursdeltagare

"Suveränt! Engagerande, kunnigt, uppmuntrande och flexibelt.Nu har jag verktyg för att plocka fram det bästa av mig själv."

"Ödmjukt och följsamt med rak, ärlig feedback och handfasta tips som direkt går att använda i min yrkesroll."

storytelling

sprid ditt budskap och gör fakta levande


Det här är en workshop för alla som vill lära sig hantverket i storytelling och få verktyg för att bygga bra berättelser.  En och en halv dags workshop som ger dig kunskap, verktyg, träning och massor av energi och skaparkraft!

Hur förmedlar man information så att den fångar människors uppmärksamhet och intresse? En sak är säker - det krävs mer än fakta för att övertyga. De flesta av oss står redan upp till öronen i information och har svårt att ta in fler redovisningar och rapporter. Det krävs ett annat sätt.
 
Att kommunicera genom berättande är djupt rotat i människans natur. Sedan årtusenden är vi tränade till att lyssna, lära och minnas genom berättelser. Storytelling är ett sätt att synliggöra det vi vill förmedla - berättelser framkallar bilder i våra hjärnor som väcker våra känslor och får fakta att fästa. Bra berättelser engagerar oss.                                     
Så här går det till. Innan workshopen väljer du ut några områden, situationer eller ämnen som du vill utveckla ditt berättande kring. Under workshopen plockar du fram och bearbetar en story som du sedan kan använda i din kommunikation vid möten, presentationer eller via skriftliga kanaler. Vi analyserar berättelserna och reflekterar över hur de kan användas för att stärka varumärken, bygga relationer och förmedla verksamhetens visioner och mål.

Ur innehållet:

 • storytelling - vad säger vetenskapen?
 • exempel på bra berättelser
 • locka fram din medfödda berättarförmåga
 • bana väg för din kreativitet och fantasi
 • hitta berättelserna – finn material till din story
 • bygg din berättelse
 • slipa på detaljerna
 • presentera - hur storyn ska kommuniceras
 • använd kroppsspråk och röst till din fördel
 • lyssna – finn storyns bärande budskap

KLOK KUND-
KOMMUNIKATION

SAMTALSTEKNIK OCH KUNDBEMÖTANDE

Det här är en kurs som ger kunskap och inspiration för att kunna och vilja genomföra ännu mer effektiva, förtroendeingivande och framgångsrika kundsamtal. Även de samtal som man helst hade velat slippa.

Att etablera och behålla goda kundrelationer kräver tydlig och med-veten kommunikation. Det är i mötet med kunderna som förtroendet för organisationen förmedlas till omvärlden - i kundsamtalen är varje medarbetare bärare av varumärket. Förmågan att kommunicera professionellt och samtidigt personligt effektiviserar det uppdraget.

Den här kursen skräddarsys med utgångspunkt i de arbetsuppgifter ditt team har och utifrån om kundsamtalen sker via telefon, fysiska möten eller både ock. Kursinnehållet testas både teoretiskt och praktiskt - genomgångar av metoder och verktyg varvas med adekvata exempel, praktiska övningar och träning i mindre grupper. 
Teammedlemmarnas egna kunskaper blir också en värdefull källa för erfarenhetsutbyte och diskussioner under kursen. 

Ur innehållet

 • kommunikationens väsen och villkor 
 •  olika beteendestilar
 • skapa förtroende 
 • frågemetodik
 • konstruktiva ordval
 • samtalstruktur 
 • icke-verbala budskap
 • rösten som redskap
 • besvärliga beteenden
 • konsten att lyssna aktivt
 • teamkommunikationen
 • intern feedback 
 • träna simulerade case

röster från kundpanelen:

" Efter utbildningarna har vi en tydligare kommunikation både ut till våra kunder och internt...."
Läs mer om vad Ikano Bank säger >>
 

tala, LEDA
och övertyga

 effektiv träning för effektivt ledarskap  

Det finns många teorier om ledarskap men bara ett sätt att praktisera det, genom att kommunicera. Skaffa dig en retorisk verktygslåda - nå ännu bättre resultat och trivs ännu bättre i din roll som chef.

För att få andra att vilja följa dig och de mål som satts upp måste du kunna argumentera, tala och uttrycka dig så att människor lyssnar. På den här kursen får du verktyg för att formulera tändande och tydliga budskap och för att kunna använda kroppsspråket och rösten övertygande i de situationer du som chef förväntas manövrera.

 • leda förändringsprocesser 
 • locka fram medarbetarnas engagemang
 • leda meningsskapande möten
 • ge feedback
 • argumentera och resonera
 • kroppsspråk och röst
 • hantera utmanande beteenden
 • blir mer närvarande och lyssnande
 • kommunicera med olika beteendestilar
 • hantera besvärliga samtal
 • förmedla naturlig auktoritet utan att framstå som dominant


Under kursen får du jobba med träningscase som bygger på de specifika situationer du står inför i din arbetsvardag. Du får testa teorier i praktiken och pröva modeller som utvecklar ditt sätt att bete dig och uttrycka dig verbalt och icke-verbalt. Du får användbar feedback, personliga råd och en djupare självinsikt. 
 

insideout communication

ett coachnings- och träningsprogram för insiktsfullt och uttryckfullt ledarskap

Det här programmet bygger på principen att varaktig förändring börjar inifrån och kombinerar praktisk träning med insiktsskapande coachningsamtal.

Vårt individuellt utformade program förser dig med utvecklande insikter, effektiva redskap och användbara metoder som stärker dig själv och din förmåga att leda andra människor. Utmaningarna är olika för olika individer liksom sätten att bete sig och kommunicera. InsideOut Communication gör det möjligt för dig att fokusera på just de områden du själv vill och behöver utveckla.

Du börjar med att genomföra en beteendeprofilering. Nyttan med den är att du får en djupare insikt om ditt eget naturliga beteende, om dina drivkrafter, dina styrkor och de utmaningar du ställs inför som kan försvåra kommunikationen. Den ger dig också värdefulla kunskaper för att lättare identifiera olika beteendestilar och bättre kunna anpassa din kommunikation till mottagaren.
 
Under coachningstillfällena utforskar du din potential och dina utvecklingsmöjligheter, under träningen lär du dig att kommunicera övertygande i de situationer du behöver - både med orden, rösten och kroppsspråket.

Med ökad självmedvetenhet, större nyfikenhet och strategisk 
träning kan du få till stånd ett förändrat beteende som gör skillnad och består. 

BYGG ETT ännu
STARKARE TEAM

Kommunikationsträning för individer som vill
framåt tillsammans

Det här är en kommunikationskurs bestående av en serie workshops vars teman och innehåll utformas för att möta de utmaningar ditt team ställs inför och de mål ni sätter upp. Ett bra första steg för vilken inriktning du än väljer, är att starta med en Extended DISC Teamprofil. Vill du diskutera eller ha förslag på hur ett upplägg för ditt team kan se ut är du välkommen att höra av dig.  Här nedan kan du läsa kort om några av de workshops som vi kan skräddarsy att passa just ditt team.

DISC Teamprofil
Under den första workshopen kartlägger ni teammedlemmarnas 
olika beteendestilar. Här analyserar och reflekterar ni över vad som motiverar och demotiverar er - både som individer och team - vilka samlade styrkor ni har, hur ni kan hantera varandras olikheter och hur ni ska utvecklas till det team som krävs. Vi använder ett av de mest beprövade analysverktygen på marknaden, Extended DISC  >> 

Feedback
Här får ni träning i att kommunicera om kommunikationen, ge och ta emot konstruktiv feedback och i den knepiga konsten att lyssna, även till allt det som inte består av ord. Kunskap och användbara verktyg för att undvika onödiga konflikter, frigöra potentiell kreativitet och stärka samarbetet inom teamet. Bemöt andra så som du tror att de vill bli bemötta. Klok kommunikation, helt enkelt.

Kundkommunikation
För att kunna ge kunderna ett professionellt bemötande oavsett om man måste ge negativa besked eller har förmånen att förmedla glada budskap behövs en medveten strategi. Det gäller att klara av både ris och ros, hålla nöjda kunder fortsatt  nöjda, vinna  tillbaka den som kanske blev missnöjd och inte minst - att hantera de egna känslor som kan dyka upp. En  workshop för att utveckla ett ännu positivare och professionellt kundbemötande och om att bemöta besvärliga beteenden.

Effektiva möten

Den här workshopen handlar om övertygandets konst. Här får ni ta del av retoriska strategier som hjälper er att kommunicera mer effektivt både inom teamet, ut i organisationen och med era kunder. Ni får öva er på att skapa dialog, att argumentera för era förslag samt att förmedla information tydligt och koncist. Retorisk kunskap är bra när man ska fatta de nödvändiga besluten.

Samspel och stolthet

Det här är en workshop där ni med storytelling som redskap kommer fram till vilka värden ni vill står för. Att dela 
erfarenheter och visioner genom berättande skapar en  samhörighet som berör oss på ett djupare, emotionellt plan. Utifrån de kunskaper ni skaffat er under de workshops ni genomfört, utformar ni sedan tillsammans riktlinjer för hur er kommunikationen ska se ut i framtiden.  

    Valbart innehåll

 • Extended DISC person- och teamprofiler
 • återkoppling i team på profilerna 
 • ge och ta emot positiv & konstruktiv feedback
 • kommunikationens väsen och villkor
 • grunder för tillit
 • bemöta ilska och upprördhet
 • lämna negativa besked positivt
 • aktivt lyssnande
 • kroppsspråket
 • retoriska strategier
 • argumentation
 • dialog
 • informera övertygande
 • storytelling i team
 • teambuilding
 • kommunikationskompass

 röster från kundpanelen


" Nyttan med att göra teamprofilen är att vi nu vet mer om varandras beteendestilar, varför varje person i teamet "är som den är". Vi vet att använda varandras styrkor vilket hjälper oss med att finna nya sätt att arbeta på..."
Läs mer om vad Axis säger >>

RUSTA RÖSTEN

skaffa en röst som hörs,håller och berör

Rösten är ett sublimt medel för kommunikation, ett ovärderligt arbetsredskap och en uttrycksfull del av varje individs personlighet. Vi lär dig att använda rösten skonsamt och effektivt så att du och din röst mår bra och så att budskapen som ska förmedlas når hela vägen fram. 

I många yrken ställs speciella krav på rösten. Den ska förmedla förtroende och vara tydlig, den ska hålla för flera timmars prat, göra sig hörd och tränga igenom i bullriga miljöer. Till största delen är sättet du använder rösten på inlärt, alltså går den att utveckla. Genom att medvetet träna din röst ökar du möjligheten att nå ut och påverka andra samt får en större trygghet i att tala i olika rum och situationer. 

Vi utformar kurser och föreläsningar för alla individer och team med röstintensiva arbeten. För dig som leder telefonmöten eller sitter i kundsupport, jobbar med kundsamtal eller utbildar. Vi hjälper dig gärna att förbättra din röstteknik och skapa större samklang mellan röst, kropp, budskap och känsla. Klok kommunikation, helt enkelt.

Exempel på innehåll:

 • Röstens roll i kommunikationen 
 • Röstmedvetande 
 • Faktorer som påverkar rösten 
 • Kroppsspråkets roll 
 • Röstteknik  
 • Tal och tydlighet 
 • Funktionell andningsteknik
 • Relation kropp, röst, tanke 
 • Röstens uttryck och intrycket den gör.